Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie2
 • studenci12
 • absolwenci13
 • doktoranci14
 • naukowcy9
 • inni3
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe2
 • ekonomia/biznes1
 • literatura1
 • nauki humanistyczne/społeczne6
 • różne13
 • sztuka/muzyka4
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne8
 • prawo1
 • projektowanie/architektura1
 • medycyna3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Kosowo1
 • Gruzja1
 • Belgia1
 • Norwegia1
 • Portugalia1
 • Europa3
 • Stany Zjednoczone7
 • Szwajcaria1
 • Czechy1
 • Ukraina1
 • Serbia1
 • Czarnogóra1
 • Kanada1
 • Włochy2
 • Finlandia1
 • Francja1
 • Słowacja2
 • Białoruś1
 • Mołdawia1
 • Niemcy3
 • Łotwa1
 • Szwecja1
 • Wielka Brytania1
 • Węgry1
 • Albania1
 • Azerbejdżan1
 • Macedonia1
 • online3
 • Singapur1
 • Holandia2
 • Hiszpania1
 • cały świat2
 • Armenia1
 • Bośnia i Hercegowina1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia11
 • szkoła wyższa8
 • firma1
 • instytucja rządowa7
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendium im. Józefa Tischnera

organizator:

Instytut Nauk o Człowieku

Rodzaj:
nauki humanistyczne/społeczne
Grupa docelowa:
naukowcy
Zasięg:
Austria
termin składania wniosków: 31.01.2012

Stypendium im. Józefa Tischnera

Wiedeński Instytut Nauk o Człowieku ogłosił konkurs o przyznanie Stypendium im. ks. Józefa Tischnera. Jego zdobywca uzyska możliwość prowadzenia badań naukowych w Instytucie oraz 9 tys. euro na pokrycie kosztów zakwaterowania, kosztów utrzymania, podróży, ubezpieczenie zdrowotne i ubocznych podczas pobytu w Instytucie

Wnioski o przyznanie stypendium mogą składać osoby przed 35. rokiem życia, zajmujące się naukami społecznymi i humanistycznymi, które mają otwarty przewód doktorski, lub które uzyskały niedawno tytuł doktora. Termin nadsyłania wniosków: 31 stycznia 2012 r.

Fundatorzy stypendium: Jan Paweł II, Foundation Open Society Institute (Zug) oraz Fundację Kościuszkowską z Nowego Jorku.

Cel: Instytut Nauki o Człowieku co roku przyzna Stypendium im. ks. Józefa Tischnera młodemu polskiemu lub polsko-amerykańskiemu badaczowi. Sześciomiesięczne stypendium (od lipca do grudnia 2012 r.) jest otwarte na wszystkie akademickie dyscypliny z dziedziny nauk społecznych i humanistycznych. Pozwoli ono młodemu badaczowi na przeprowadzenie projektu badawczego w Wiedniu na wybrany przez niego temat, odpowiadający głównym obszarom badawczych Instytutu Nauki o Człowieku. Stypendysta będzie uczestniczył w działaniach społeczności badaczy oraz Instytutu.

Aplikacja składa się z następujących materiałów: formularz zgłoszeniowy, zwięzły projekt badań w języku angielskim (max. 4 strony z podwójnym odstępem między wierszami, a4), CV, dwa listy polecające przez uczonych.

Informacja pochodzi ze strony: www.iwm.at

Kontakt

Instytut Nauk o Człowieku
Spittelauer Lände 3
1090 Wien austria

fellowships@iwm.at
www.iwm.at