Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie2
 • studenci4
 • absolwenci12
 • doktoranci11
 • naukowcy17
 • inni7
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe7
 • ekonomia/biznes2
 • prawo1
 • sztuka/muzyka4
 • różne16
 • nauki humanistyczne/społeczne9
 • literatura2
 • medycyna1
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne9
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Tajwan1
 • Kanada1
 • Finlandia1
 • Ukraina1
 • Niemcy6
 • Holandia1
 • Szwecja1
 • Irlandia1
 • Stany Zjednoczone6
 • Wielka Brytania2
 • Włochy4
 • Portugalia1
 • Europa3
 • Hiszpania3
 • Węgry1
 • Norwegia1
 • cały świat4
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa2
 • fundacje i stowarzyszenia9
 • szkoła wyższa10
 • firma1
 • instytucja rządowa7
 • samorząd2
 • inny1
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium doktoranckie na OIST (the Okinawa Institute of Science and Technology) w Japonii

organizator:

Okinawa Institute of Science and Technology

Rodzaj:
nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne
Grupa docelowa:
doktoranci
Zasięg:
Japonia
termin składania wniosków: 01.04.2020

Stypendium doktoranckie na OIST (the Okinawa Institute of Science and Technology) w Japonii

OIST oferuje zindywidualizowany program studiów doktoranckich gwarantujący solidne podstawy wiedzy w twojej dyscyplinie ( fizyka, chemia, biologia, neurobiologia, matematyka, informatyka, ekologia, nauki o środowisku naturalnym oraz nauki morskie) z możliwością podjęcia badań interdyscyplinarnych.

Uniwersytet postrzega studenta jako jednostkę wyjątkową i bierze to pod uwagę podczas układania programu dla każdego studenta.

Wszyscy studenci otrzymują pakiet wsparcia finansowego, które jest konkurencyjne w skali międzynarodowej.

Wysokość stypendium oferowanego przez OIST jest na porównywalnym poziomie stypendiów przyznawanych przez inne prestiżowe uczelnie na świecie.

Od doktorantów oczekuje się zaangażowania w naukę na poziomie zaawansowanym oraz w prowadzenie badań naukowych w systemie studiów stacjonarnych. Uczelnia gwarantuje wsparcie finansowe w wysokości 2.4 miliona jenów rocznie, za każdy zatwierdzony rok studiów w pełnym wymiarze godzinowym. Kwota stypendium pozwala na pokrycie kosztów życia na komfortowym poziomie. Uczelnia pokrywa również koszty czesnego za kurs. Studenci otrzymują też dodatkowe środki finansowe w celu pokrycia kosztów przeprowadzki do Okinawy, komputer osobisty, fundusze na podróże odbywane w celach naukowych oraz udział w konferencjach.

Uczelnia przyjmuje rocznie 60 doktorantów na studia dzienne. Zapewnia to małą liczbę studentów przypadającą na opiekuna naukowego, dzięki temu jesteśmy w stanie zapewnić najlepszy na świecie program nauczania studiów doktoranckich. Podstawowym wymogiem przyjęcia na nasz program studiów doktoranckich jest uzyskanie dyplomu ukończenia studiów wyższych na poziomie licencjata, magistra lub jego równorzędnego odpowiednika przed terminem przyjęcia do naszego programu.

Średnia ocen jest ważna, chociaż uniwersytet szczególną uwagę przywiązuje do akademickich listów rekomendacyjnych oraz innych dowodów świadczących o posiadaniu potencjału jako badacz.

Aplikanci mogą złożyć wniosek kwalifikacyjny w dowolnym momencie. Twój wniosek będzie rozpatrzony na następnym posiedzeniu komisji rekrutacyjnej. Wybrani kandydaci będą zaproszeni do wzięcia udziału w następnych warsztatach rekrutacyjnych organizowanych przez OIST jako część procesu rekrutacyjnego. Jeśli wolisz brać udział w warsztatach rekrutacyjnych w późniejszym terminie, możesz odroczyć zaproszenie.

Ostateczny termin składania wniosków: 1 kwietnia 2020 roku z możliwością uczestnictwa w warsztatach rekrutacyjnych organizowanych w dniach 23-25 czerwca 2020 roku.

Potencjalni studenci proszeni są o założenia konta Embark w celu złożenia wniosków online. Składanie wniosków jest możliwe tylko drogą elektroniczną. Składanie wniosków jest bezpłatne.

Należy zapoznać się z listą wymaganych dokumentów.

Organizatorzy zapraszają również do lektury najczęściej zadawanych pytań oraz do zapoznania się z ulotką informacyjną uniwersytetu, gdzie można znaleźć wszystkie najważniejsze informacje.

Informacje pochodzą ze strony: admissions.oist.jp

Tłumaczenie AR

Stypendia doktoranckie w Azji i nie tylko znajdziesz na naszym portalu przez cały rok! 

Kontakt

Okinawa Institute of Science and Technology
1919-1 Tancha, Onna-son, Kunigami-gun
Okinawa, Japonia 904-0495


admissions.oist.jp