Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie2
 • studenci18
 • absolwenci19
 • doktoranci13
 • naukowcy8
 • inni6
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • literatura4
 • sztuka/muzyka6
 • różne16
 • projektowanie/architektura3
 • nauki humanistyczne/społeczne8
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne10
 • medycyna1
 • prawo2
 • ekonomia/biznes3
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Norwegia1
 • Włochy4
 • Niemcy3
 • Czechy1
 • Ukraina1
 • Kosowo1
 • Gruzja1
 • Kanada1
 • Singapur1
 • Szwecja1
 • Wielka Brytania3
 • Bułgaria2
 • Szwajcaria2
 • Stany Zjednoczone5
 • Słowacja2
 • Białoruś1
 • Serbia1
 • Czarnogóra1
 • Belgia1
 • Hiszpania1
 • Finlandia2
 • Węgry1
 • Albania1
 • Mołdawia1
 • Francja3
 • Austria2
 • Łotwa1
 • cały świat4
 • Portugalia1
 • Europa2
 • Armenia1
 • Bośnia i Hercegowina1
 • Azerbejdżan1
 • Macedonia1
 • online2
 • Holandia1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa2
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa9
 • instytucja rządowa9
 • samorząd1
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia zagraniczne – Włochy

organizator:

Alta Scuola Politecnica

Rodzaj:
różne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
Włochy
termin składania wniosków: 12.03.2012

Stypendia zagraniczne – Włochy

Studenci, którzy chcieliby zostać dopuszczeni do Alta Scuola Politecnica muszą przesłać swoje zgłoszenie po ogłoszeniu oficjalnego wezwania wystosowanego przez ASP, lub muszą zostać zaproszeni do zgłoszenia się do ASP bezpośrednio na bazie swych wyników na studiach dostarczonych przez uczelni wyższych Politecnico di Milano lub Politecnico di Torino, w których to przypadkach obowiązują inne zasady.

Wezwanie jest wystosowane corocznie i publikowane jedynie na stronie www.asp-poli.it/presentation/admission.html. Wezwanie jest otwarte dla wszystkich studentów, którzy otrzymali tytuł Laurea lub równoważny (tj. stopień licencjacki lub inny uniwersytecki policealny trwający co najmniej 3 lata), mający średnie oceny 27/30 i potrafiący wykazać się dobrą znajomością dotyczącą języka angielskiego.

Studenci którzy nie otrzymali stopnia Laurea w czasie w którym wezwanie zostało wystosowane mogą kandydować, pod warunkiem otrzymania stopnia przed zakończeniem rekrutacji na studia magisterskie (31 października).

Kandydaci są wybierani przez Komitet Ewaluacyjny, wyznaczony przez dyrektora ASP. Komitet Ewaluacyjny ocenia studentów na bazie programu zajęć studiów, listu motywacyjnego, biegłości w języku angielskim oraz innych osiągnięć ponadprogramowych. W normalnym przypadku z kandydatami przeprowadza się także rozmowę kwalifikującą. Dla kandydatów mieszkających za granicą rozmowa odbędzie się przez telefon.

Oprócz swego zgłoszenia do ASP, kandydaci muszą również wysłać zgłoszenie na wybrany program studiów magisterskich (MSc) na Politecnico di Milano lub na Politecnico di Torino.
ASP wybiera około 150 obiecujących studentów każdego roku. Wiele miejsc zarezerwowanych jest dla uzdolnionych studentów zagranicznych (z Unii Europejskiej oraz spoza niej) oraz dla studentów włoskich którzy ukończyli studia poza regionem Lombardii oraz Piemont.

Na stronie www.asp-poli.it/registration/admission-download.asp można dowiedzieć się więcej odnośnie wezwań, formularzy aplikacyjnych oraz terminów.

Potrzebujesz więcej informacji na temat programów oraz społeczności ASP? Skontaktuj się z studentami reprezentującymi uczelnię. Chętnie umożliwią oni wgląd w doświadczenie studiów na ASP z perspektywy studenta. Tutaj można uzyskać informacje dotyczące kontaktu z reprezentantami: www.asp-poli.it/presentation/repr.html

Tłumaczenie KL

Informacje pochodzą ze strony www.asp-poli.it

Kontakt

Alta Scuola Politecnica




www.asp-poli.it