Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie3
 • studenci6
 • absolwenci8
 • doktoranci8
 • naukowcy10
 • inni6
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • medycyna2
 • nauki humanistyczne/społeczne2
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe1
 • języki obce1
 • różne11
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne3
 • ekonomia/biznes1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Francja1
 • Egipt1
 • Polska1
 • Europa2
 • Australia1
 • Stany Zjednoczone1
 • Singapur1
 • Wielka Brytania2
 • Japonia1
 • Hiszpania1
 • online3
 • Włochy3
 • cały świat3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia3
 • szkoła wyższa7
 • firma3
 • instytucja rządowa8
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium im. Helmuta Veitha dla kobiet studiujących informatykę 2020

organizator:

TU Wien

Rodzaj:
nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci
Zasięg:
Austria
termin składania wniosków: 30.11.2020

Stypendium im. Helmuta Veitha dla kobiet studiujących informatykę 2020

Rozpoczął się nabór do corocznie przyznawanego stypendium im. Helmuta Veitha. Do składania wniosków Organizatorzy zapraszają zmotywowane studentki, które planują rozpocząć studia na jednym z kierunków magisterskich z zakresu informatyki, nauczanych w języku angielskim na Politechnice Wiedeńskiej (Vienna University of Technology – TU Wien).

Stypendium im. Helmuta Veitha jest poświęcone pamięci wybitnego informatyka, który pracował w dziedzinie logiki w informatyce, weryfikacji wspomaganej komputerowo, inżynierii oprogramowania i bezpieczeństwa komputera. Helmut Veith (zm. 2016 r.) mocno wspierał kobiety w dziedzinie informatyki i był ich mentorem.

Opis stypendium

Kandydatki muszą być uprawnione do starania się o przyjęcie na jeden z kierunków na studiach II stopnia w dziedzinie informatyki na Politechnice Wiedeńskiej, które są prowadzone w języku angielskim. w roku akademickim 2020/2021 kierunki są następujące:

O ile wnioski o stypendium można składać przed lub równolegle z procesem rekrutacji, o tyle fundusze zostaną przyznane jedynie kandydatkom, które zostały bezwarunkowo przyjęte na studia. Należy zauważyć, że wniosek o stypendium nie zastępuje procesu rekrutacyjnego, a warunkowe przyznanie stypendium nie uprawnia do studiowania na Politechnice.

O stypendium mogą ubiegać się studentki, które spełniają poniższe warunki:

 • posiadają dyplom ukończenia studiów i stopnia według systemu bolońskiego (Bachelor’s degree) lub równorzędny tytuł w dziedzinie informatyki lub matematyki,
 • posiadają rozległą wiedzę i są zainteresowane przynajmniej jednym z obszarów badań Helmuta Veitha:
  • logika w informatyce,
  • formalne metody i weryfikacja,
  • podstawy sztucznej inteligencji,
  • teoria złożoności,
  • bezpieczeństwo komputera,
 • biegle znają język angielski.

Warunki stypendium

Stypendystki będą zobowiązane do wykazania znacznych postępów w trakcie studiów, tj.:

 • muszą uzyskać co najmniej 25 punktów ECTS z danego kierunku na semestr, od początku studiów (terminy: 30 kwietnia w semestrze zimowym i 30 listopada w semestrze letnim), oraz
 • osiągną maksymalną średnią ocen 1,5.

Stypendystki muszą mieszkać w Austrii w trakcie semestru podczas trwania studiów. Wyjątki i przerwy w pobycie w czasie trwania semestru (np. na staże lub wizyty badawcze) podlegają wcześniejszemu zatwierdzeniu.

Stypendium jest przewidziane na czas studiowania danego kierunku (z zastrzeżeniem warunków wymienionych powyżej), maksymalnie do 2 lat.

Coroczny termin składania wniosków upływa 30 listopada.

Informacje pochodzą ze strony: www.vcla.at.

Tłumaczenie MS

Przejrzyj też inne zagraniczne oferty stypendialne z dziedziny informatyki!

Kontakt

TU Wien Informatics
Favoritenstraße 9-11
1040 Vienna, Austria
tel. +43 1 58801 18006
dekanat@informatik.tuwien.ac.at
informatics.tuwien.ac.at