Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • studenci33
 • absolwenci32
 • doktoranci30
 • naukowcy25
 • inni10
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • historia4
 • edukacja2
 • marketing/reklama/PR/media1
 • ekonomia1
 • nauki ścisłe6
 • nauki przyrodnicze3
 • języki obce3
 • inne4
 • sztuka/muzyka1
 • chemia/biologia2
 • kierunki techniczne7
 • RÓŻNE24
 • finanse/zarządzanie4
 • nauki polityczne/dziennikarstwo6
 • archeologia1
 • fizyka2
 • informatyka3
 • nauki humanistyczne9
 • kulturoznawstwo1
 • biznes3
 • stosunki międzynarodowe3
 • prawo3
 • medycyna4
 • DOWOLNA20
 • nauki społeczne9
 • ochrona środowiska/ekologia/rolnictwo3
 • inżynieria8
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Hiszpania1
 • Słowacja1
 • Luksemburg1
 • cały świat7
 • Nowa Zelandia2
 • Australia2
 • Egipt1
 • Indie1
 • Europa3
 • Stany Zjednoczone10
 • Kanada2
 • Węgry2
 • Francja2
 • Tajlandia1
 • Irlandia1
 • Austria2
 • Ukraina1
 • Polska1
 • Belgia1
 • Szwajcaria1
 • Japonia3
 • Niemcy13
 • Czechy1
 • Unia Europejska1
 • Włochy2
 • Wielka Brytania1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa16
 • firma3
 • instytucja rządowa19
 • inny5
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendium Horyzont 2020

organizator:

Komisja Europejska

Rodzaj:
RÓŻNE
Grupa docelowa:
doktoranci, naukowcy
Zasięg:
Unia Europejska
termin składania wniosków: 14.09.2016

Stypendium Horyzont 2020

Ruszył konkurs na stypendia indywidualne w ramach programu ramowego Horyzont 2020, działania Marii Skłodowskiej-Curie. Indywidualne granty badawczo-szkoleniowe mają na celu rozwój kariery doświadczonych naukowców poprzez pracę nad indywidualnym projektem badawczym w sektorze akademickim lub pozaakademickim (szczególnie w przedsiębiorstwach) w Europie i/lub poza jej granicami, a także udział w konferencjach oraz różnego rodzaju szkoleniach, w tym rozwijających umiejętności i poszerzających wiedzę np. z zakresu transferu technologii, zarządzania zespołami i projektami badawczymi czy przedsiębiorczości.

Jest to również idealna okazja dla naukowców, którzy nie byli aktywni naukowo (przez ostatnie 12 miesięcy; np. macierzyństwo), a chcieliby powrócić do kariery zawodowej poprzez wyjazd stypendialny.

Aplikować mogą badacze z czteroletnim doświadczeniem naukowym (po uzyskaniu tytułu magistra), bądź uzyskanym tytułem doktora. Minimalny okres trwania stypendium to 12 miesięcy. W ramach projektu można zaplanować realizację części działań (oddelegowanie do 6 miesięcy) w innej europejskiej instytucji z sektora pozaakademickiego lub akademickiego w zależności od rodzaju pierwszej instytucji.

Stypendia indywidualne obejmują dwa typy projektów:
– European Fellowships umożliwiające realizację w dowolnym kraju UE lub stowarzyszonym z H2020 grantu trwającego 12-24 miesięcy. W ich ramach dostępne są także granty związane z powrotem do kariery naukowej po co najmniej 12 miesięcznej przerwie oraz granty reintegracyjne umożliwiające powrót naukowcom do Europy.
– Global Fellowships dają możliwość realizacji grantu najpierw w kraju trzecim (od 12-24 miesięcy), a następnie obowiązkowy 12 miesięczny powrót do Europy.

Termin składania wniosków mija 14 września 2016 r. Organizatorzy zapraszają do zapoznania się z dokumentacją konkursową na Participant Portal.

Stypendia indywidualne są również szansą na przyjęcie do swojego zespołu renomowanego naukowca i prowadzenie wspólnych ciekawych prac badawczych. Do polskich jednostek może przyjechać naukowiec, który nie przebywał w niej powyżej 12 miesięcy w ostatnich 3 latach (reguła mobilności). Naukowcowi przyjeżdżającemu należy przede wszystkim zapewnić profesjonalną opiekę naukową. Jeśli są Państwo z regionu zachodniopomorskiego i są zainteresowani przyjęciem naukowca z zagranicy, to RCIiTT promuje w Europie oferty przyjęcia. Zainteresowane zespoły organizatorzy proszą o wypełnienie formularza w języku angielskim i przesłanie na adres e-mail: mobility@zut.edu.pl.

Informacje pochodzą ze strony: www.innowacje.zut.edu.pl

Kontakt

Komisja Europejska


tel. 91 449 41 53
epazura@zut.edu.pl
www.innowacje.zut.edu.pl

Dokumenty

do pobrania

DO POBRANIA:

formularz