Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie2
 • studenci4
 • absolwenci12
 • doktoranci11
 • naukowcy17
 • inni7
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe7
 • ekonomia/biznes2
 • prawo1
 • sztuka/muzyka4
 • różne16
 • literatura2
 • medycyna1
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne9
 • nauki humanistyczne/społeczne9
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Kanada1
 • Finlandia1
 • Ukraina1
 • Niemcy6
 • Tajwan1
 • Holandia1
 • Szwecja1
 • Irlandia1
 • Wielka Brytania2
 • Włochy4
 • Portugalia1
 • Europa3
 • Hiszpania3
 • Węgry1
 • Stany Zjednoczone6
 • Norwegia1
 • cały świat4
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa2
 • fundacje i stowarzyszenia9
 • szkoła wyższa10
 • firma1
 • instytucja rządowa7
 • samorząd2
 • inny1
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia w Niemczech

organizator:

GFPS-Polska

Rodzaj:
różne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
Niemcy
termin składania wniosków: 31.03.2015

Stypendia w Niemczech

GFPS to trzy ściśle ze sobą współpracujące stowarzyszenia – w Polsce, Niemczech i w Czechach. Za cel stawiają sobie wspieranie międzynarodowej wymiany naukowej i kulturalnej oraz budowanie tą drogą porozumienia między społeczeństwami Europy Środkowej i Wschodniej. Działalność GFPS opiera się na bezinteresownej pracy członków i sympatyków w ramach wspólnych projektów. Programy stypendialne obejmują obustronną wymianę między Niemcami i Polską oraz Niemcami i Czechami.
W GFPS-Polska, w ramach programu stypendialnego, rekrutujemy polskich stypendystów do Niemiec oraz opiekujemy się niemieckimi i białoruskimi stypendystami w Polsce. Semestralne stypendia do Niemiec przyznawane są polskim studentom i doktorantom wspólnie przez GFPS-Polska i Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej.
Stypendia przyznawane są na okres 5 miesięcy:
 • na semestr letni wg. niemieckiego kalendarza akademickiego (od kwietnia do sierpnia)
 • na semestr zimowy wg. niemieckiego kalendarza akademickiego (od października do lutego)
Wartość stypendium przyznawanego przez GFPS-Polska obejmuje:
Miesięczne stypendium w wys. 580 euro.
Pomoc w znalezieniu miejsca w akademiku lub na kwaterze prywatnej.
Udział w dwóch czterodniowych seminariach (na początku semestru seminarium „DNI MIAST” – integracyjno-powitalne, oraz pod koniec semestru seminarium „FORUM” – podsumowujące pobyt).
Z chwilą immatrykulacji stypendyści GFPS stają się pełnoprawnymi studentami.

O stypendium mogą ubiegać się tylko obywatele polscy, którzy są:
 • Studentami studiów stacjonarnych (do ukończenia 26 roku życia).
 • Asystentami bądź słuchaczami studium doktoranckiego (do ukończenia 30 roku życia).
Stypendium naukowo-kulturalne przyznawane przez GFPS-Polska i Fundację Współpracy Polsko-Niemieckie przeznaczone jest dla osób wyróżniających się wynikami w nauce, zainteresowaniami oraz ciekawym pomysłem na projekt naukowy, popartym pasją badawczą. Mile widziana jest gotowość do działania na rzecz zbliżenia między Polską a Niemcami.
Oczekiwania wobec kandydatów:
Od kandydatów oczekuje się komunikatywnej znajomości języka niemieckiego w mowie i piśmie, a także gotowości do aktywnego włączenia się w życie naukowe, kulturalne i towarzyskie wspólnoty akademickiej podczas studiów w Niemczech.
Mile widziani będą kandydaci mogący udokumentować zarówno swoje zaangażowanie społeczne (działalność na rzecz organizacji pozarządowych, udział w inicjatywach obywatelskich) jak i szczególne osiągnięcia naukowe (uczestnictwo w konferencjach, działalność w kołach naukowych). Preferowani są również kandydaci, którzy nie przebywali dotychczas przez dłuższy okres na stypendium za granicą.
Oferta GFPS nie jest skierowana do osób immatrykulowanych na uczelniach zagranicznych.
Stypendyści GFPS mogą studiować w takich miastach jak: Akwizgran, Bayreuth, Berlin, Bielefeld, Bochum, Bonn, Brema, Chemnitz, Drezno, Düsseldorf, Erlangen, Essen, Franfurt nad Menem, Frankufurt nad Odrą, Fryburg, Greifswald, Getynga, Hamburg, Hanower, Heidelberg, Ingolstadt, Jena, Karlsruhe, Kolonia, Konstancja, Kornheim, Lipsk, Lüneburg, Magdeburg, Mainz, Marburg, Moguncja, Monaster, Monachium, Oldenburg, Osnabrück, Pasawa, Poczdam, Ratyzbona, Tybinga i Weimar. Stypendyści kierowani są do miast, w których działają grupy lokalne.
Kwalifikacja na stypendia przeprowadzana jest dwa razy w roku, wiosną (na semestr zimowy) i jesienią (na semestr letni).
Terminy przesyłania wniosków:
Na semestr zimowy – do 31 marca danego roku kalendarzowego
Na semestr letni – do 31 października roku poprzedzającego wyjazd
Procedura kwalifikacyjna składa się z dwóch etapów:
Komisja Stypendialna GFPS dokonuje oceny nadesłanych wniosków wyłaniając osoby zakwalifikowane do następnego etapu.
Komisja Stypendialna ocenia wniosek aplikacyjny na podstawie następujących kryteriów:
 • Projekt naukowy, który ma być realizowany podczas stypendium – 25% oceny
 • List motywacyjny – 25% oceny.
 • Zaangażowanie społeczne – 20% oceny.
 • Średnia ocen ze studiów – 15% oceny.
 • Opinie pracowników naukowych – 15% oceny.
Komisja Stypendialna przeprowadza rozmowę z wyłonionymi w poprzednim etapie kandydatami.
Drugi etap rekrutacji ma pomóc Komisji Stypendialnej zweryfikować znajomość języka niemieckiego i motywy, którymi się kieruje starając się o stypendium zagraniczne, ale również lepiej poznać kandydata oraz jego plany naukowe.
Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania stypendium znajdują się w regulaminie stypendiów.
W razie niejasności możliwe jest uzyskanie dodatkowych informacji pod adresem stypendia@gfps.pl.
Informacje pochodzą ze strony: www.gfps.pl

Kontakt

GFPS-Polska
.
.
tel. 505 025 395
stypendia@gfps.pl
www.gfps.pl/pl