Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie2
 • studenci43
 • absolwenci47
 • doktoranci35
 • naukowcy18
 • inni13
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • różne24
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe15
 • ekonomia/biznes12
 • prawo8
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne27
 • medycyna2
 • projektowanie/architektura2
 • języki obce4
 • nauki humanistyczne/społeczne22
 • sztuka/muzyka4
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Ukraina1
 • Rumunia2
 • Mongolia1
 • online6
 • Włochy2
 • Hiszpania1
 • Szwecja1
 • Francja4
 • Kanada2
 • Tajwan1
 • Bułgaria1
 • Białoruś1
 • Macedonia1
 • Holandia4
 • Islandia1
 • cały świat7
 • Polska1
 • Egipt2
 • Hongkong1
 • Chiny2
 • Szwajcaria4
 • Czechy1
 • Słowacja1
 • Słowenia1
 • Kazachstan1
 • Wietnam1
 • Austria3
 • Norwegia1
 • Indie2
 • Japonia5
 • Wielka Brytania8
 • Singapur2
 • Węgry3
 • Chorwacja2
 • Serbia1
 • Europa5
 • Belgia2
 • Niemcy6
 • Finlandia1
 • Rosja1
 • Stany Zjednoczone10
 • Grecja1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa3
 • fundacje i stowarzyszenia22
 • szkoła wyższa36
 • firma8
 • instytucja rządowa15
 • inny2
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendium Humanizmu Cyfrowego (Digital Humanism)

organizator:

Institut für die Wissenschaften vom Menschen

Rodzaj:
nauki humanistyczne/społeczne, nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne
Grupa docelowa:
doktoranci, naukowcy
Zasięg:
Austria
termin składania wniosków: 30.11.2021

Stypendium Humanizmu Cyfrowego (Digital Humanism)

W 2022 roku IWM uruchomi nowy program stypendialny wokół tematu humanizmu cyfrowego (ang. digital humanism). Ta niedawno ustanowiona dziedzina badań definiuje podejście, które opisuje, analizuje i wpływa na złożoną interakcję technologii i ludzkości oraz ma na celu lepsze społeczeństwo i życie w erze cyfrowej.

Program jest prowadzony przez Instytut we współpracy z Hannesem Werthnerem, jednym z wiodących ekspertów w tej dziedzinie i inicjatorem Manifestu Wiedeńskiego o Humanizmie Cyfrowym. Senior i Junior Visiting Fellows zostaną zaproszeni do Instytutu w celu zbadania pilnych wyzwań intelektualnych związanych ze złożoną interakcją ludzi i maszyn. Podczas pobytu w Instytucie będą pracować nad kluczowymi tematami w tej dziedzinie, prowadzić interdyscyplinarne badania oraz organizować wykłady i dyskusje docierające do publiczności w Wiedniu i poza nim.

Pierwszym Visiting Fellow w ramach nowego programu w maju 2022 r. będzie Edward A. Lee, wybitny profesor elektrotechniki i informatyki (Electrical Engineering and Computer Sciences – EECS) Roberta S. Peppera na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley. Lee jest autorem „Platona i Nerda – Twórczego Partnerstwa Człowieka i Technologii” (MIT Press, 2017), „Koewolucji: splecionej przyszłości ludzi i maszyn ” (MIT Press, 2020), wielu podręczników i monografii badawczych oraz ponad 300 artykułów i raportów technicznych. Grupa badawcza profesora Lee bada systemy cyber-fizyczne, które integrują dynamikę fizyczną z oprogramowaniem i sieciami.

IWM uruchamia obecnie zaproszenie do składania wniosków przez Junior Visiting Fellows, którzy prowadzą badania na te tematy i ich skrzyżowania z wymiarem społecznym, ekonomicznym i geopolitycznym, a także innymi ogniskami badawczymi z nauk humanistycznych i społecznych. Dwóch stypendystów zostanie zaproszonych do spędzenia w Instytucie trzech kolejnych miesięcy. Termin ich stypendiów musi pokrywać się z miesiącem, w którym na Instytucie będzie przebywał Senior Visiting Fellow.

Warunki

Junior Visiting Fellows otrzymają stypendium w wysokości 2 700 EUR miesięcznie na pokrycie kosztów zakwaterowania, utrzymania, ubezpieczenia zdrowotnego i wszelkich kosztów dodatkowych związanych z pobytem w Wiedniu. Ponadto IWM zapewnia im przestrzeń biurową, w tym dostęp do Internetu, wewnętrzne zaplecze badawcze i administracyjne, a także lunch wewnętrzny i inne bezpłatne usługi. Koszty podróży w wysokości do 1000 EUR mogą zostać zwrócone.

Kryteria kwalifikacji

 • Kandydat/ka musi obecnie kontynuować studia doktoranckie lub niedawno uzyskać stopień doktora
 • kandydat/ka nie może być starszy/a niż 35 lat

Aplikacja

Wnioski należy składać za pośrednictwem platformy Embark. Do wniosku należy załączyć następujące dokumenty:

 • propozycja badawcza w języku angielskim (maks. 7 500 znaków ze spacjami), zawierająca opis a) celów projektu, b) aktualnego stanu wiedzy, c) metod oraz d) planu prac
 • jeden akapit o tym, jak prowadzone badania łączą się z pracą zaproszonego Senior Visiting Fellow
 • Życiorys (CV)
 • wykaz publikacji
 • list polecający od naukowca zaznajomionego z pracą naukową wnioskodawcy

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 listopada 2021 r. 

Informacje pochodzą ze strony: www.iwm.at

Ogłoszenie przetłumaczył/a: Weronika G-S

Sięgnij po inne oferty zagranicznych stypendiów!

Kontakt

Institut für die Wissenschaften vom Menschen
Spittelauer Lände 3
1090 Wien, Austria
tel. (+43 1) 313 58 – 0
fellowships@iwm.at
www.iwm.at