Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • studenci7
 • absolwenci9
 • doktoranci15
 • naukowcy9
 • inni4
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • języki obce2
 • ekonomia/biznes3
 • różne13
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe2
 • nauki humanistyczne/społeczne8
 • sztuka/muzyka4
 • literatura1
 • prawo1
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne6
 • projektowanie/architektura2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Australia1
 • Węgry2
 • Ukraina1
 • Kosowo1
 • Gruzja1
 • Wielka Brytania2
 • online1
 • Szwecja1
 • Włochy2
 • Turcja1
 • Nowa Zelandia1
 • Japonia2
 • Białoruś1
 • Serbia1
 • Czarnogóra1
 • Stany Zjednoczone4
 • Kanada1
 • Hiszpania1
 • Niemcy2
 • Indie1
 • Republika Południowej Afryki1
 • Czechy2
 • Armenia1
 • Albania1
 • Mołdawia1
 • Finlandia2
 • Holandia1
 • cały świat4
 • Portugalia1
 • Francja2
 • Singapur1
 • Słowacja2
 • Bośnia i Hercegowina1
 • Azerbejdżan1
 • Macedonia1
 • Norwegia1
 • Europa1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa2
 • fundacje i stowarzyszenia10
 • szkoła wyższa10
 • instytucja rządowa4
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium Instytutu Radcliffe na Harvardzie 2022

organizator:

Radcliffe Institute for Advanced Study Harvard University

Rodzaj:
literatura, nauki humanistyczne/społeczne, nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne, różne, sztuka/muzyka
Grupa docelowa:
absolwenci, naukowcy, inni
Zasięg:
Stany Zjednoczone
termin składania wniosków: 29.09.2022

Stypendium Instytutu Radcliffe na Harvardzie 2022

Do grona stypendystów Radcliffe należą wybitni badacze, pisarze, intelektualiści i artyści, którzy wnoszą istotny wkład w rozwój swoich dziedzin oraz, w szerszym ujęciu, naszego społeczeństwa.

Stypendyści dołączą do wyjątkowej, interdyscyplinarnej i kreatywnej społeczności, skupionej wokół ośrodka Radcliffe Yard w samym centrum Uniwersytetu Harvarda. Stypendium w Radcliffe daje niezwykłą szansę odejścia od zwyczajnych obowiązków i pochłonięcia się w wyjątkowym przedsięwzięciu. Mając dostęp do niezrównanych zasobów Harvarda, stypendyści w Radcliffe rozwijają nowe narzędzia i metody, podważają konwencje akademickie czy artystyczne, a także  rzucają nowe światło na naszą przeszłość i teraźniejszość.

Przez cały rok, stypendyści regularnie dzielą się fragmentami swoich prac. Uczestnicy tych prezentacji, pochodzący z różnych dyscyplin i przyjmujący odmienne perspektywy, kwestionują swoje pomysły oraz pomagają sobie nawzajem w osiąganiu ambitnych celów. Wielu byłych stypendystów powtarza, że rok spędzony na stypendium był najlepszym czasem ich zawodowej kariery.

Program Stypendialny Radcliffe nagradza 50 osób każdego roku akademickiego. Kandydaci mogą aplikować indywidualne lub w grupach dwóch lub trzech osób, pracujących nad jednym projektem. Program wspiera zróżnicowanie stypendystów na wielu poziomach, włączając uprawiane dyscypliny, etapy kariery zawodowej, rasę i tożsamość etniczną, kraj pochodzenia, płeć i orientację seksualną czy perspektywę ideologiczną. Choć stypendyści pochodzą z odmiennych środowisk, łączą ich dowody perfekcji, kolegialności oraz kreatywności.

Radcliffe wspiera również tzw. zaangażowane stypendium. Pożądani są badacze i praktycy, którzy łączą naukę z prawem, polityką społeczną czy ważnymi społecznie zagadnieniami oraz wszyscy ci, którym zależy na aktywnym włączaniu w grono odbiorców ludzi spoza społeczności akademickiej.

Kryteria

Wymagania stawiane kandydatom są różne dla każdego obszaru. Szczegółowe wytyczne można znaleźć tutaj.

Termin składania aplikacji w dziedzinach nauk humanistycznych, społecznych i sztuk pięknych upływa 8 września 2022 r.

Termin składania wniosków w dziedzinach nauk ścisłych, inżynierii i matematyce upływa 29 września 2022 r.

Stypendyści Radcliffe Institute uczestniczą w programie przez okres 9 miesięcy, oraz otrzymują stypendium w wysokości 78 000 dolarów i dodatkowe 5 000 dolarów na pokrycie kosztów realizowanego projektu. Od stypendystów oczekuje się niezależności od zwyczajowych obowiązków, aby mogli się oni w pełni poświęcić projektowi przedstawionemu w ich konspekcie.

Jako że stypendium uwzględnia pobyt na miejscu, stypendyści powinni rezydować na obszarze metropolitarnym Wielkiego Bostonu w trakcie swojego pobytu w Radcliffe. Stypendyści mogą ubiegać się o uzyskanie dodatkowego wsparcia finansowego na pokrycie wydatków związanych z przeprowadzką, opieką nad dzieckiem i kosztami zamieszkania, potrzebnymi do zapewniania komfortowych warunków podczas przeprowadzki. Opieka zdrowotna będzie dostępna w razie potrzeby.

Stypendyści Radcliffe otrzymują biuro lub przestrzeń do pracy w budynku Byerly Hall oraz pełnoetatowe upoważnienie do korzystania z zasobów Uniwersytetu Harvarda jako wizytujący stypendyści, co daje im dostęp m.in. do korzystania z bibliotek, infrastruktury mieszkaniowej czy sportowej. Jeżeli stypendyści zechcą zatrudnić studentów Harvarda w charakterze współpracowników w badaniach, program pokryje koszty ich wynagrodzeń.

Od stypendystów oczekuje się aktywnego zaangażowania w życie grupy koleżeńskiej oraz pełnego uczestnictwa w społeczności Radcliffe. W tym celu, wszyscy stypendyści prezentują na bieżąco wyniki swoich prac w formie prywatnych rozmów z członkami komitywy stypendystów lub w formie publicznych wykładów, jak również uczestniczą w wystąpieniach wszystkich pozostałych stypendystów w trakcie danego roku akademickiego (do dwóch przemówień na tydzień). Program oferuje wspólne posiłki i inne możliwości integracyjne z pozostałymi członkami grupy stypendystów, jednak uczestnictwo w tych formach nawiązywania kontaktów nie jest obowiązkowe.

Jak się zgłosić?

Aplikacja do programu składa się z:

 • Formularza aplikacyjnego;
 • CV;
 • Konspektu projektu, ze stosowną bibliografią;
 • Próbki utworów lub wyników prac kandydata;
 • Trzech listów z referencjami.

Wszystkie materiały informacyjne należy przesłać przez Internet. Należy zapoznać się z „Krótkim przewodnikiem po aplikacji na stypendium w Radcliffe”, dostępnym na oficjalnej stronie programu.

Informacje pochodzą ze strony: www.radcliffe.harvard.edu.

Tłumaczenie RS

Znajdźcie więcej stypendiów zagranicznych oraz artykułów dotyczących programów stypendialnych w Polsce i na świecie

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Radcliffe Institute for Advanced Study Harvard University
10 Garden Street
Cambridge, MA 02138

fellowships@radcliffe.harvard.edu
www.radcliffe.harvard.edu