Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie1
 • studenci6
 • absolwenci16
 • doktoranci12
 • naukowcy19
 • inni9
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • medycyna2
 • ekonomia/biznes2
 • nauki humanistyczne/społeczne10
 • literatura3
 • różne17
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe7
 • języki obce1
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne9
 • sztuka/muzyka5
 • prawo2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Ukraina1
 • online1
 • Niemcy6
 • Węgry3
 • Stany Zjednoczone6
 • Finlandia1
 • Austria1
 • Irlandia1
 • Kanada1
 • Holandia1
 • Szwecja1
 • Europa3
 • Hiszpania3
 • Tajwan1
 • Włochy4
 • Portugalia1
 • cały świat3
 • Wielka Brytania2
 • Unia Europejska1
 • Norwegia1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa3
 • fundacje i stowarzyszenia8
 • szkoła wyższa13
 • firma2
 • instytucja rządowa7
 • samorząd2
 • inny1
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium im. Franciszka Mertensa – II edycja

organizator:

Uniwersytet Jagielloński

Rodzaj:
nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
Polska
termin składania wniosków: 15.06.2018

Stypendium im. Franciszka Mertensa – II edycja

Stypendium im. Franciszka Mertensa przeznaczone jest dla wyróżniających się uczniów zagranicznych szkół średnich zamierzających podjąć studia na WMiI UJ, którzy są finalistami krajowej olimpiady matematycznej lub informatycznej, albo uczestnikami jednej z następujących olimpiad międzynarodowych: matematycznej (IMO), informatycznej (IOI), astronomicznej (IAO), fizycznej (IPhO) lub lingwistycznej (IOL), albo uczestniczkami Europejskiej Olimpiady Matematycznej Dziewcząt (EGMO). Do trzech stypendiów przyznawanych jest najlepszym kandydatom wyłonionym w drodze dwuetapowego konkursu.

Obejmuje ono stypendium w wysokości 1700 PLN netto miesięcznie przyznawane na cały okres odbywanych w UJ studiów licencjackich i bezpośrednio po nich następujących studiów magisterskich (w sumie na pięć lat), wypłacane przez dziesięć miesięcy w roku (od października do lipca).

Dziekan WMiI UJ deklaruje, że laureat konkursu:

1. Uzyska maksymalny wynik kwalifikacji w rekrutacji na stacjonarne studia pierwszego i drugiego stopnia na wybranym przez siebie kierunku prowadzonym przez WMiI UJ.
2. Zostanie poinformowany o dalszym trybie rekrutacji. Dopełnienie przez uprawnionego laureata wszystkich procedur i warunków określonych w zasadach naboru na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim stanowić będzie warunek przyjęcia na studia i otrzymania stypendium.
3. Będzie miał możliwość udziału w kursie języka polskiego w pierwszym semestrze studiów (poziom kursu oraz liczbę godzin określi Dziekan WMiI UJ odpowiednio do potrzeb studenta).
4. Będzie miał gwarantowane miejsce w domu studenckim UJ, które stypendysta będzie opłacać z własnych środków.
5. Będzie miał przydzielonego przez cały okres studiów opiekuna naukowego wybranego przez Dziekana WMiI UJ spośród pracowników WMiI UJ. Do zmiany opiekuna będzie mogło dojść w dowolnym momencie studiów na wniosek Dziekana WMiI UJ lub na wniosek stypendysty za zgodą Dziekana WMiI UJ.
6. Będzie studiował według indywidualnego toku studiów ustalanego przez opiekuna i zatwierdzanego przez Dziekana WMiI UJ. W miarę możliwości będzie włączany do prac naukowych prowadzonych na WMiI UJ.

I etap konkursu: zgłoszenia do udziału w Konkursie można dokonywać od 1 maja do 15 czerwca 2018 za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej Wydziału. Wraz ze zgłoszeniem uczestnik przesyła na adres poczty elektronicznej wskazany w ogłoszeniu o Konkursie:
• list motywacyjny zawierający w szczególności życiorys i opis najważniejszych osiągnięć oraz zainteresowań naukowych kandydata,
• skany dokumentów potwierdzających uzyskanie ww. osiągnięć oraz dokumentów potwierdzających spełnienie warunków, o których mowa jest w Regulaminie.

II etap konkursu: co najwyżej pięciu uczestników zostaje zakwalifikowanych do tego etapu, polegającego na rozmowie z komisją za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość rejestrujących obraz i dźwięk, sprawdzającej poziom wiedzy kandydata w zakresie nauk matematycznych.

Formularz zgłoszeniowy będzie aktywny od 1.05.2018 do 15.06.2018.

Informacje pochodzą ze strony www.matinf.uj.edu.pl

LINKI:
Regulamin
FAQ

Kontakt

Uniwersytet Jagielloński
ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 6
30-348 Kraków

patryk.pagacz@uj.edu.pl
www.matinf.uj.edu.pl