Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie1
 • studenci31
 • absolwenci35
 • doktoranci26
 • naukowcy21
 • inni14
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • języki obce3
 • ekonomia/biznes6
 • projektowanie/architektura5
 • nauki humanistyczne/społeczne7
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne16
 • medycyna5
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe10
 • prawo2
 • sztuka/muzyka1
 • różne33
 • literatura1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Europa3
 • Włochy5
 • Stany Zjednoczone8
 • Austria2
 • Hiszpania1
 • Belgia2
 • Japonia3
 • Indie1
 • Węgry1
 • Francja5
 • Chiny3
 • Unia Europejska1
 • Kanada1
 • Wielka Brytania2
 • cały świat16
 • Australia1
 • Luksemburg1
 • Korea Południowa1
 • Niemcy10
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia21
 • szkoła wyższa22
 • firma7
 • instytucja rządowa13
 • samorząd1
 • inny2
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendium im. Józefa Tischnera

organizator:

Instytut Nauk o Człowieku

Rodzaj:
nauki humanistyczne/społeczne
Grupa docelowa:
naukowcy
Zasięg:
Austria
termin składania wniosków: 31.01.2012

Stypendium im. Józefa Tischnera

Wiedeński Instytut Nauk o Człowieku ogłosił konkurs o przyznanie Stypendium im. ks. Józefa Tischnera. Jego zdobywca uzyska możliwość prowadzenia badań naukowych w Instytucie oraz 9 tys. euro na pokrycie kosztów zakwaterowania, kosztów utrzymania, podróży, ubezpieczenie zdrowotne i ubocznych podczas pobytu w Instytucie

Wnioski o przyznanie stypendium mogą składać osoby przed 35. rokiem życia, zajmujące się naukami społecznymi i humanistycznymi, które mają otwarty przewód doktorski, lub które uzyskały niedawno tytuł doktora. Termin nadsyłania wniosków: 31 stycznia 2012 r.

Fundatorzy stypendium: Jan Paweł II, Foundation Open Society Institute (Zug) oraz Fundację Kościuszkowską z Nowego Jorku.

Cel: Instytut Nauki o Człowieku co roku przyzna Stypendium im. ks. Józefa Tischnera młodemu polskiemu lub polsko-amerykańskiemu badaczowi. Sześciomiesięczne stypendium (od lipca do grudnia 2012 r.) jest otwarte na wszystkie akademickie dyscypliny z dziedziny nauk społecznych i humanistycznych. Pozwoli ono młodemu badaczowi na przeprowadzenie projektu badawczego w Wiedniu na wybrany przez niego temat, odpowiadający głównym obszarom badawczych Instytutu Nauki o Człowieku. Stypendysta będzie uczestniczył w działaniach społeczności badaczy oraz Instytutu.

Aplikacja składa się z następujących materiałów: formularz zgłoszeniowy, zwięzły projekt badań w języku angielskim (max. 4 strony z podwójnym odstępem między wierszami, a4), CV, dwa listy polecające przez uczonych.

Informacja pochodzi ze strony: www.iwm.at

Kontakt

Instytut Nauk o Człowieku
Spittelauer Lände 3
1090 Wien austria

fellowships@iwm.at
www.iwm.at