Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie4
 • studenci29
 • absolwenci39
 • doktoranci35
 • naukowcy34
 • inni22
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • języki obce4
 • nauki humanistyczne/społeczne16
 • ekonomia/biznes6
 • literatura5
 • różne43
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne13
 • prawo3
 • medycyna4
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe11
 • sztuka/muzyka7
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Szwecja1
 • Łotwa1
 • Austria2
 • Chorwacja1
 • Europa7
 • Polska2
 • Turcja1
 • Szwajcaria3
 • Stany Zjednoczone13
 • Islandia1
 • Czechy2
 • Rumunia1
 • Słowacja2
 • Hongkong1
 • Niemcy12
 • Japonia3
 • Chiny1
 • Holandia1
 • Ukraina1
 • Białoruś1
 • Australia2
 • Izrael1
 • Węgry3
 • Tajwan1
 • Norwegia1
 • Finlandia1
 • Litwa1
 • Mołdawia1
 • Irlandia2
 • cały świat6
 • Wielka Brytania1
 • online7
 • Kanada3
 • Włochy4
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa4
 • fundacje i stowarzyszenia25
 • szkoła wyższa28
 • firma5
 • instytucja rządowa17
 • samorząd1
 • inny2
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendium doktoranckie Google

organizator:

Google

Rodzaj:
nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne
Grupa docelowa:
doktoranci
Zasięg:
cały świat
termin składania wniosków: 30.09.2021

Stypendium doktoranckie Google

Program Stypendiów Doktoranckich Google bezpośrednio wspiera studentów na ich drodze do uzyskania tytułu doktora, a także łączy ich z Mentorem Naukowym Google.

Dbanie o silne relacje ze społecznością akademicką i podtrzymywanie tych relacji jest dla Google priorytetem. Program Stypendiów Doktoranckich Google został stworzony, by doceniać wybitnych studentów prowadzących wyjątkowe i innowacyjne badania w obszarach związanych z informatyką i pokrewnymi dziedzinami. Stypendia wspierają obiecujących doktorantów z różnych środowisk, którzy chcą wpłynąć na przyszłość technologii. Misją Google jest rozwijanie inkluzywnej społeczności badawczej i zachęca ludzi z różnych środowisk do wysyłania zgłoszeń. Obecnie Google oferuje stypendia w Afryce, Australii, Kanadzie, Wschodniej Azji, Europie, Indiach, Nowej Zelandii, Azji Południowo-Wschodniej i Stanach Zjednoczonych.

Studenci otrzymują imienne stypendium, w którym zawarta jest również nagroda pieniężna. Fundusze są przekazywane bezpośrednio uczelni, w celu pokrycia wydatków i wynagrodzenia studenta. Dodatkowo, student zostanie połączony z Mentorem Naukowym Google, który może być dla niego cennym wsparciem. Jeśli stypendysta jest zainteresowany, może mu zostać zaoferowany staż w Google, ale nie jest on gwarantowany ani wymagany.

W Europie, akredytowane jednostki przyznające tytuł doktora w dziedzinie informatyki lub pokrewnych, mogą wyznaczyć studentów kwalifikujących się do programu w trakcie okresu składania aplikacji. Studenci nie mogą sami bezpośrednio aplikować do programu.

Stypendyści w Europie otrzymują:

 • Możliwość brania udziału w programie do 3 lat
 • Roczne stypendium na pokrycie kosztów wynagrodzenia, opieki zdrowotnej, świadczeń socjalnych, czesnego, kosztów podróży na konferencje i własnego sprzętu komputerowego. Wysokość stypendium może różnić się w zależności od kraju.
 • Mentora Naukowego Google

Do każdego zgłoszenia uczelnia jest proszona o przedstawienie następujących dokumentów w formie pojedynczego pliku PDF:

 1. Pismo przewodnie podpisane przez dziekana, potwierdzające, że student spełnia wymogi kwalifikacyjne. (Zobacz FAQ „Jakie są wymogi kwalifikacyjne dla studentów?”)
 2. CV studenta z linkami do jego strony internetowej I publikacji (jeśli jest to możliwe)
 3. Krótkie (1 strona) CV głównego promotora
 4. 2-3 listy polecające napisane przez osoby zaznajomione z działalnością zgłaszanego studenta (przynajmniej jeden od promotora pracy dyplomowej)
 5. Propozycja badania / pracy doktorskiej z bibliografią (maksymalnie 8 stron)
 6. Esej napisany przez studenta (maksymalnie 350 słów) na temat: Opisz w jaki sposób chciałbyś/chciałabyś, by Twoje badania wpłynęły na Twoją dziedzinę badań i na społeczeństwo, oraz dlaczego jest to dla Ciebie ważne. Uwzględnij wszelkie doświadczenia osobiste, edukacyjne i/lub zawodowe, które motywowały Twoje zainteresowania badawcze.
 7. Esej studenta (maksymalnie 350 słów) na temat: Opisz przykład Twojego doświadczenia w pełnieniu roli przywódczej, w którym wywarłeś/wywarłaś pozytywny wpływ na innych, pomogłeś/pomogłaś rozwiązać spór lub wniosłeś/wniosłaś wkład do wysiłków całego zespołu. (Rola przywódcza może znaczyć coś więcej niż tylko stanowisko. Może oznaczać bycie mentorem dla kogoś, bycie główną osobą odpowiedzialną za jakieś konkretne zadanie lub kierowanie organizacją jakiegoś wydarzenia lub projektu. Pomyśl co osiągnąłeś/osiągnęłaś i czego nauczyłeś/nauczyłaś się poprzez to doświadczenie. Jakie były Twoje obowiązki? Czy przewodziłeś/przewodziłaś grupą? Jak to doświadczenie zmieniło Twoje przekonania na temat przewodzenia innym? Czy pomogłeś/pomogłaś rozwiązać spór w Twojej szkole, lokalnej społeczności lub organizacji? Twoja rola przywódcy nie musi ograniczać się do Twoich doświadczeń szkolnych. Na przykład, czy pomagasz w swojej rodzinie lub opiekujesz się nią?)
 8. Protokół obecnego i przeszłego przebiegu studiów i uzyskanych wyników w nauce.

Zgłoszenia do programu na rok 2022 będą przyjmowane od 1 września 2021 do 30 września 2021 do godziny 23:59:59 PST. Nagrodzeni zostaną powiadomieni o przyznaniu stypendium do stycznia 2022.

Informacje pochodzą ze strony: research.google

Tłumaczenie GK

Zajrzyj do innych ofert stypendiów zagranicznych!