Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • studenci34
 • absolwenci34
 • doktoranci31
 • naukowcy26
 • inni12
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • inne5
 • edukacja2
 • archeologia1
 • chemia/biologia2
 • kierunki techniczne7
 • RÓŻNE25
 • finanse/zarządzanie4
 • nauki polityczne/dziennikarstwo8
 • języki obce3
 • prawo3
 • informatyka3
 • nauki humanistyczne10
 • kulturoznawstwo1
 • biznes3
 • sztuka/muzyka2
 • stosunki międzynarodowe3
 • medycyna4
 • ekonomia1
 • DOWOLNA20
 • nauki społeczne10
 • ochrona środowiska/ekologia/rolnictwo3
 • inżynieria8
 • historia4
 • literatura1
 • marketing/reklama/PR/media2
 • fizyka2
 • nauki ścisłe6
 • nauki przyrodnicze3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Stany Zjednoczone12
 • Kanada2
 • Słowacja1
 • Belgia1
 • Włochy2
 • Austria2
 • Wielka Brytania1
 • Hiszpania1
 • Węgry2
 • Unia Europejska1
 • Nowa Zelandia2
 • Egipt1
 • Japonia3
 • Niemcy13
 • Ukraina1
 • Polska1
 • Luksemburg1
 • Irlandia1
 • Europa3
 • Czechy1
 • Francja2
 • Tajlandia1
 • cały świat8
 • Szwajcaria1
 • Australia2
 • Indie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa17
 • firma3
 • instytucja rządowa19
 • samorząd1
 • inny6
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendium dla studentów zagranicznych w MODUL University w Austrii

organizator:

MODUL University Vienna

Rodzaj:
RÓŻNE
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci
Zasięg:
Austria
termin składania wniosków: 07.09.2018

Stypendium dla studentów zagranicznych w MODUL University w Austrii

Czy chcesz przyspieszyć swoją karierę dzięki stypendium Rocket w MODUL University Vienna? MODUL University Vienna oferuje pełne i częściowe stypendia dla studentów, którzy chcą realizować program studiów MBA (Magister Administracji Biznesu).

MODUL University Vienna (MU) to międzynarodowa organizacja zajmująca się badaniami i edukacją w zakresie turystyki, zrównoważonego rozwoju, nowych technologii medialnych i zarządzania publicznego. Została założona przez Wiedeńską Izbę Gospodarczą i zatwierdzona przez Austriacką Radę Akredytacyjną w 2007 r. MU łączy silne podstawy akademickie z zaangażowaniem w zrównoważony rozwój i innowacje jako kluczowe czynniki długofalowego sukcesu.

Wnioskodawcy muszą przedstawić dowód znajomości języka angielskiego. Osoby, dla których język angielski nie jest językiem ojczystym powinny: udowodnić minimum dwuletnie kształcenie w zakresie znajomości języka angielskiego, uzyskać poziom C1 w międzynarodowym teście językowym (tj. IELTS 6.5, test internetowy TOEFL 88, certyfikat Cambridge Certificate CAE lub BEC (klasa A)) lub spełnić wymagania komisji rekrutacyjnej w formie uznanej za odpowiednią przez Komitet.

Opis stypendium:
Termin składania wniosków: 7 września 2018 r.
Poziom kursu: Stypendia są dostępne w celu zrealizowania programu studiów magisterskich.
Tematyka studiów: Stypendia są przyznawane w zakresie administracji biznesowej. Studenci mogą wybrać profil ogólny MBA (Magister Administracji Biznesu) lub specjalizować się w jednym z następujących pól:
1. Przedsiębiorczość, przywództwo i innowacje
2. Nowe media i zarządzanie informacjami
3. Zarządzanie Publiczne i Zrównoważony Rozwój
4. Nieruchomości i rozwój hoteli
5. Turystyka i rozwój hotelu

Nagroda Stypendialna: Uniwersytet oferuje dwa pełne stypendia dla studentów kierunku Magister Administracji Biznesu (Master of Business Administration), każde o wartości 25 000 €.
Narodowość: do ubiegania się o to stypendium uprawnieni są studenci zagraniczni.
Liczba stypendiów: Dostępne są maksymalnie dwa pełne stypendia oraz 10 stypendiów częściowych o wartości 13 000 euro na zrealizowanie programu studiów Magister Administracji Biznesu (Master of Business Administration). Stypendium można uzyskać w Austrii.

Wnioskodawcy muszą spełniać następujące kryteria:

 • dowód ukończenia co najmniej trzyletnich studiów licencjackich lub ukończenia równoważnego stopnia związanego z treścią programu studiów
 • minimum trzy lata doświadczenia zawodowego
  W wyjątkowych przypadkach dopuszczenie osób, które nie posiadają wykształcenia uniwersyteckiego, jest możliwe, jeżeli mogą udowodnić równoważność kwalifikacji. Mogą to być np. kursy dyplomowe, inne formy kształcenia oraz bogate i odpowiednie doświadczenie zawodowe, a także różnorodne osiągnięcia. W takim przypadku należy przedstawić świadectwo ukończenia szkoły średniej.
 • Dowód znajomości języka angielskiego dla osób, dla których język angielski nie jest językiem ojczystym: co najmniej 2 lata nauki języka angielskiego na poziomie średnim lub wyższym, poziom C1 w międzynarodowym teście językowym (tj. IELTS 6.5 (bez podprogramu w ramach 6,0), test internetowy TOEFL 88 , Certyfikat Cambridge CAE lub BEC (stopień A)) lub spełnienie wymagań komisji rekrutacyjnej w formie uznanej za odpowiednią przez Komitet.

Aby uzyskać akceptację, kandydaci muszą odbyć formalną rozmowę kwalifikacyjną (osobiście lub wideo Skype) z pozytywnym rezultatem.

Procedura aplikacji:
Jak się zgłosić: Aplikuj za pomocą narzędzia aplikacji online MU!
Wypełnij wszystkie wymagane pola i przygotuj się na przesłanie następujących dokumentów:
1. Życiorys
2. List motywacyjny
3. Kwalifikacje akademickie do przystąpienia do programu studiów (wykształcenie wyższe, w tym transkrypcje!)
4. Dowód znajomości języka angielskiego na poziomie C1
5. Kopia paszportu
6. Zdjęcie paszportowe
7. 2 listy polecające (ze źródeł akademickich lub źródeł zawodowych)
8. Dowód odpowiedniego doświadczenia zawodowego (minimum 3 lata)
Upewnij się, że twoja aplikacja jest kompletna. Niekompletne aplikacje nie będą brane pod uwagę!
Pamiętaj, że wszystkie dokumenty należy składać w języku angielskim. Tylko dyplomy ukończenia studiów wyższych (licencjackie i magisterskie) są akceptowane również w języku niemieckim.

Informacje pochodzą ze strony: www.modul.ac.at

Kontakt

MODUL University Vienna
Am Kahlenberg 1
1190 Wiedeń, Austria
tel. 0043 (1) 320 35 55 0
recruitment@modul.ac.at
www.modul.ac.at