Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • studenci8
 • absolwenci10
 • doktoranci16
 • naukowcy9
 • inni5
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne7
 • projektowanie/architektura3
 • prawo2
 • ekonomia/biznes4
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe3
 • literatura2
 • różne14
 • nauki humanistyczne/społeczne10
 • sztuka/muzyka5
 • języki obce2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Japonia2
 • Białoruś1
 • Serbia1
 • Czarnogóra1
 • Zjednoczone Emiraty Arabskie1
 • Holandia1
 • Portugalia1
 • Turcja1
 • Nowa Zelandia1
 • Czechy2
 • Armenia1
 • Albania1
 • Mołdawia1
 • Finlandia2
 • Stany Zjednoczone4
 • Norwegia1
 • Włochy2
 • Indie1
 • Republika Południowej Afryki1
 • Słowacja2
 • Bośnia i Hercegowina1
 • Azerbejdżan1
 • Macedonia1
 • online1
 • Szwecja1
 • Niemcy3
 • Francja3
 • Singapur1
 • Węgry2
 • Ukraina1
 • Kosowo1
 • Gruzja1
 • Wielka Brytania2
 • Kanada1
 • cały świat4
 • Hiszpania1
 • Europa1
 • Australia1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa2
 • fundacje i stowarzyszenia13
 • szkoła wyższa10
 • instytucja rządowa5
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium Europejskiej Nagrody im. Karola Wielkiego 2022

organizator:

Stiftung Internationaler Karlspreis zu Aachen

Rodzaj:
różne
Grupa docelowa:
absolwenci, doktoranci, naukowcy
Zasięg:
Europa
termin składania wniosków: 15.09.2022

Stypendium Europejskiej Nagrody im. Karola Wielkiego 2022

Czas trwania: jeden rok

Fundusz: 25 000 € na badania naukowe

Opcje przeprowadzenia badań: badania indywidualne, badania grupowe albo jako pracownik  naukowego, politycznego, kulturalnego lub ekonomicznego instytutu/organizacji/think tanku

Temat: wybrany indywidualnie i zgodny z motywem przewodnim w danym roku

Miejsce: miejsce zamieszkania, lokalne biuro instytucji goszczącej, badania terenowe

Termin wysyłania aplikacji: 25.07.2022 – 15.09.2022

Stypendium Europejskiej Nagrody im. Karola Wielkiego jest rocznym programem Akademii Europejskiej Nagrody im. Karola Wielkiego fundującym granty, składający się z indywidualnie prowadzonych badań naukowych, wydarzeń pozwalających na zdobycie nowych kontaktów, jak również końcowych publikacji i prezentacji oczekiwanych wyników prowadzonych badań na końcowej konferencji oraz pozwalający na osiągnięcie swoich kamieni milowych.

Okres aplikacyjny dla tegorocznej edycji rozpoczyna się w maju. Po nim następuje procedura selekcji trwającą od lipca do sierpnia. Granty przydzielone będą na podstawie rangi znaczenia kwestii badawczej oraz profesjonalnego przedstawienia propozycji badania naukowego. Komisja rekrutacyjna wysokiego szczebla reprezentująca różne perspektywy i środowiska wybierze  pięciu wyróżniających się aplikantów, którzy otrzymają finansowe, administracyjne oraz akademickie wsparcie podczas przyszłych miesięcy. Wszyscy aplikanci zostaną poinformowani o wynikach rekrutacji najpóźniej pod koniec sierpnia.

Co?

Program przewiduje grant w wysokości 25 000 € na projekt badawczy, mentoring akademicki oraz możliwości zdobywania nowych kontaktów. Wyjątkowym aspektem stypendium jest kontakt z laureatami Nagrody im. Karola Wielkiego z poprzednich lat, którzy obejmą swoim patronatem obiecujące projekty badawcze.

Przed rozpoczęciem roku prowadzenia badań, stypendyści będą zastanawiać się nad ważnymi punktami, które chcą zrealizować po każdym kwartale prowadzonych badań. Mogą one być ankietami, artykułami, dokumentami strategicznymi czy efektami społecznymi, które mają na celu znaczenie dla społeczeństwa oraz sukcesywne wdrożenie projektu. Rezultaty badań zostaną opublikowane w rocznej publikacji oraz będą prezentowane na szczycie kończącym program.

Stypendyści mają pełną swobodę w wyborze sposobu realizacji projektu. Badanie może być przeprowadzone indywidualnie albo w grupie. Organizator zachęca aplikantów do poszukiwania odpowiednich organizacji goszczących, które mogłyby udostępnić miejsce pracy i zakład badań w preferowanej lokalizacji podczas odbywania stypendium. Dodatkowo, stypendyści mogą realizować swój projekt z pomocą wybranego przez siebie mentora albo we współpracy z instytucją lub mentorem z sieci kontaktów Nagrody im. Karola Wielkiego.

Kiedy?

Samo stypendium rozpocznie się jesienną konferencją, obejmującą pierwsze dyskusje tematyczne, wydarzenia pozwalające na nawiązanie korzystnych kontaktów oraz ceremonię wręczenia grantów. Podczas roku projektowego, Akademia zorganizuje różnego rodzaju dodatkowe wydarzenia z organizacjami partnerskimi, dzięki którym będzie można nawiązać nowe kontakty. Wyniki badań powinny być przekazane w sierpniu, by mogły one zostać opublikowane w rocznej publikacji Akademii. Rok pracy nad projektami zakończy się szczytem podsumowującym projekty.

Gdzie?

Akademia Nagrody im. Karola Wielkiego jest w zupełności wirtualna i jest związana z miejscem zamieszkania stypendysty podczas badań naukowych.

Zadania związane z tematami badań przeprowadzane będą samodzielnie przez kandydatów pod przewodnictwem pracownika akademickiego oraz będą wspierane w ich krajach zamieszkania albo w lokalnych biurach wybranych instytucji. Dlatego też stypendyści mogą wdrożyć projekt badawczy równolegle do pracy na innym zawodowym bądź akademickim stanowisku.

Podczas trwania stypendium, Fundacja Nagrody im. Karola Wielkiego i organizacje partnerskie dostarczą różnych dodatkowych możliwości budowania kluczowych kontaktów, tworząc tym samym szanse do prezentowania toku badań indywidualnych przed większym gronem odbiorców. Wraz z końcem projektu, stypendyści będą pracować z Fundacją nad wspólną publikacją, w której podzielą się swoimi odkryciami, danymi oraz uwagami dotyczącymi przyszłych zmian w Europie.

Szczyt podsumowujący program stypendialny stworzy możliwość do dyskusji i wdrożenia osobistych odkryć w życie a także do wymiany pomiędzy stypendystami Nagrody im. Karola Wielkiego a osobami decyzyjnymi na europejską skalę. Następnie, stypendyści staną się częścią absolwenckiej sieci kontaktów oraz otrzymają szansę kontynuowania osobistych i zawodowych kontaktów.

Informacje pochodzą ze strony: www.charlemagneprizeacademy.com

Tłumaczenie Anna Wasilewska

W naszej bazie czeka więcej innych stypendiów zagranicznych!

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Stiftung Internationaler Karlspreis zu Aachen
Grashaus, Fischmarkt 3
52062 Aachen, Niemcy
tel. +49 (0) 241 / 4 01 77 70
academy@karlspreis.de
www.charlemagneprizeacademy.com