Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie2
 • studenci17
 • absolwenci18
 • doktoranci13
 • naukowcy8
 • inni6
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • projektowanie/architektura3
 • nauki humanistyczne/społeczne8
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne9
 • prawo2
 • ekonomia/biznes3
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe2
 • literatura4
 • medycyna1
 • różne15
 • sztuka/muzyka6
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Finlandia2
 • Armenia1
 • Bośnia i Hercegowina1
 • Azerbejdżan1
 • Macedonia1
 • Niemcy2
 • Austria2
 • Łotwa1
 • cały świat4
 • Hiszpania1
 • Europa2
 • Czechy1
 • Ukraina1
 • Kosowo1
 • Gruzja1
 • online2
 • Holandia1
 • Portugalia1
 • Włochy4
 • Stany Zjednoczone4
 • Słowacja2
 • Białoruś1
 • Serbia1
 • Czarnogóra1
 • Kanada1
 • Singapur1
 • Norwegia1
 • Bułgaria2
 • Szwajcaria2
 • Węgry1
 • Albania1
 • Mołdawia1
 • Francja3
 • Belgia1
 • Szwecja1
 • Wielka Brytania2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa2
 • fundacje i stowarzyszenia16
 • szkoła wyższa9
 • instytucja rządowa8
 • samorząd1
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendium badawcze Fundacji im. Aleksandra von Humboldta dla młodych naukowców 2020

organizator:

Alexander von Humboldt Foundation

Rodzaj:
różne
Grupa docelowa:
naukowcy
Zasięg:
Niemcy
termin składania wniosków: 31.12.2020

Stypendium badawcze Fundacji im. Aleksandra von Humboldta dla młodych naukowców 2020

Termin aplikacji: 31 grudnia 2020 roku.

Organizatorzy zapraszają do składania wniosków wszystkich naukowców spoza Niemiec, którzy posiadają ponadprzeciętne kwalifikacje, są na początku swojej kariery akademickiej, a tytuł doktora uzyskali w ciągu ostatnich czterech lat. Stypendium daje możliwość przeprowadzenia długoterminowych badań naukowych (6-24 miesięcy) w Niemczech. Kandydaci sami wybierają temat do badań oraz swojego opiekuna naukowego.

Naukowcy wszystkich narodowości i dyscyplin mogą w każdej chwili nadsyłać zgłoszenia drogą on-line do Fundacji im. Aleksandra von Humboldta. W ostatnich latach około 25-30% zgłoszeń zostało rozpatrzonych pozytywnie. Krótkoterminowe wizyty związane z nauką, udział w kongresach i szkoleniach nie będą finansowane.

Wymagania

 1. Doktorat lub porównywalny stopień naukowy (Ph.D., C.Sc. [Candidate of Sciences] lub odpowiednik) uzyskany w ciągu ostatnich 4 lat przed złożeniem wniosku o poniższe stypendium. Kandydaci, którzy prawie ukończyli studia doktoranckie, są uprawnieni do złożenia wniosku, pod warunkiem, że przedłożą maszynopis rozprawy doktorskiej lub publikacje zawierające wyniki tej pracy.
 2. Publikacje akademickie oceniane według międzynarodowych standardów, drukowane w czasopismach i/lub przez wydawnictwa.
 3. Potwierdzenie dostępności sprzętu badawczego i umowa o mentoringu oraz szczegółowe sprawozdanie napisane przez opiekuna naukowego w instytucji badawczej w Niemczech. Plan badania i czas trwania stypendium należy skonsultować z wybranym opiekunem przed złożeniem wniosku.
 4. Opinie promotora doktoranta i jednego pracownika akademickiego posiadającego odpowiednie kwalifikacje do udzielania uzasadnionych uwag na temat tego, czy kandydat spełnia warunki. Najlepiej, aby ta druga osoba nie pracowała w tym samym instytucie co kandydat.
 5. Znajomość języków: naukowcy z dziedzin humanistycznych lub nauk społecznych i lekarze muszą wykazać się dobrą znajomością języka niemieckiego, jeśli jest to niezbędne do skutecznego przeprowadzenia badań. Może to być również język angielski. Badacze nauk ścisłych i inżynierowie muszą dobrze znać język niemiecki lub angielski.
 6. Fundacja zakłada, że, podczas składania wniosków i trwania stypendium, kandydaci będą przestrzegać zarówno zasad dobrej praktyki w badaniach naukowych, jak i prawnie wiążących zasad etyki w nauce.

Wnioski można składać do Fundacji im. Aleksandra von Humboldta przez internet w każdej chwili. Warunkiem jest, aby były kompletne, a poniższe dokumenty – przesłane na stronę:

 • CV (maksymalnie 2 strony),
 • plan badania (maksymalnie 5 stron),
 • pełna lista publikacji,
 • lista wybranych kluczowych publikacji,
 • kluczowe publikacje,
 • świadectwo lekarskie,
 • certyfikat potwierdzający znajomość języka niemieckiego (jeśli dotyczy),
 • oświadczenie opiekuna i potwierdzenie posiadania sprzętu badawczego*,
 • dwie opinie*,
 • jeśli wymagane: list(y) od wydawcy, potwierdzające akceptację do publikacji i/lub potwierdzenie odbioru tekstu, jak również streszczenia lub tłumaczenia kluczowych publikacji.

* Opinie o kandydacie są przesyłane przez osoby je wydające. Wnioski można składać tylko po wysłaniu tych dokumentów. Formularz wniosku zawiera dalsze instrukcje i informacje.

Kandydat musi dopilnować, aby wszystkie niezbędne dokumenty zostały dostarczone.

Informacje pochodzą ze strony: www.humboldt-foundation.de

Tłumaczenie MS

Na naszym portalu znajdziesz też inne oferty zagranicznych stypendiów dla naukowców!

Kontakt

Alexander von Humboldt Foundation
Jean-Paul-Str. 12
53173 Bonn
tel. +49 (0)228-833-0
info@avh.de
www.humboldt-foundation.de