Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie2
 • studenci4
 • absolwenci12
 • doktoranci11
 • naukowcy17
 • inni7
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe7
 • ekonomia/biznes2
 • prawo1
 • sztuka/muzyka4
 • różne16
 • nauki humanistyczne/społeczne9
 • literatura2
 • medycyna1
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne9
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Tajwan1
 • Kanada1
 • Finlandia1
 • Ukraina1
 • Niemcy6
 • Holandia1
 • Szwecja1
 • Irlandia1
 • Stany Zjednoczone6
 • Wielka Brytania2
 • Włochy4
 • Portugalia1
 • Europa3
 • Hiszpania3
 • Węgry1
 • Norwegia1
 • cały świat4
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa2
 • fundacje i stowarzyszenia9
 • szkoła wyższa10
 • firma1
 • instytucja rządowa7
 • samorząd2
 • inny1
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium Funduszu Pamięci Polskiego Wydziału Lekarskiego 2021

organizator:

University of Edinburgh

Rodzaj:
medycyna
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, doktoranci, naukowcy
Zasięg:
Wielka Brytania
termin składania wniosków: 03.06.2021

Stypendium Funduszu Pamięci Polskiego Wydziału Lekarskiego 2021

Stypendium otwarte jest dla lekarzy i naukowców zajmujących się badaniami z zakresu medycyny, którzy rozpoczynają swoją karierę zawodową. Stypendium polega na podjęciu dalszych studiów lub rozpoczęciu badań naukowych na wydziale medycznym Uniwersytetu Edynburskiego, aby następnie powrócić do Polski.

Zarys historyczny

Fundusz Pamięci Polskiego Wydziału Lekarskiego (The Polish School of Medicine Memorial Fund) został założony w 1986 roku przez grupę byłych pracowników, absolwentów, studentów oraz przyjaciół związanych ze szkołą, w celu upamiętnienia zasług Polskiego Wydziału Lekarskiego na Uniwersytecie Edynburskim w latach 1941-49 oraz w celu nawiązania powiązań akademickich pomiędzy Uniwersytetem a Polską.

Każdego roku liczba przyznawanych stypendiów jest różna. Zazwyczaj stypendium pokrywa koszty utrzymania na okres do 12 miesięcy. W przypadku studentów uczących się w trybie kształcenia na odległość stypendium pokrywa tylko koszty czesnego, pod warunkiem, iż studenci wykazują znaczne postępy w nauce lub w badaniach. W tym przypadku dieta pokrywająca koszty utrzymania nie jest wypłacana. Stypendium nie pokrywa kosztów podróży z/do Polski.

Wymagania, które kandydaci muszą spełniać, by móc ubiegać się o stypendium:

Rozpatrywane będą wnioski od kandydatów ubiegających się o udział w rocznym programie magisterskim /  rocznym programie przygotowującym do studiów podyplomowych oferowanych przez wydział medyczny Uniwersytetu Edynburskiego lub program magisterski w trybie kształcenia na odległość,  pod warunkiem, iż mają pełne poparcie kierownika katedry oraz władz Polskiego Uniwersytetu Medycznego.

Stypendium otwarte jest dla lekarzy i naukowców zajmujących się badaniami z zakresu medycyny pochodzących z Polski:

 • będących na początku swojej kariery zawodowej (zazwyczaj w ciągu 10 lat od ukończenia studiów medycznych, odpowiednik MB ChB);
 • będących pracownikami polskich akademii / uniwersytetów medycznych, instytutów naukowych;
 • posługujących się doskonale językiem angielskim;
 • zaangażowanych w dalszy rozwój wiedzy z zakresu badań medycznych w Polsce.

Kryteria

Kandydaci zobowiązani są do przedstawienia komisji Funduszu Pamięci Polskiego Wydziału Lekarskiego sprawozdania z realizacji projektu stypendialnego w miesiąc po ukończeniu studiów / badań naukowych.

Założyciele programu stypendialnego oczekują, iż kandydaci, którzy pomyślnie przejdą proces naboru stypendialnego, po ukończonym programie stypendialnym powrócą do swoich uczelni / instytutów naukowych, by skorzystać z nowo nabytych umiejętności w celu rozwoju polskiej medycyny, tym samym zaciśnienia więzi pomiędzy polskimi uczelniami medycznymi, instytutami naukowymi a Uniwersytetem Edynburskim.

Składanie wniosku

Kandydaci spełniający wyżej wymienione wymagania mogą składać wnioski o stypendium online.

Termin składania wniosków mija o 23:59 czasu uniwersalnego (GTM) 3 czerwca 2021 roku.

W celu otrzymania dostępu do systemu składania wniosków stypendialnych, kandydaci muszą zwrócić się z wnioskiem do Uniwersytetu Edynburskiego. Należy pamiętać, iż czas oczekiwania po złożeniu wniosku o przyjęcie może wynosić do 5 dni roboczych ze wzgędu na kontrole systemowe, które są niezbędne przed wydaniem dostępu do systemu składania wniosków stypendialnych.

Informacje pochodzą ze strony: www.ed.ac.uk.

Tłumaczenie AR

W naszej bazie znajdziesz wiele innych ofert stypendiów zagranicznych!

Kontakt

College of Medicine and Veterinary Medicine, University of Edinburgh
47 Little France Crescent
Edinburgh EH16 4TJ
tel. +44 (0) 131 650 1000
mvm@ed.ac.uk
www.ed.ac.uk