Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • studenci28
 • absolwenci34
 • doktoranci29
 • naukowcy27
 • inni14
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • sztuka/muzyka6
 • prawo3
 • literatura4
 • projektowanie/architektura4
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe9
 • różne37
 • ekonomia/biznes6
 • nauki humanistyczne/społeczne15
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne12
 • języki obce4
 • medycyna5
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Białoruś1
 • Polska1
 • Chiny2
 • Niemcy16
 • Japonia3
 • Kanada2
 • Włochy3
 • Ukraina1
 • Wielka Brytania1
 • Europa6
 • Indie1
 • Stany Zjednoczone9
 • Węgry1
 • Estonia1
 • Hongkong1
 • Litwa1
 • Egipt1
 • Szwajcaria2
 • Wietnam1
 • Łotwa1
 • Belgia1
 • cały świat6
 • Australia2
 • Austria2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia15
 • szkoła wyższa26
 • firma4
 • instytucja rządowa19
 • samorząd4
 • inny2
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendium Fundacji Stavros Niarchos w Grecji

organizator:

Fundacja Stavros Niarchos

Rodzaj:
nauki humanistyczne/społeczne
Grupa docelowa:
absolwenci
Zasięg:
Grecja
termin składania wniosków: 30.09.2017
liczba stypendiów: 20

Stypendium Fundacji Stavros Niarchos w Grecji

Fundacja Stavros Niarchos Foundation oferuje 20 miejsc na program stypendialny “Academic Excellence” obszarze “Organizacji Społeczeństwa Obywatelskiego”. Na program mogą aplikować również studenci zagraniczni.

Celem programu stypendialnego jest wzmocnienie badań w obszarze społeczeństwa obywatelskiego oraz zachęcić młodych ludzi, by podążali za przykładem Tzanetosa Antypasa w dziedzinie działań społecznych.
Fundacja Stavros Niarchos (www.snf.org) jest jedną z największych na świecie organizacji dobroczynnych. Wspiera działania w obszarze kultury i sztuki, edukacji, zdrowia, sportu oraz  dobrobytu społecznego.
Stypendia są dostępne zarówno dla kandydatów na studia doktoranckie jak i absolwentów uczelni wyższych, posiadającym stopień magisterski. Przyznawane są w obszarze “Organizacji Społeczeństwa Obywatelskiego”.
Podział stypendiów:

 • 10 miejsc dla absolwentów uczelni wyższych na specjalizacji “Rząd i Polityka Społeczna” (każde stypendium w wysokości 3500 €).
 • 10 miejsc dla kandydatów na studia doktoranckie, którzy będą prowadzić badania w obszarach społeczeństwa obywatelskiego, wolontariatu, organizacji non-profit oraz organizacji pozarządowych. (każde stypendium w wysokości 9000€).

Absolwenci uczelni wyższych i kandydaci na studia doktoranckie będą mieli dostęp do najwyższej jakości edukacji oraz kształcenia umiejętności na wydziale, który wspiera podejście interdyscyplinarne w dziedzinach ekonomii i nowoczesnego zarządzania zarówno w kontekście Europejskim, jak i międzynarodowym. Proces edukacji koncentruje się też na temacie działania organizacji społeczeństwa obywatelskiego. Stypendyści będą mieli szansę wzmocnić teoretyczne podstawy swojej wiedzy i w nowy sposób wykorzystać swoje umiejętności, co pozytywnie wpłynie na ich rozwój w dynamicznie rozwijającym się polu pracy społecznej.
Na program mogą aplikować również studenci zagraniczni.

Jak aplikować: Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie: www.pedis@uop.gr. Wnioski oceniać będzie trzyosobowa komisja ewaluacyjna w pierwszym tygodniu października 2017.
Załączenie dokumentów poświadczających poziom wykształcenia i dokonania profesjonalne kandydata nie jest wymagane podczas procesu aplikacji on-line, jednak muszą one zostać udostępnione do wglądu Komisji Ewaluacyjnej. Wszystkie osoby ubiegające się o stypendium powinny złożyć wniosek elektronicznie do 30 września 2017. Komisja Akademicka ocenia przesłane aplikacje w trakcie pierwszego tygodnia roku akademickiego. Osoby zakwalifikowane wezwane zostaną dodatkowo na rozmowę rekrutacyjną.
Fundacja Stavros Niarchos nie jest w żaden sposób związana z procesem rekrutacyjnym, który w całości przeprowadzony zostanie przez Uniwersytet na Półwyspie Peloponeskim.

Kandydaci powinni dostarczyć:

 • Aktualne CV (zgodne ze standardem Europass), które uwzględnia dokonania akademickie, wolontariackie, przebieg kariery profesjonalnej oraz aktywność na polu badawczym;
 • List Motywacyjny (do 400 słów) opisujący, w jaki sposób dołączenie do podyplomowego czy doktoranckiego programu wpłynie na rozwój kariery kandydata w sektorze pozarządowym;
 • Formalną akceptację PSIR GA dla  aplikacji na specjalizację podyplomową “Rząd i Polityka społeczna” lub aplikację na studia doktoranckie;
 • Rekomendacje od osoby związanej z sektorem pozarządowym w dziedzinie społeczeństwa obywatelskiego i wolontariatem;
 • Kopię oświadczenia podatkowego za rok poprzedni.

Termin składania aplikacji: Aplikacje można składać do 30 września 2017.

Informacje pochodzą ze strony: www.snf.org.

Kontakt

Fundacja Stavros Niarchos
86A Vasilissis Sofias Ave
11528 Ateny

info@snf.org
www.snf.org