Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • studenci35
 • absolwenci35
 • doktoranci31
 • naukowcy26
 • inni12
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • historia4
 • inne5
 • języki obce3
 • ekonomia1
 • nauki ścisłe6
 • nauki przyrodnicze3
 • finanse/zarządzanie5
 • sztuka/muzyka2
 • fizyka2
 • chemia/biologia2
 • kierunki techniczne7
 • RÓŻNE25
 • biznes3
 • literatura1
 • marketing/reklama/PR/media2
 • archeologia1
 • informatyka3
 • nauki humanistyczne10
 • nauki polityczne/dziennikarstwo9
 • kulturoznawstwo1
 • edukacja2
 • medycyna4
 • prawo3
 • DOWOLNA20
 • nauki społeczne10
 • ochrona środowiska/ekologia/rolnictwo3
 • inżynieria8
 • stosunki międzynarodowe4
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Europa3
 • Hiszpania1
 • Węgry2
 • Luksemburg1
 • cały świat8
 • Australia2
 • Irlandia1
 • Indie1
 • Stany Zjednoczone12
 • Kanada2
 • Ukraina1
 • Polska1
 • Francja2
 • Tajlandia1
 • Szwajcaria1
 • Austria2
 • Chiny1
 • Niemcy13
 • Czechy1
 • Belgia1
 • Włochy2
 • Wielka Brytania1
 • Japonia3
 • Słowacja1
 • Unia Europejska1
 • Nowa Zelandia2
 • Egipt1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa18
 • firma3
 • instytucja rządowa19
 • samorząd1
 • inny6
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia Weston dla studentów Uniwersytetu Auckland

organizator:

Uniwersytet Auckland

Rodzaj:
finanse/zarządzanie
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
Nowa Zelandia
termin składania wniosków: 28.04.2016

Stypendia Weston dla studentów Uniwersytetu Auckland

Uniwersytet Auckland zaprasza do składania wniosków o stypendium naukowe dla najlepszych studentów studiów licencjackich i magisterskich. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 28 kwietnia 2016 roku.


Kierunki studiów: Stypendium jest przeznaczone dla studentów finansów i rachunkowości Uniwersytetu Auckland w Nowej Zelandii.
Tryb studiów: Studia licencjackie lub magisterskie
Organizator: Uniwersyetet Auckland, Nowa Zelandia
Miejsce pobierania stypendium: Nowa Zelandia
Warunki:
 • Stypendium jest przyznawane miejscowym i zagranicznym studentom.
 • Stypendium zostanie przyznane przez Radę Uniwersytetu Auckland studentom wybranym przez Komisję Stypendialną, złożoną z Dziekana Wydziału Biznesu i Ekonomii (lub przedstawiciela), Kierownika Zakładu Finansów i Rachunkowości oraz przedstawiciela Sponsora
 • Stypendium będzie wypłacane w formie pokrycia czesnego za studia lub jako wkład do kosztów powiązanych ze studiami.
 • Stypendium może być otrzymywane równocześnie z innymi nagrodami bądź grantami pod warunkiem, że: a) regulaminy tych nagród/ grantów na to zezwalają b) Uniwersytet Auckland zostanie o tym fakcie poinformowany i wyrazi zgodę.
Stypendium otwarte dla zagranicznych studentów: Zarówno studenci z Nowej Zelandii, jak i zagraniczni mogą ubiegać się o stypendium.
Opis stypendium: Stypendium zostało ustanowione w roku 2010 i sfinansowane przez rodzine Weston. Głównym celem stypendium jest wspieranie studentów studiów licencjackich i magisterskich finansów i zarządzania Szkoły Biznesu Uniwersytetu Auckland. Preferowani są studenci, którzy zajmują się rodzimymi bądź międzynarodowymi rynkami finansowymi.
Ilość stypendiów: Oferowane jest jedno stypendium.
Czas trwania stypendium: 2 lata
Co pokrywa stypendium: Każdego roku przyznawane jest jedno stypendium na okres maksymalnie dwóch lat, w wysokości do $5000 na rok.
Kryterium wyboru: Podstawą selekcji będą zasługi naukowe i zaangażowanie w życie uniwersyteckie Wydziału Biznesu i Ekonomii.
Informacja o wyłonieniu stypendysty: około 6 tygodni po zamknięciu zgłoszeń, informacja mailowa bądź listowna.
Jak aplikować: Aplikacja przebiega elektronicznie.
Termin składania wniosków: 28 kwietnia 2016
Informacje pochodzą ze strony: scholarship-positions.com

Kontakt

Uniwersytet Auckland
Private Bag 92019
Auckland 1142
tel. +64 9 373 7513

www.auckland.ac.nz