Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie1
 • studenci22
 • absolwenci20
 • doktoranci19
 • naukowcy19
 • inni8
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • medycyna5
 • sztuka/muzyka1
 • różne25
 • ekonomia/biznes9
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe6
 • projektowanie/architektura4
 • nauki humanistyczne/społeczne9
 • języki obce1
 • prawo1
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne15
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Japonia4
 • Unia Europejska2
 • Francja2
 • Kanada1
 • Belgia1
 • Turcja1
 • Szwajcaria2
 • cały świat8
 • Europa2
 • Niemcy9
 • Włochy3
 • Chiny1
 • Tajlandia1
 • Stany Zjednoczone8
 • Wielka Brytania1
 • online8
 • Szwecja1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa4
 • fundacje i stowarzyszenia20
 • szkoła wyższa10
 • firma7
 • instytucja rządowa11
 • samorząd1
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendium Humanizmu Cyfrowego (Digital Humanism)

organizator:

Institut für die Wissenschaften vom Menschen

Rodzaj:
nauki humanistyczne/społeczne, nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne
Grupa docelowa:
doktoranci, naukowcy
Zasięg:
Austria
termin składania wniosków: 30.11.2021

Stypendium Humanizmu Cyfrowego (Digital Humanism)

W 2022 roku IWM uruchomi nowy program stypendialny wokół tematu humanizmu cyfrowego (ang. digital humanism). Ta niedawno ustanowiona dziedzina badań definiuje podejście, które opisuje, analizuje i wpływa na złożoną interakcję technologii i ludzkości oraz ma na celu lepsze społeczeństwo i życie w erze cyfrowej.

Program jest prowadzony przez Instytut we współpracy z Hannesem Werthnerem, jednym z wiodących ekspertów w tej dziedzinie i inicjatorem Manifestu Wiedeńskiego o Humanizmie Cyfrowym. Senior i Junior Visiting Fellows zostaną zaproszeni do Instytutu w celu zbadania pilnych wyzwań intelektualnych związanych ze złożoną interakcją ludzi i maszyn. Podczas pobytu w Instytucie będą pracować nad kluczowymi tematami w tej dziedzinie, prowadzić interdyscyplinarne badania oraz organizować wykłady i dyskusje docierające do publiczności w Wiedniu i poza nim.

Pierwszym Visiting Fellow w ramach nowego programu w maju 2022 r. będzie Edward A. Lee, wybitny profesor elektrotechniki i informatyki (Electrical Engineering and Computer Sciences – EECS) Roberta S. Peppera na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley. Lee jest autorem „Platona i Nerda – Twórczego Partnerstwa Człowieka i Technologii” (MIT Press, 2017), „Koewolucji: splecionej przyszłości ludzi i maszyn ” (MIT Press, 2020), wielu podręczników i monografii badawczych oraz ponad 300 artykułów i raportów technicznych. Grupa badawcza profesora Lee bada systemy cyber-fizyczne, które integrują dynamikę fizyczną z oprogramowaniem i sieciami.

IWM uruchamia obecnie zaproszenie do składania wniosków przez Junior Visiting Fellows, którzy prowadzą badania na te tematy i ich skrzyżowania z wymiarem społecznym, ekonomicznym i geopolitycznym, a także innymi ogniskami badawczymi z nauk humanistycznych i społecznych. Dwóch stypendystów zostanie zaproszonych do spędzenia w Instytucie trzech kolejnych miesięcy. Termin ich stypendiów musi pokrywać się z miesiącem, w którym na Instytucie będzie przebywał Senior Visiting Fellow.

Warunki

Junior Visiting Fellows otrzymają stypendium w wysokości 2 700 EUR miesięcznie na pokrycie kosztów zakwaterowania, utrzymania, ubezpieczenia zdrowotnego i wszelkich kosztów dodatkowych związanych z pobytem w Wiedniu. Ponadto IWM zapewnia im przestrzeń biurową, w tym dostęp do Internetu, wewnętrzne zaplecze badawcze i administracyjne, a także lunch wewnętrzny i inne bezpłatne usługi. Koszty podróży w wysokości do 1000 EUR mogą zostać zwrócone.

Kryteria kwalifikacji

 • Kandydat/ka musi obecnie kontynuować studia doktoranckie lub niedawno uzyskać stopień doktora
 • kandydat/ka nie może być starszy/a niż 35 lat

Aplikacja

Wnioski należy składać za pośrednictwem platformy Embark. Do wniosku należy załączyć następujące dokumenty:

 • propozycja badawcza w języku angielskim (maks. 7 500 znaków ze spacjami), zawierająca opis a) celów projektu, b) aktualnego stanu wiedzy, c) metod oraz d) planu prac
 • jeden akapit o tym, jak prowadzone badania łączą się z pracą zaproszonego Senior Visiting Fellow
 • Życiorys (CV)
 • wykaz publikacji
 • list polecający od naukowca zaznajomionego z pracą naukową wnioskodawcy

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 listopada 2021 r. 

Informacje pochodzą ze strony: www.iwm.at

Ogłoszenie przetłumaczył/a: Weronika G-S

Sięgnij po inne oferty zagranicznych stypendiów!

Kontakt

Institut für die Wissenschaften vom Menschen
Spittelauer Lände 3
1090 Wien, Austria
tel. (+43 1) 313 58 – 0
fellowships@iwm.at
www.iwm.at