Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie3
 • studenci11
 • absolwenci16
 • doktoranci15
 • naukowcy13
 • inni12
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne10
 • prawo2
 • ekonomia/biznes2
 • nauki humanistyczne/społeczne9
 • medycyna1
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe9
 • różne19
 • sztuka/muzyka7
 • literatura2
 • projektowanie/architektura1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • cały świat7
 • Węgry5
 • Francja1
 • Nowa Zelandia1
 • Słowacja4
 • Włochy3
 • Turcja1
 • Australia1
 • Niemcy5
 • Stany Zjednoczone7
 • Ukraina1
 • online2
 • Indie1
 • Korea Południowa1
 • Kanada1
 • Europa5
 • Irlandia1
 • Singapur1
 • Czechy4
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa6
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa10
 • instytucja rządowa6
 • samorząd1
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium Dora Plus na studia magisterskie na Uniwersytecie w Tallinie 2021

organizator:

Uniwersytet Talliński

Rodzaj:
różne
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci
Zasięg:
Estonia
termin składania wniosków: 10.09.2021

Stypendium Dora Plus na studia magisterskie na Uniwersytecie w Tallinie 2021

Celem stypendium jest wsparcie zagranicznych studentów studiów magisterskich studiujących w Estonii, przyczyniając się tym samym do międzynarodowej wymiany wiedzy oraz czyniąc lokalny proces studiów bardziej międzynarodowym i zwiększając liczbę wysoko wykształconych pracowników w Estonii w perspektywie długoterminowej. Stypendium ma za zadanie pomóc w pokryciu kosztów zakwaterowania i utrzymania w Estonii, a zatem jest wypłacane tylko wtedy, gdy student podczas roku akademickiego przebywa w Estonii. Program Dora Plus jest realizowany przez Fundację Archimedes.

Studenci zagranicznych studiów magisterskich mogą otrzymać stypendium studiując w pełnym wymiarze godzin w ramach jednego z międzynarodowych kierunków magisterskich na Uniwersytecie w Tallinie. Stypendium jest przyznawane jednorazowo na jeden rok studencki, tj. 10 miesięcy (od września do czerwca). Na drugi rok studiów magisterskich, studenci muszą ponownie złożyć wniosek. Wysokość stypendium wynosi 350 euro miesięcznie.

Uwaga: wypłata stypendium zostanie wstrzymana, jeśli stypendysta skorzysta z urlopu akademickiego lub wyjedzie za granicę w celu odbycia stażu trwającego dłużej niż 30 dni (stypendia Eramus +, Kristjan Jaak itp.). Wypłata stypendium jest przerywana od miesiąca, w którym beneficjent przestaje spełniać warunki stypendialne.

Stypendium może zostać przyznane utalentowanym studentom studiów magisterskich na uniwersytecie w Tallinie:

 • którzy studiują w pełnym wymiarze godzin na studiach magisterskich na uniwersytecie w Tallinie odbywających się w całości w języku angielskim;
 • którzy ukończyli studia z co najmniej 54 punktami ECTS (wymagane tylko w przypadku ubiegania się o stypendium na 2 rok studiów);
 • którzy podczas studiów przebywają w Estonii;
 • którzy nie są obywatelami Estonii;
 • którego krajem zamieszkania nie jest Estonia w chwili składania wniosku (wymagane tylko w przypadku ubiegania się o stypendium po raz pierwszy);
 • którzy nie przebywali w Estonii dłużej niż rok w ciągu ostatnich trzech lat w momencie składania wniosku (wymagane tylko przy składaniu wniosku o stypendium po raz pierwszy);
 • którzy nie otrzymują dodatkowych stypendiów przeznaczonych na pokrycie kosztów zakwaterowania i utrzymania podczas studiów (np. Eramus +). Student będzie musiał potwierdzić ten fakt. Zgodnie ze statutem Fundacji Archimedes dozwolone jest jednoczesne otrzymywanie stypendium Dora Plus 2.1 i dodatkowego grantu, przyznanego na podstawie ocen oraz wsparcie finansowe dostosowane do potrzeb lub specjalne wsparcie finansowe dostosowane do potrzeb oraz stypendium Dora Plus za mobilność krótkoterminową.

Jak złożyć wniosek:

Wypełnij elektroniczny formularz zgłoszeniowy, aby wziąć udział. Formularz zgłoszeniowy został aktywowany 1 czerwca. Termin dla studentów pierwszego roku studiów magisterskich upływa 10 września. Termin dla studentów drugiego roku studiów magisterskich upływa 30 czerwca.

Zgodność aplikujących z wymogami jest weryfikowana przez koordynatora programu Dora Plus.

Lista rankingowa jest tworzona na podstawie wyników egzaminu wstępnego (w przypadku studentów studiów magisterskich pierwszego roku) oraz średnich ważonych ocen (w przypadku studentów studiów magisterskich drugiego roku). Studenci z najwyższym wynikiem otrzymają stypendium. Wszystkie wyniki zostaną ogłaszane od 17 września. Budżet stypendialny na rok akademicki 2021/22 wynosi 63 000 EUR, co oznacza możliwość przyznania 10-miesięcznych stypendiów dla 18 osób.

Program Dora Plus jest finansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Republikę Estońską. Stypendysta jest zobowiązany do poinformowania o otrzymaniu wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w znaczących prezentacjach, artykułach i dokumentach, wspominając o tym ustnie lub umieszczając logo pomocy strukturalnej, które można znaleźć na stronie internetowej www.struktuurifondid.ee.

Dodatkowe informacje:
Joanna Liiv
Koordynator Związku Zawodowego Dora Plus
Telefon: 6 409 140
E-mail: joanna.liiv@tlu.ee

Informacje pochodzą ze strony: www.tlu.ee

Tłumaczenie MD

Warto zajrzeć do innych stypendiów zagranicznych, a także artykułów dotyczących programów stypendialnych w Polsce i na świecie

Kontakt

Uniwersytet Talliński
Narva 25
10120 Tallinn
tel. +372 640 9101
tlu@tlu.ee
www.tlu.ee