Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie3
 • studenci4
 • absolwenci14
 • doktoranci12
 • naukowcy18
 • inni8
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • różne18
 • medycyna1
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne11
 • nauki humanistyczne/społeczne9
 • literatura2
 • ekonomia/biznes2
 • projektowanie/architektura1
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe8
 • prawo1
 • sztuka/muzyka5
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Hiszpania3
 • Węgry1
 • Stany Zjednoczone6
 • Norwegia1
 • Wielka Brytania1
 • online1
 • cały świat7
 • Kanada1
 • Finlandia1
 • Ukraina1
 • Niemcy6
 • Tajwan1
 • Holandia1
 • Szwecja1
 • Irlandia1
 • Włochy5
 • Portugalia1
 • Europa5
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa2
 • fundacje i stowarzyszenia14
 • szkoła wyższa10
 • firma1
 • instytucja rządowa7
 • samorząd2
 • inny1
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium imienia Waltera Massey’a 2021

organizator:

Argonne National Laboratory

Rodzaj:
nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne
Grupa docelowa:
doktoranci, naukowcy
Zasięg:
Stany Zjednoczone
termin składania wniosków: 02.06.2021

Stypendium imienia Waltera Massey’a 2021

Nabór na stypendium imienia Waltera Massey’a na rok 2021 jest otwarty. Przyznawane jest ono wybitnym naukowcom oraz inżynierom, którzy niedawno otrzymali tytuł doktora albo którzy są w trakcie procedury jego otrzymania.

Laboratorium Narodowe Argonne jest multidyscyplinarnym centrum badawczym, gdzie utalentowani naukowcy i inżynierowie pracują wspólnie, by rozstrzygnąć największe kwestie dotyczące człowieczeństwa: od tego, jak uzyskać przystępną i czystą energię po problematykę ochrony ludzi oraz naszego środowiska. Od czasu powstania Argonne jako wyniku pracy nad Projektem Manhattan działającego w latach 40. XX w. przy Uniwersytecie w Chicago, celem laboratorium jest wywieranie wpływu na różnorodnej skali — od atomów, poprzez  poziom ludzki, po skalę światową.

Laboratorium to współpracuje z uniwersytetami, instytucjami z branży naukowej i inżynieryjnej oraz innymi państwowymi laboratoriami nad kwestiami i eksperymentami, które ze względu na swój rozmiar nie mogą być podjęte przez żadną inną instytucję. Poprzez krajową i światową współpracę Argonne usiłuje odkryć nowe sposoby na wprowadzenie innowacji w energii poprzez naukę, stworzyć nowatorskie materiały „cząsteczka po cząsteczce” oraz uzyskać lepsze zrozumienie naszej planety, naszego klimatu oraz kosmosu.

Stypendium ustanowione zostało by uhonorować dr Waltera Massey’a – pierwszego czarnoskórego dyrektora laboratorium Argonne, który jest wybitnym obrońcą sprawiedliwości i równości w nauce i edukacji. Stypendyści będą prowadzić niezależne badania, które wspierają cele Argonne: tworzenie przełomowych odkryć i inspirowanie nowych technologii do spełniania narodowych potrzeb USA w zakresie zrównoważonej energii, konkurencyjności ekonomicznej oraz bezpieczeństwa.

Kryteria kwalifikacji:

 • tytuł doktora musi być przyznany w ciągu ostatnich trzech lat od momentu aplikacji lub spełnienie wymagań do otrzymania tytułu doktora w momencie rozpoczęcia stypendium,
 • potwierdzenie akademickich osiągnięć w których kandydat wykazał się potencjałem do bycia liderem w obszarze technologii i badaniach;
 • prowadzenie badań w obszarach, które pokrywają się z misją Argonne.

Pożądane cechy:

 • zainteresowanie przywództwem i pracą społeczną, które potwierdzone są działaniami na rzecz społeczności, aktywnościami zwiększającymi różnorodność, sprawiedliwością i integracją, zaangażowaniem zawodowych społeczności, itp.,
 • kreatywność i motywacja,
 • znakomite umiejętności komunikacyjne,
 • zgadzanie się z Kluczowymi Wartościami Argonne: Bezpieczeństwo, Szacunek, Wywieranie Wpływu oraz Praca Zespołowa.

Stypendyści otrzymają konkurencyjne wynagrodzenie, pełny pakiet świadczeń pracowniczych oraz stypendium wspierające prowadzenie badań. Mogą oni odnowić swoje stypendium co roku przez okres do 3 lat, z możliwością stałego zatrudnienia w przypadku takiej chęci ze strony kandydata oraz Argonne.

Kompletne zgłoszenie musi zawierać:

 • propozycję projektu badawczego i plan projektu złożony przy użyciu szablonu propozycji projektu,
 • szkic biografii (biosketch) złożony za pomocą szablonu,
 • trzy listy polecające,
 • CV wprowadzone za pośrednictwem linku aplikacyjnego,
 • wykaz ocen: informacje nt. dopuszczalnych formatów wykazu ocen znajdują się w instrukcji dla aplikujących.

Termin wysyłania aplikacji upływa 2. czerwca 2021 r.

Informacje pochodzą ze strony: www.anl.gov

Tłumaczenie Anna Wasilewska

Regularnie do bazy dodajemy nowe stypendia zagraniczne!

Kontakt

Argonne National Laboratory
9700 S. Cass Avenue
Lemont, IL 60439
tel. +1-630-252-2000
fellowships@anl.gov
www.anl.gov