Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • studenci34
 • absolwenci34
 • doktoranci31
 • naukowcy26
 • inni12
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • fizyka2
 • nauki ścisłe6
 • nauki przyrodnicze3
 • historia4
 • literatura1
 • marketing/reklama/PR/media2
 • archeologia1
 • chemia/biologia2
 • kierunki techniczne7
 • inne5
 • edukacja2
 • prawo3
 • informatyka3
 • nauki humanistyczne10
 • RÓŻNE25
 • finanse/zarządzanie4
 • nauki polityczne/dziennikarstwo8
 • języki obce3
 • ekonomia1
 • DOWOLNA20
 • nauki społeczne10
 • ochrona środowiska/ekologia/rolnictwo3
 • inżynieria8
 • kulturoznawstwo1
 • biznes3
 • sztuka/muzyka2
 • stosunki międzynarodowe3
 • medycyna4
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Tajlandia1
 • cały świat8
 • Szwajcaria1
 • Australia2
 • Indie1
 • Europa3
 • Czechy1
 • Francja2
 • Włochy2
 • Austria2
 • Wielka Brytania1
 • Stany Zjednoczone12
 • Kanada2
 • Słowacja1
 • Belgia1
 • Nowa Zelandia2
 • Egipt1
 • Japonia3
 • Niemcy13
 • Hiszpania1
 • Węgry2
 • Unia Europejska1
 • Irlandia1
 • Ukraina1
 • Polska1
 • Luksemburg1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa17
 • firma3
 • instytucja rządowa19
 • samorząd1
 • inny6
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendium im. Józefa Tischnera

organizator:

Instytut Nauk o Człowieku

Rodzaj:
nauki społeczne
Grupa docelowa:
naukowcy
Zasięg:
Austria
termin składania wniosków: 31.01.2012

Stypendium im. Józefa Tischnera

Wiedeński Instytut Nauk o Człowieku ogłosił konkurs o przyznanie Stypendium im. ks. Józefa Tischnera. Jego zdobywca uzyska możliwość prowadzenia badań naukowych w Instytucie oraz 9 tys. euro na pokrycie kosztów zakwaterowania, kosztów utrzymania, podróży, ubezpieczenie zdrowotne i ubocznych podczas pobytu w Instytucie

Wnioski o przyznanie stypendium mogą składać osoby przed 35. rokiem życia, zajmujące się naukami społecznymi i humanistycznymi, które mają otwarty przewód doktorski, lub które uzyskały niedawno tytuł doktora. Termin nadsyłania wniosków: 31 stycznia 2012 r.

Fundatorzy stypendium: Jan Paweł II, Foundation Open Society Institute (Zug) oraz Fundację Kościuszkowską z Nowego Jorku.

Cel: Instytut Nauki o Człowieku co roku przyzna Stypendium im. ks. Józefa Tischnera młodemu polskiemu lub polsko-amerykańskiemu badaczowi. Sześciomiesięczne stypendium (od lipca do grudnia 2012 r.) jest otwarte na wszystkie akademickie dyscypliny z dziedziny nauk społecznych i humanistycznych. Pozwoli ono młodemu badaczowi na przeprowadzenie projektu badawczego w Wiedniu na wybrany przez niego temat, odpowiadający głównym obszarom badawczych Instytutu Nauki o Człowieku. Stypendysta będzie uczestniczył w działaniach społeczności badaczy oraz Instytutu.

Aplikacja składa się z następujących materiałów: formularz zgłoszeniowy, zwięzły projekt badań w języku angielskim (max. 4 strony z podwójnym odstępem między wierszami, a4), CV, dwa listy polecające przez uczonych.

Informacja pochodzi ze strony: www.iwm.at

Kontakt

Instytut Nauk o Człowieku
Spittelauer Lände 3
1090 Wien austria

fellowships@iwm.at
www.iwm.at