Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie3
 • studenci12
 • absolwenci6
 • doktoranci16
 • naukowcy8
 • inni4
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • prawo2
 • różne13
 • ekonomia/biznes4
 • sztuka/muzyka4
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe4
 • języki obce3
 • projektowanie/architektura2
 • literatura2
 • nauki humanistyczne/społeczne11
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne10
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Turcja1
 • Czechy1
 • Holandia1
 • Szwajcaria1
 • Indie1
 • Słowacja1
 • Austria2
 • cały świat5
 • Niemcy5
 • Francja1
 • Singapur1
 • Węgry1
 • Wielka Brytania1
 • online2
 • Stany Zjednoczone5
 • Włochy1
 • Europa2
 • Australia1
 • Nowa Zelandia1
 • Kanada2
 • Republika Południowej Afryki1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa3
 • fundacje i stowarzyszenia13
 • szkoła wyższa13
 • firma1
 • instytucja rządowa6
 • inny1
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia wizytacyjne Bibliotek Bodleian w Oksfordzie 2024-25

organizator:

Biblioteki Bodleian Uniwerystetu w Oksfordzie

Rodzaj:
języki obce, literatura, nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne, sztuka/muzyka
Grupa docelowa:
doktoranci, naukowcy
Zasięg:
Wielka Brytania
termin składania wniosków: 01.12.2023

Stypendia wizytacyjne Bibliotek Bodleian w Oksfordzie 2024-25

Stypendia wizytacyjne Bodleian 2024-25 przyznawane są w celu promowania badań opartych na zbiorach archiwalnych, rękopisowych i drukowanych bibliotek Bodleian. Co roku przyznaje się około 25 nagród badaczom spoza Uniwersytetu Oksfordzkiego, których projekty wymagają wykorzystania tych zbiorów. Stypendium realizowane w ramach stypendialnych projektów badawczych ma na celu stworzenie publikacji, ale może być również formalnie i nieformalnie rozpowszechniane poprzez rozmowy i prezentacje.

Stypendia mogą zostać przyznane na pobyt trwający jeden semestr na Uniwersytecie Oksfordzkim lub na krótszy pobyt, trwający co najmniej jeden miesiąc.

Stypendium

O ile nie zaznaczono inaczej, dostępne są środki w wysokości do 2200 GBP miesięcznie na pokrycie kosztów kwalifikowalnych wizyt badawczych. W zależności od metody wypłaty i Twojego statusu podatkowego w Wielkiej Brytanii, środki z nagrody mogą podlegać brytyjskiemu podatkowi i ubezpieczeniu społecznemu, a faktycznie wypłacona kwota może być niższa.

Zaproszenie na staż zostanie wydane po uzgodnieniu terminu wizyty. Wnioskodawcy powinni wskazać preferowane daty w formularzu zgłoszeniowym. Możecie sprawdzić daty semestrów , aby uzyskać porady dotyczące godzin semestrów na Uniwersytecie Oksfordzkim. Rok stypendialny trwa od 1 sierpnia do 31 lipca, a wizyty stypendialne o dowolnej długości muszą odbywać się w tym okresie.

Wiza do Wielkiej Brytanii

W niektórych przypadkach przy wjeździe do Wielkiej Brytanii może być wymagana wiza. Przed przyjęciem zaproszenia do stypendium powinieneś zapoznać się z wymaganiami. W celu uzyskania wskazówek należy zapoznać się ze stronami internetowymi uniwersytetu dla badaczy wizytujących za granicą oraz sprawdzić stronę internetową rządu Wielkiej Brytanii. Jesteś odpowiedzialny za zapewnienie odpowiedniej wizy brytyjskiej.

Należy pamiętać, że kandydaci spoza Wielkiej Brytanii lub Irlandii, którzy nie są zatrudnieni na pełen etat w instytucji akademickiej w proponowanym okresie wizyty, mogą potrzebować sponsorowanej wizy brytyjskiej i muszą ubiegać się o pobyt trwający co najmniej 3 miesiące.

Jak aplikować

Zgłoszenia należy przesłać pocztą elektroniczną przed ostatecznym terminem składania wniosków upływającym w piątek 1 grudnia 2023 r., godz. 18:00 czasu polskiego, na adres Fellowships@bodleian.ox.ac.uk.

Dostępne stypendia wizytacyjne Bodleian na lata 2024–25

Poniżej niepełna lista dostępnych stypendiów:

Stypendium Ann Ball Bodley o historii kobiet

Stypendium zachęca badaczy do przyjazdu do Oksfordu i korzystania ze zbiorów Biblioteki Bodleian w celu pogłębiania wiedzy z zakresu historii kobiet, dowolnego obszaru geograficznego i okresu historycznego. Stypendyści będą zwykle zapraszani podczas jednego semestru na Uniwersytecie Oksfordzkim .

Stypendium muzyczne Albi Rosenthal

Stypendium zapewnia wsparcie badań nad specjalnymi zbiorami muzycznymi Bibliotek Bodleian. Zbiory muzyczne Biblioteki Bodleian należą do największych w kraju i zawierają druki muzyczne od XVI wieku oraz dużą liczbę rękopisów muzycznych od średniowiecza do współczesności.

Bahari Visiting Fellowship w perskiej sztuce książki

Stypendium wspiera badania z wykorzystaniem zbiorów perskich i islamskich Bodleiana. Osoby ubiegające się o stypendia Bahari muszą dołączyć do formularza wniosku i innych materiałów przykład swojej pracy pisemnej o długości całego artykułu.

Stypendium Byrne-Bussey Marconi w historii nauki, technologii i komunikacji

Do badań nad dowolnym aspektem historii nauki, technologii i innowacji biznesowych z wykorzystaniem archiwum, rękopisów, obiektów i rzadkich księgozbiorów Bibliotek Bodleian oraz Historii Nauki Muzeum . Szczególnie zachęcani są badacze badający historię i naukę komunikacji bezprzewodowej oraz branży bezprzewodowej.

Stypendium Carr-Thomas-Ovenden w dziedzinie literatury angielskiej

Stypendium wspiera wizytę badawczą badacza literatury angielskiej. Preferowane będą projekty odnoszące się do okresu romantyzmu, gdzie zbiór rękopisów, ksiąg drukowanych i literatury wtórnej Bodleiana jest niezwykły pod względem siły i głębi.

David Walker Memorial Fellowship we wczesnej historii nowożytnej

Stypendium to wspiera okres badań nad dowolnym aspektem historii wczesnej nowożytności, o szerokim zakresie geograficznym, z wykorzystaniem archiwum, rękopisów i rzadkich księgozbiorów Bibliotek Bodleian.

Stypendium Humfreya Wanleya

Wspieranie okresu badań w zbiorach rzadkich książek i rękopisów Biblioteki Bodleian. Stowarzyszenie nosi imię Humfreya Wanleya (1672–1726), asystenta bibliotekarza w Bodleian od 1695 do 1700, członka-założyciela Towarzystwa Antykwariatów, pioniera w badaniach paleografii i właściciela biblioteki Roberta Harleya i Edwarda Harleya, Earls z Oksfordu, dwóch największych kolekcjonerów książek i rękopisów swoich czasów.

Stypendium Petera Selleya dla członków branży księgarskiej

Stypendium Petera Selleya zapewnia wsparcie członkowi handlu rzadkimi książkami w prowadzeniu badań w zbiorach specjalnych Bibliotek Bodleian. Kandydaci muszą kontynuować karierę na aukcjach książek lub rękopisów lub w handlu antykwariatami.

Stypendium Królowej Jadwigi w zakresie polonistyki

Queen Jadwiga Fellowship in Polish Studies wspiera wyjazd badawczy jednego semestru Uniwersytetu Oksfordzkiego w celu prowadzenia badań w zakresie polonistyki. Kandydaci proszeni są o zgłaszanie tematów badawczych dotyczących dowolnych aspektów polskiej kultury i historii, które mogą zostać poparte odniesieniem do zbiorów Biblioteki Bodleian, w tym Biblioteki Tayloriana.

Stypendium Pamięci Richarda Sharpe’a

Dostępne są fundusze w wysokości do 2500 funtów na wsparcie wizyty badawczej mającej na celu zapoznanie się z dowolnymi aspektami rękopisów z Kolekcji Canonici w Bibliotece Bodleian. Zgodnie z pionierską pracą Richarda Sharpe’a nad bibliotekami średniowiecznymi Wielkiej Brytanii, szczególnie mile widziane są zgłoszenia od osób pracujących nad średniowiecznymi bibliotekami Włoch.

Sloan Fellowship w fotografii

Stypendium zachęca badaczy do przyjazdu do Oksfordu i korzystania ze zbiorów Bibliotek Bodleian w celu rozwijania swoich badań nad historią fotografii i książek fotograficznych. Stypendium jest oferowane we współpracy z Trinity College w Oksfordzie.

Ogłoszenie powstało na podstawie informacji z www.bodleian.ox.ac.uk

Przejrzyj też inne oferty stypendiów zagranicznych, dostępne w naszej bazie!

Zainteresowało Cię stypendium Bibliotek Bodleian? Wesprzyj nas na Patronite, żebyśmy mogli dodawać ich jeszcze więcej!

Kontakt

Biblioteki Bodleian Uniwerystetu w Oksfordzie
Broad Street, Oksford
OX1 3BG, Wielka Brytania
tel. 0044 1865 277094
fellowships@bodleian.ox.ac.uk
www.bodleian.ox.ac.uk