Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • studenci11
 • absolwenci8
 • doktoranci19
 • naukowcy15
 • inni2
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • medycyna4
 • różne14
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne8
 • sztuka/muzyka1
 • nauki humanistyczne/społeczne9
 • języki obce2
 • ekonomia/biznes3
 • projektowanie/architektura1
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe6
 • prawo1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Europa1
 • Australia1
 • Słowacja1
 • Niemcy8
 • Belgia1
 • Estonia1
 • Kanada2
 • Turcja2
 • Nowa Zelandia1
 • Węgry1
 • Japonia1
 • Ukraina2
 • Szwajcaria2
 • online2
 • Chiny1
 • cały świat4
 • Indie1
 • Włochy2
 • Litwa1
 • Singapur1
 • Czechy1
 • Stany Zjednoczone4
 • Łotwa1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa3
 • fundacje i stowarzyszenia11
 • szkoła wyższa11
 • firma2
 • instytucja rządowa10
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia w ramach Europejskiej Doktorskiej Szkoły Demografii 2022

organizator:

European Association For Population Studies

Rodzaj:
nauki humanistyczne/społeczne, nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, doktoranci
Zasięg:
Hiszpania, Niemcy
termin składania wniosków: 22.04.2022

Stypendia w ramach Europejskiej Doktorskiej Szkoły Demografii 2022

Europejska Doktorska Szkoła Demografii (European Doctoral School of Demography – EDSD) to 11-miesięczny sponsorowany program oferowany co roku studentom w celu zapewnienia im właściwej edukacji w zakresie demografii by mogli realizować swoje badania doktoranckie. Studenci nabędą rzetelną wiedzę na temat przyczyn i skutków zmian demograficznych, danych populacyjnych, demografii statystycznej i matematycznej a także modelowania, symulacji oraz tworzenia prognoz. Wiele kursów prowadzonych w ramach programu koncentruje się na wzmacnianiu umiejętności liczbowych i związanych z programowaniem. Językiem prowadzenia zajęć jest angielski a każda kohorta składa się z grupy od 12 do 20 studentów.

Obecnie możliwe jest wysyłanie aplikacji na EDSD 2022-2023. Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń to 22 kwietnia 2022, na program rozpoczynający się 5 września 2022. Wybrani kandydaci zostaną ogłoszeni w na koniec maja 2022.

By kwalifikować się do przyjęcia do programu, student musi posiadać tytuł magistra demografii, matematyki, statystyki, zdrowia publicznego, ekonomii, socjologii, geografii, biologii, informatyki, historii lub innej pokrewnej dziedziny. Studenci będący obecnie na studiach magisterskich mogą aplikować, ale muszą uzyskać tytuł przed rozpoczęciem programu EDSD (w przypadku, gdy zostaną przyjęci). W momencie składania aplikacji, studenci mogą, ale nie muszą być zapisani na studia doktorskie. Nie muszą być zapisani na studia doktorskie w jednym z uczestniczących w programie instytutów. Od studentów przyjętych do EDSD, którzy nie są zapisani do szkoły doktorskiej oczekuje się, że zostaną przyjęci na studia doktorskie podczas realizowania EDSD lub natychmiast po ukończeniu programu.

Na przestrzeni lat, EDSD była prowadzona na wielu uniwersytetach i instytutach badawczych. W roku akademickim 2022/23, program będzie prowadzony w dwóch różnych miejscach. Kursy przygotowawcze (od początku września do końca października 2022) będą prowadzone w Instytucie Badań Demograficznych im. Maxa Plancka w Rostock w Niemczech. Podstawowe kursy (od listopada 2022 do końca lipca 2023) będą prowadzone w Centrum Badań Demograficznych na Uniwersytecie Autonomicznym w Barcelonie. Studenci muszą sami zorganizować zakwaterowanie, ale mogą skorzystać z doradztwa kadry EDSD.

EDSD nie jest programem prowadzonym w formie zdalnej i od studentów oczekiwane jest osobiste uczestnictwo. Jednakże, w związku z trudnym do przewidzenia przebiegiem pandemii COVID-19, organizatorzy są przygotowani do wprowadzenia zmian koniecznych do przeprowadzenia zajęć online, jeśli będzie wymagać tego sytuacja. W tym momencie nie da się przewidzieć czy program rozpocznie się w formie zdalnej, stacjonarnej czy hybrydowej. Decyzja zostanie podjęta pod koniec maja 2022 i zostanie opublikowana na stronie EDSD.

W ramach EDSD nie jest pobierane czesne. Wiele europejskich instytutów badawczych i uniwersytetów zapewnia pełne pokrycie kosztów nauki dla wszystkich studentów przyjętych do programu. Każdy student zostaje przyporządkowany do jednej z instytucji należącej do sieci EDSD i otrzymuje miesięczne stypendium oraz dofinansowanie na podróż. Studenci zostają połączeni z instytucją przez EDSD i nie muszą sami szukać instytutu, który będzie ich wspierać. Po przyjęciu do program, wszyscy studenci otrzymają informację na ten temat oraz kontakt do swojej instytucji wspierającej. Lista uczestniczących jednostek znajduje się na stronie programu.

Ukończenie program skutkuje otrzymaniem Europejskiego Certyfikatu Badawczego w dziedzinie Demografii pod patronatem Europejskiego Towarzystwa na rzecz Badań Populacyjnych (European Association for Population Studies – EAPS).

Po ukończeniu programu i przedstawieniu pracy dyplomowej, studenci zapisani do EDSD otrzymają oficjalny tytuł Europejskiego Magistra Demografii przyznany przez Uniwersytet Autonomiczny w Barcelonie.

Informacje pochodzą ze strony: www.eaps.nl

Ogłoszenie przetłumaczyła: Gabriela Kocańda

W naszej bazie znajdziesz także inne stypendia zagraniczne!

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

European Association For Population Studies
Lange Houtstraat 19
2511 CV Hague, The Netherlands

edsd@ced.uab.es
www.eaps.nl/edsd