Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie4
 • studenci17
 • absolwenci22
 • doktoranci16
 • naukowcy7
 • inni4
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • ekonomia/biznes6
 • różne17
 • nauki humanistyczne/społeczne11
 • prawo2
 • literatura2
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne7
 • sztuka/muzyka3
 • medycyna3
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe7
 • projektowanie/architektura3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Niemcy7
 • Turcja1
 • Francja1
 • Europa2
 • Finlandia1
 • Unia Europejska1
 • Holandia1
 • Austria3
 • online1
 • cały świat4
 • Włochy1
 • Wielka Brytania5
 • Belgia1
 • Hiszpania1
 • Japonia1
 • Stany Zjednoczone5
 • Rosja1
 • Węgry2
 • Chorwacja1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa3
 • fundacje i stowarzyszenia12
 • szkoła wyższa10
 • firma3
 • instytucja rządowa12
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendium doktoranckie – Berlin Graduate School Muslim Cultures and Societies 2023

organizator:

Berlin Graduate School Muslim Cultures and Societies

Rodzaj:
nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe, nauki humanistyczne/społeczne
Grupa docelowa:
doktoranci
Zasięg:
Niemcy
termin składania wniosków: 01.11.2022

Stypendium doktoranckie – Berlin Graduate School Muslim Cultures and Societies 2023

The Berlin Graduate School Muslim Cultures and Societies przyjmie do dziesięciu doktorantów na czteroletni program studiów doktoranckich, który rozpocznie się 1 października 2023r. Graduate School jest wspólną instytucją Freie Universität Berlin, Humboldt-Universität zu Berlin oraz Leibniz-Zentrum Moderner Orient, która skupia uczonych z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i międzyobszarowych. Graduate School bada pluralizm, zmienność i globalne powiązania kultur i społeczeństw muzułmańskich. Szczególnie zachęca się do składania wniosków skupiających się na strategiach negocjowania różnorodności, różnic i rozróżnień, zarówno wśród muzułmanów, jak i między muzułmanami a nie muzułmanami.

Wybrani wnioskodawcy będą mieli tytuł magistra w jednej z dyscyplin reprezentowanych w Graduate School (studia arabskie, studia środkowoazjatyckie, historia, geografia ludzka, studia irańskie, studia islamskie, nauki polityczne, studia semickie, antropologia społeczna i kulturowa, studia Azji Południowej i Południowo-Wschodniej, historia Europy Południowo-Wschodniej) zgodnie z rankingiem lub powyżej średniej.

Językiem wykładowym i komunikacyjnym jest język angielski.

Wniosek musi być złożony za pośrednictwem platformy aplikacyjnej i zawierać następujące informacje i dokumenty:

 • Zarys projektu rozprawy doktorskiej (plik pdf, do 6 stron);
 • Życiorys (plik pdf, do 3 stron);
 • Poświadczone kopie otrzymanych stopni naukowych (pliki pdf);
 • Dowód biegłości w języku angielskim (C1 CEFR lub równoważny, rodzimi użytkownicy języka angielskiego lub wnioskodawcy, którzy ukończyli anglojęzyczną uczelnię w kraju, w którym angielski jest językiem urzędowym, są zwolnieni z tej weryfikacji) (plik pdf);
 • Dowód biegłości w języku (językach) istotnych dla projektu dysertacji (plik pdf);
 • Jeden list polecający musi zostać przesłany przez arbitra wnioskodawcy bezpośrednio na platformę aplikacyjną (podpisany i ostemplowany na oficjalnym papierze).

Dwa pełne stypendia doktoranckie na projekty w dziedzinie historii będą dostępne dzięki finansowaniu przez Gerda Henkel Stiftung. Dwa stypendia dla międzynarodowych doktorantów będą dostępne w ramach DAAD Graduate School Scholarship Programme (pod warunkiem zatwierdzenia funduszy). Sześć miejsc jest dostępnych dla kandydatów z finansowaniem od strony trzeciej. Kandydaci bez środków finansowych mogą składać wnioski, ale muszą znaleźć wsparcie finansowe w ciągu 15 miesięcy od przystąpienia do programu (Graduate School będzie wspierać stypendystów w ich wnioskach o finansowanie). Pierwsi opiekunowie muszą być członkami berlińskiej Graduate School Muslim Cultures and Societies. Oczekuje się, że stypendyści zamieszkają w Berlinie podczas czteroletniego programu. Wnioski zostaną rozpatrzone przez Komitet Przyjęć i Grantów Szkoły, a ostateczne wywiady zostaną zaplanowane w lutym 2023.

Kompletny pakiet aplikacyjny należy złożyć do 1 listopada 2022 r., godz. 12.00 w południe czasu środkowoeuropejskiego zimowego za pośrednictwem platformy aplikacyjnej. Komisja ds. Przyjęć i grantów nie będzie rozpatrywać niekompletnych lub spóźnionych wniosków. Upewnij się, że formalnie złożyłeś wniosek, aby zakończyć proces aplikacji. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z FAQ i wytycznymi dotyczącymi aplikacji.

W przypadku chęci uzyskania pomocy można wysłać e-mail na adres: application@bgsmcs.fu-berlin.de. Ze względu na dużą liczbę zgłoszeń organizator nie jest w stanie przekazać informacji zwrotnej na temat odrzuconych zgłoszeń.

Informacje pochodzą ze strony: www.edu-active.com

Ogłoszenie przetłumaczyła: Karolina Kalinowska

Sprawdź też  inne stypendia zagraniczne!

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

 

Kontakt

Berlin Graduate School Muslim Cultures & Societies
Hittorfstr. 18
14195 Berlin
tel. +49 30 838 53417
application@bgsmcs.fu-berlin.de
www.bgsmcs.fu-berlin.de