Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • studenci28
 • absolwenci34
 • doktoranci29
 • naukowcy27
 • inni14
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • sztuka/muzyka6
 • prawo3
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe9
 • literatura4
 • projektowanie/architektura4
 • różne37
 • ekonomia/biznes6
 • nauki humanistyczne/społeczne15
 • języki obce4
 • medycyna5
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne12
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Chiny2
 • Niemcy16
 • Japonia3
 • Kanada2
 • Białoruś1
 • Polska1
 • Indie1
 • Stany Zjednoczone9
 • Włochy3
 • Ukraina1
 • Wielka Brytania1
 • Europa6
 • Węgry1
 • Estonia1
 • Hongkong1
 • Litwa1
 • Egipt1
 • cały świat6
 • Australia2
 • Austria2
 • Szwajcaria2
 • Wietnam1
 • Łotwa1
 • Belgia1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia15
 • szkoła wyższa26
 • firma4
 • instytucja rządowa19
 • samorząd4
 • inny2
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendium Getty – Getty Scholar Grants 2019

organizator:

Getty Scholar Grants

Rodzaj:
sztuka/muzyka, nauki humanistyczne/społeczne
Grupa docelowa:
studenci, doktoranci, naukowcy
Zasięg:
Stany Zjednoczone
termin składania wniosków: 01.10.2019

Stypendium Getty – Getty Scholar Grants 2019

Stypendium Getty zostało ustanowione dla studentów lub pisarzy, którzy osiągnęli rozpoznawalność w swoim polu badań. Otrzymujący stypendium zamieszkują Instytut Badań Getty lub Willę Getty, gdzie kontynuują swoje projekty z dala od obowiązków akademickich, używając kolekcji Getty, biorą udział wraz ze swoimi kolegami w cotygodniowych spotkaniach poświęconych corocznym badaniom oraz w życiu intelektualnym Getty.

Kandydaci, każdej narodowości, którzy wykonują badania w takich dziedzinach jak sztuka, humanistyka oraz nauki społeczne mogą ubiegać się o stypendium.

Obecny personel Getty oraz członkowie ich rodzin nie mogą ubiegać się o stypendium. Ponadto studenci, którzy otrzymali stypendium Getty w ciągu ostatnich trzech lat również nie są brani pod uwagę w rekrutacji.

Warunki:
Stypendyści Getty mogą być mieszkańcami od trzech do dziewięciu miesięcy
Rezydenci trzymiesięczni: od września do grudnia, od stycznia do kwietnia, od kwietnia do czerwca: $17,200
Rezydenci sześciomiesięczni: od września do kwietnia, od stycznia do kwietnia: $42,000
Rezydenci dziewięciomiesięczni: od września do czerwca: $65,000

Stypendium obejmuje także biuro w Instytucie Badań Getty lub Willi Getty, apartament w kompleksie mieszkaniowym Getty, bilety lotnicze z i do Los Angeles oraz dostępną opiekę zdrowotną. Te warunki dotyczą aplikacji z czerwca 2019 i mogą w przyszłości ulec zmianie.

Dostępność aplikacji i termin składania wniosków
Tylko kompletne aplikacje są brane pod uwagę. Kolejny nabór wniosków upływa 1.10.2019 o godz. 17:00.

Kandydaci są powiadamiani o decyzji uczelni około sześć miesięcy po terminie składania wniosków.

Proces sprawdzania:
Stypendium Getty jest przyznawane na zasadzie konkursu. Kandydaci są oceniani na podstawie (1) ogólnej jakości aplikacji, (2) tego, jak zaproponowany projekt jest zgodny z motywem rocznych badań, (3) dotychczasowych osiągnięć kandydata oraz (4) tego, w jaki sposób projekt czerpie ze źródeł dostępnych w Getty, takich jak biblioteka lub kolekcje.

Jak aplikować:
Kandydaci muszą złożyć kompletny wniosek, uwzględniając formularz aplikacyjny wraz z załącznikami opisanymi poniżej:
• Propozycja projektu: Każda aplikacja musi uwzględniać opis proponowanego przez kandydata planu nauczania oraz badań (nie można przekroczyć pięciu stron, pisanych na komputerze z podwójnymi spacjami). Opis powinien wskazywać (1) jak projekt jest zgodny z motywem rocznym badan oraz (2) w jaki sposób projekt czerpie ze źródeł dostępnych w Getty
• Curriculum Vitae (CV)
• Opcjonalnie: próbka tekstu

Organizatorzy rekomendują użycie przeglądarki Google Chrome. Możesz używać także Firefox lub Safari. Przeglądarka The Internet Explorer 11 (IE) nie jest w pełni kompatybilna z portalem.
Aby rozpocząć pracę nad nową aplikacją: stwórz lub zaktualizuj swoje konto i swoje hasło, zaloguj się oraz zacznij pracę nad nową aplikacją.

W dowolnym momencie możesz wrócić do pracy nad aplikacją poprzez wizytę na portalu (używając linku poniżej oraz przez zalogowanie się do swojego konta).

Pamiętaj: jeśli stworzyłeś i zapisałeś zmiany w formularzu aplikacyjnym możesz wrócić do pracy na zapisanym formularzu przez wybór: „Application in Progress”. W innym przypadku możesz przypadkowo stworzyć kilka wersji tej samej aplikacji.

Pytania należy kierować do:
Getty Scholar Grants
tel. (310) 440-7374
adres mailowy: researchgrants@getty.edu

Informacje pochodzą ze strony: www.getty.edu

Tłumaczenie MT

Jeśli chcecie znaleźć inne oferty, zajrzyjcie do wyszukiwarki stypendiów zagranicznych

Kontakt

Getty Scholar Grants
The J. Paul Getty Trust, 1200 Getty Center Drive
Los Angeles, CA 90049-1679
tel. (310) 440 7374
researchgrants@getty.edu
www.getty.edu