Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie2
 • studenci4
 • absolwenci12
 • doktoranci11
 • naukowcy17
 • inni7
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • różne16
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne9
 • nauki humanistyczne/społeczne9
 • literatura2
 • medycyna1
 • ekonomia/biznes2
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe7
 • prawo1
 • sztuka/muzyka4
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Portugalia1
 • Europa3
 • Hiszpania3
 • Węgry1
 • Stany Zjednoczone6
 • Wielka Brytania2
 • Włochy4
 • cały świat4
 • Norwegia1
 • Ukraina1
 • Niemcy6
 • Tajwan1
 • Kanada1
 • Finlandia1
 • Szwecja1
 • Irlandia1
 • Holandia1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa2
 • fundacje i stowarzyszenia9
 • szkoła wyższa10
 • firma1
 • instytucja rządowa7
 • samorząd2
 • inny1
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium doktoranckie w Norwegian School of Economics NHH 2020

organizator:

Norwegian School of Economics

Rodzaj:
ekonomia/biznes, różne
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, doktoranci
Zasięg:
Norwegia
termin składania wniosków: 15.01.2020

Stypendium doktoranckie w Norwegian School of Economics NHH 2020

Norwegian School of Economics NHH jest jedną z najlepszych uczelni ekonomicznych w Europie. NHH jest znana ze swojego środowiska naukowobadawczego na arenie międzynarodowej, a także należy do najchętniej wybieranych uczelni ekonomicznych w Norwegii. Na uczelni studiuje 3400 studentów. Zatrudniona ona 400 pracowników.

Wydział Ekonomiczny poszukuje zmotywowanych i utalentowanych osób. Studia doktoranckie w dziedzinie ekonomii przygotowują do prowadzenia ambitnych badań naukowych z wykorzystaniem metod doświadczalnych i teoretycznych. Program przygotowuje studentów do pracy na międzynarodowym rynku akademickim, w państwowych i międzynarodowych instytucjach politycznych, bankach centralnych oraz organizacjach prowadzących badania naukowe.

Wymagania

Do uzyskania stypendium doktoranckiego wymagane są:

 • tytuł magistra nauk ekonomicznych (Master of Science) lub pokrewny w danej specjalizacji (np. magister ekonomii i zarządzania, nauk społecznych, psychologii, filozofii, matematyki, zarządzania, prawa lub magister inżynier). Wymagane jest ukończenie 5-letnich studiów magisterskich;
 • minimalna średnia ocen na poziomie 4 (B) w pięciostopniowej skali Grade Pont Average (GPA);
 • praca magisterska oceniona przynajmniej na ocenę 4 (B);
 • wysoki poziom znajomości języka angielskiego. Może być wymagane potwierdzenie znajomości języka.

Korzyści

Roczne wynagrodzenie na stanowisku doktoranta jest ustalane na podstawie norweskiej pensji państwowej, która obecnie wynosi 479 000 NOK (równowartość około 47 500 EUR lub 52 300 USD). Wynagrodzenie zapewnia odpowiedni poziom życia w Norwegii i podlega norweskim podatkom i świadczeniom, włączając w to publiczne świadczenia opieki zdrowotnej i oszczędności emerytalne.

Zgłoszenia

Zgłoszenia przyjmowane są elektronicznie. Do aplikacji należy dołączyć następujące dokumenty:

 • dyplom potwierdzający stopień magistra nauk ekonomicznych lub jego ekwiwalent (należy dołączyć wykaz ocen),
 • dyplom potwierdzający stopień licencjata nauk ekonomicznych lub jego ekwiwalent (należy dołączyć wykaz ocen),
 • inne istotne dyplomy i wykazy ocen (np. dyplom ukończonych studiów doktoranckich),
 • jeżeli uczelnia wydająca dyplom nie stosuje skali ECTS, należy dołączyć oficjalny opis stosowanego systemu oceniania,
 • list motywacyjny (250‒300 słów),
 • wstępny projekt pracy badawczej (2000‒4000 słów), opisujący jej przedmiot, cele i zagadnienia, a także motywację aplikującego do prowadzenia badań nad tematem. Projekt pracy jest uznawany za wstępny i często wymaga wprowadzenia zmian po przystąpieniu do programu,
 • Curriculum vitae,
 • wykaz publikacji i prac badawczych,
 • dane kontaktowe dwóch osób referujących.

Dokumenty należy załączać w oddzielnych plikach.

List polecający nie jest obowiązkowy, jednak może stanowić dodatkowy atut. Osoby referujące powinny przesłać swoje listy rekomendacyjne na adres hr-phd@nhh.no najpóźniej do 15 stycznia 2020 r.

Informacje pochodzą ze strony: www.jobbnorge.no.

Tłumaczenie DT i KO

W naszej bazie znajdziecie wiele innych zagranicznych ofert stypendialnych dla doktorantów!

Kontakt

Norwegian School of Economics
Helleveien 30
5045 Bergen
tel. (+47) 55 95 90 00
student@nhh.no
www.nhh.no