Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie2
 • studenci11
 • absolwenci13
 • doktoranci18
 • naukowcy13
 • inni5
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • literatura1
 • ekonomia/biznes5
 • sztuka/muzyka5
 • różne17
 • języki obce1
 • projektowanie/architektura2
 • nauki humanistyczne/społeczne7
 • prawo1
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne8
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Belgia1
 • online1
 • Singapur1
 • Nowa Zelandia1
 • Słowacja2
 • Holandia3
 • Hiszpania1
 • Włochy4
 • Wielka Brytania2
 • Francja1
 • Niemcy5
 • Europa3
 • Republika Południowej Afryki1
 • Węgry1
 • Norwegia1
 • Portugalia1
 • Polska1
 • Rumunia1
 • cały świat3
 • Turcja1
 • Japonia1
 • Finlandia1
 • Austria1
 • Indie1
 • Australia1
 • Czechy1
 • Stany Zjednoczone5
 • Szwecja1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa3
 • fundacje i stowarzyszenia13
 • szkoła wyższa8
 • firma2
 • instytucja rządowa6
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia zagraniczne dla uczniów szkół średnich UWC – Wielka Brytania

organizator:

Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata im. prof. Pawła Czartoryskiego

Rodzaj:
różne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
Wielka Brytania
termin składania wniosków: 15.01.2016

Stypendia zagraniczne dla uczniów szkół średnich UWC – Wielka Brytania

Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata im. prof. Pawła Czartoryskiego ogłasza konkurs stypendialny na lata szkolne 2016–2018 do następujących międzynarodowych szkół prywatnych w Wielkiej Brytanii i Austrii:
 • 1x Clifton College — do 100% stypendium
 • 1x Chigwell School — do 100% stypendium
 • 2x Danube International School — do 100% stypendium
 • 2x Downside School — do 100% stypendium
 • 1x Dulwich College — do 100% stypendium
 • 1x Leweston School — do 100% stypendium
 • 1x Fyling Hall School — do 100% stypendium
 • 2x The Royal Wolverhampton School — do 85% stypendium
 • 1x Stonyhurst College — do 100% stypendium
 • 1x Worth School — do 100% stypendium
Stypendia pokrywają koszty nauki, zakwaterowania oraz wyżywienia. Stypendia przyznawane są na dwa ostatnie lata nauki w szkole średniej. Nauka w szkołach prywatnych kończy się brytyjską maturą A-Levels lub maturą międzynarodową International Baccalaureate (IB).
Warunki formalne
Kandydaci powinni spełniać następujące warunki:
 • uczeń/uczennica I klasy szkoły ponadgimnazjalnej,
 • średnia ocen na świadectwie gimnazjalnym minimum 4,5,
 • wynik testu gimnazjalnego (średnia z części humanistycznej oraz matematyczno-przyrodniczej) minimum 80%,
 • dobra znajomość języka angielskiego,
 • udokumentowane szerokie zainteresowania i osiągnięcia.
Wysokość stypendium
Dokładną wysokość stypendium określa Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata wraz z poszczególnymi szkołami prywatnymi na podstawie zarobków rodziców kandydata. Podczas finału kwalifikacji, rodzice są zobowiązani przedstawić zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości zarobków. Kandydaci, których rodzice zarabiają mniej niż 85 000 zł rocznie, są uprawnieni do pełnego stypendium (100%). Jeśli łączny dochód rodziny jest wyższy, może ona zostać poproszona o współfinansowanie nauki kandydata, proporcjonalnie do wysokości zarobków.

Przebieg kwalifikacji
ETAP I — eliminacje — do 15 stycznia 2016 r.
Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata rozpocznie przyjmowanie zgłoszeń 1 listopada 2015 r. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 stycznia 2016 r. o godz. 23:59.
Lista osób zakwalifikowanych do kolejnego etapu zostanie ogłoszona na stronie internetowej Towarzystwa na początku lutego 2016 r.
Etap II — półfinał — marzec 2016 r.
W ramach II etapu kwalifikacji kandydaci są proszeni o:
 • przedłożenie komisji poświadczonych kopii najważniejszych dokumentów (świadectwo ukończenia gimnazjum, wynik z egzaminu gimnazjalnego, wyniki z nauki w I półroczu liceum),
 • odbycie indywidualnej rozmowy z komisją kwalifikacyjną (do 30 minut).
Etap III — finał — marzec 2016 r.
III etap kwalifikacji polega na odbyciu indywidualnej rozmowy z komisją kwalifikacyjną. Jednocześnie rodzice odbywają rozmowę z przedstawicielami Towarzystwa, podczas której wyrażają zgodę na wyjazd dziecka za granicę oraz przedkładają deklarację finansową, na podstawie której obliczana jest dokładna wysokość stypendium.
Informacje pochodzą ze strony www.uwc.org.pl

Kontakt

Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata im. prof. Pawła Czartoryskiego
Skr. Poczt. 15
05-420 Józefów

kontakt@uwc.org.pl
www.uwc.org.pl