Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
  • uczniowie1
  • studenci26
  • absolwenci34
  • doktoranci24
  • naukowcy17
  • inni8
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
  • literatura2
  • nauki humanistyczne/społeczne8
  • medycyna2
  • języki obce3
  • ekonomia/biznes6
  • projektowanie/architektura3
  • różne24
  • sztuka/muzyka4
  • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne12
  • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
  • Kirgistan1
  • Macedonia1
  • Wielka Brytania2
  • Niemcy11
  • Norwegia1
  • Polska1
  • Słowacja3
  • Korea Południowa1
  • Turcja2
  • Rosja1
  • Indonezja1
  • Słowenia1
  • Irlandia1
  • Serbia1
  • Wietnam1
  • Finlandia1
  • Hongkong2
  • Węgry3
  • Kanada1
  • Francja3
  • Włochy4
  • Bośnia i Hercegowina1
  • Portugalia1
  • Estonia2
  • Białoruś1
  • Mołdawia1
  • Gruzja1
  • Szwecja1
  • Europa3
  • Stany Zjednoczone6
  • Belgia2
  • Indie1
  • Bułgaria2
  • Chorwacja1
  • Egipt1
  • Kazachstan1
  • Maroko1
  • Austria2
  • Japonia3
  • Holandia2
  • Cypr1
  • Czechy1
  • Szwajcaria3
  • cały świat5
  • Chiny4
  • Tajwan2
  • Ukraina1
  • Brazylia1
  • Rumunia1
Organizator-+zaznacz wszystkie
  • instytucja międzynarodowa1
  • fundacje i stowarzyszenia18
  • szkoła wyższa21
  • firma3
  • instytucja rządowa10
  • samorząd1
  • inny1
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia z programu Gaude Polonia na 2019 rok

organizator:

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Rodzaj:
różne, sztuka/muzyka
Grupa docelowa:
inni
Zasięg:
Polska
termin składania wniosków: 15.10.2018

Stypendia z programu Gaude Polonia na 2019 rok

Stypendia w ramach programu Gaude Polonia przyznawane są na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami oraz wysokości tych stypendiów.

Organizatorem konkursu jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w imieniu którego czynności związane z konkursem prowadzi Narodowe Centrum Kultury.

Program polega na półrocznym pobycie w Polsce, w czasie którego stypendyści realizują swoje projekty stypendialne pod opieką uznanych polskich artystów i instytucji kultury. Konkursem objęte są stypendia półroczne w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2019 roku. Wysokość stypendium wynosi 3,5 tys. zł brutto miesięcznie.

Dziedziny:

  • film,
  • fotografia,
  • historia i krytyka filmu, muzyki, sztuki, teatru,
  • konserwacja dzieł sztuki,
  • literatura/przekład,
  • muzealnictwo,
  • muzyka,
  • sztuki wizualne,
  • teatr.

Nabór wniosków trwa do 15 października 2018 roku.

Wniosek o przyznanie stypendium z programu Gaude Polonia należy złożyć osobiście bądź przesłać pocztą na jeden z podanych adresów:

Instytut Polski
ul. Wołodarskiego 6
220030 Mińsk
Białoruś

Instytut Polski w Kijowie
ul. Bohdana Chmielnickiego 29/2 of. 17
01-030 Kijów
Ukraina

Narodowe Centrum Kultury
ul. Płocka 13
01-231 Warszawa

Wniosek powinien zawierać minimum dwie rekomendacje twórców uznanych w danej dziedzinie. Do dokumentów należy dołączyć CD z nagraniami lub portfolio z pracami kandydata. W przypadku przesyłki pocztowej rozstrzygające znaczenie ma data stempla pocztowego.

Warunki udziału w konkursie:

  • obywatelstwo Białorusi/Ukrainy lub innego państwa środkowo-wschodniej Europy,
  • wiek do 40 roku życia (w wyjątkowych wypadkach do 45 roku życia),
  • wykształcenie wyższe,
  • dorobek w reprezentowanej przez kandydata dziedzinie,
  • projekt stypendialny.

O stypendium może ubiegać się osoba fizyczna posiadająca obywatelstwo Białorusi/Ukrainy lub innego państwa Europy środkowo-wschodniej, która w terminie do 15 października 2018 roku złoży wniosek opisujący koncepcję projektu stypendialnego (autorski projekt twórczy w dziedzinie filmu, fotografii, konserwacji dzieł sztuki, literatury/przekładu, muzealnictwa, muzyki, sztuk wizualnych, teatru, a także historii i krytyki filmu, muzyki, sztuki, teatru) w Instytucie Polskim w Kijowie/Mińsku lub bezpośrednio w Narodowym Centrum Kultury w Warszawie, do którego zostaną dołączone wymagane załączniki (przygotowane zgodnie z wytycznymi opisanymi w regulaminie konkursu).

Oceny formalnej wniosków dokonuje NCK w terminie do 45 dni od daty zakończenia naboru wniosków. Ocenę merytoryczną powierza się powołanej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Komisji. Stypendia przyznawane są decyzją Ministra na podstawie rekomendacji Komisji.

Decyzja o przyznaniu stypendium zapada w terminie nie wcześniejszym niż 15 grudnia 2018 roku, ale nie późniejszym niż 31 grudnia 2018 roku.

Więcej informacji
Dodatkowe informacje, odpowiedzi na pytania można uzyskać kontaktując się z pracownikami NCK: tel. +48-22-350-95-30, e-mail: bberdychowska@nck.pl.

Informacje pochodzą ze strony nck.pl

Kontakt

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
ul. Płocka 13
01-231 Warszawa
tel. 22 350 95 30
bberdychowska@nck.pl
nck.pl

Dokumenty

do pobrania