Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • studenci35
 • absolwenci35
 • doktoranci31
 • naukowcy26
 • inni12
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • medycyna4
 • prawo3
 • DOWOLNA20
 • nauki społeczne10
 • ochrona środowiska/ekologia/rolnictwo3
 • inżynieria8
 • stosunki międzynarodowe4
 • kulturoznawstwo1
 • edukacja2
 • ekonomia1
 • nauki ścisłe6
 • nauki przyrodnicze3
 • finanse/zarządzanie5
 • historia4
 • inne5
 • języki obce3
 • fizyka2
 • chemia/biologia2
 • kierunki techniczne7
 • sztuka/muzyka2
 • archeologia1
 • informatyka3
 • nauki humanistyczne10
 • nauki polityczne/dziennikarstwo9
 • RÓŻNE25
 • biznes3
 • literatura1
 • marketing/reklama/PR/media2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Unia Europejska1
 • Nowa Zelandia2
 • Egipt1
 • Słowacja1
 • Luksemburg1
 • cały świat8
 • Australia2
 • Irlandia1
 • Indie1
 • Europa3
 • Hiszpania1
 • Węgry2
 • Francja2
 • Tajlandia1
 • Szwajcaria1
 • Austria2
 • Chiny1
 • Stany Zjednoczone12
 • Kanada2
 • Ukraina1
 • Polska1
 • Belgia1
 • Włochy2
 • Wielka Brytania1
 • Japonia3
 • Niemcy13
 • Czechy1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa18
 • firma3
 • instytucja rządowa19
 • samorząd1
 • inny6
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendialny program wizyt na Uniwersytecie Helsińskim w Finlandii

organizator:

Uniwersytet Helsiński

Rodzaj:
ochrona środowiska/ekologia/rolnictwo
Grupa docelowa:
naukowcy
Zasięg:
Finlandia
termin składania wniosków: 29.05.2015

Stypendialny program wizyt na Uniwersytecie Helsińskim w Finlandii

Stypendialny program wizyt na Uniwersytecie Helsińskim w Finlandii
Uniwersytet Helsiński i Instytut Ruralia oferują  dofinansowanie, dla zagranicznych stypendystów, na pobyt trwający od miesiąca do trzech w Seinäjokii lub Mikkelii. Stypendium wynosi 2300€ miesięcznie.
Przedmiot(y): Stypendium jest przyznawane w dziedzinie multidyscyplinarnych badań dotyczących wsi.
Jest to dofinansowanie na pobyt trwający od miesiąca do trzech.
Co pokrywa stypendium: Stypendium pokrywa miesięczny pobyt w Seinäjokii lub Mikkelii.
Zasady kwalifikacji:
– Dotyczy stypendystów, spoza Finlandii,  posiadających tytuł doktora w dziedzinie związanej z profilem badań Instytutu Ruralia.
– Czas trwania dofinansowania wynosi od miesiąca do trzech.
– Pobyt stypendialny musi odbyć się między wrześniem 2015 a czerwcem 2016 roku.
– W trakcie pobytu stypendialnego, stypendyści biorą udział w zajęciach Instytutu Ruralia.
– Od stypendystów  biorących udział w projekcie oczekuje się wykonania prezentacji na temat ich badań w Instytucie Ruralia, a także,  jeśli to możliwe uczestnictwa w seminariach Instytutu Ruralia.
– Kwota 2300€ miesięcznie jest powierzana stypendystom na pokrycie kosztów pobytu w Seinäjokii lub Mikkelii.
– Stypendyści mają zapewnione urządzenia biurowe wliczając w to komputer. Mogą również korzystać z usług Uniwersytetu Helsińskiego takich jak e-biblioteka.
Program stypendialny Uniwersytetu Helsińskiego i Instytutu Ruralia to nowa szansa dla doświadczonych w dziedzinie multidyscyplinarnej nauki o wsi, na wykorzystanie dorobku Instytutu Ruralia na okres od miesiąca do trzech. Stypendyści wspomagani będą miesięczną kwotą wynosząca 2300€ w trakcie roku akademickiego 2015-2016.
Powiadomienie: Stypendyści  programu Ruralia będą wybrani do 30 czerwca 2015. Nazwiska stypendystów będą opublikowane na stronie internetowej Instytutu Ruralia do 10 lipca 2015. Aplikacje będą oceniane przez zarząd instytutu Ruralia. Zwycięzcy aplikanci zostaną  osobiście poinformowani o ich  przyjęciu.
Jak aplikować:
Proszę wysłać następujący  materiał na e-mail  ruralia-instituutti(at)helsinki.fi
– List motywacyjny opisujący jak stypendium posunie naprzód karierę aplikanta i rozwinie badania Instytutu Ruralia.
-Badania i plan zajęc o maksymalnej długości dwóch stron czcionką Times New Roman rozmiar 12. Plan powinien zawierac następujące części:
-Podłoże i cel badań
-Plan pracy z wyjaśnieniem, która część badań będzie przeprowadzona w trakcie Twojego pobytu w Instytucie Ruralia, włączając w to dokładne informacje o typie pracy do wykonania takich jak zbieranie materiałów do badań, przygotowanie publikacji, korzystanie z archiwum.
-bibliografia
-CV aplikanta, maksymalna długośc 4 strony.
– lista publikacji

Ostateczny termin składania pełnej aplikacji  to 29 maja 2015 roku.

Oferta przetłumaczona z jęz. angielskiego przez wolontariusza.
Informacje pochodzą ze strony scholarship-positions.com

Kontakt

Uniwersytet Helsińskiruralia-instituutti(at)helsinki.fi