Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • studenci25
 • absolwenci34
 • doktoranci26
 • naukowcy20
 • inni17
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • języki obce2
 • ekonomia/biznes6
 • projektowanie/architektura1
 • literatura3
 • prawo1
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne10
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe11
 • nauki humanistyczne/społeczne11
 • medycyna3
 • sztuka/muzyka5
 • różne32
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Kanada1
 • Francja1
 • Japonia4
 • Niemcy9
 • Chiny2
 • Belgia2
 • Stany Zjednoczone7
 • Luksemburg1
 • Estonia1
 • Włochy2
 • cały świat12
 • Unia Europejska2
 • Indie1
 • Węgry2
 • Turcja1
 • Europa6
 • Australia3
 • Austria1
 • Szwajcaria1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia19
 • szkoła wyższa21
 • firma7
 • instytucja rządowa12
 • samorząd2
 • inny4
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia Uniwersytetu Chulalongkorn w Tajlandii na studia II i III stopnia

organizator:

Uniwersytet Chulalongkorn

Rodzaj:
różne
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci
Zasięg:
Tajlandia
termin składania wniosków: 15.06.2021

Stypendia Uniwersytetu Chulalongkorn w Tajlandii na studia II i III stopnia

Rozpoczyna się proces aplikacyjny na rok 2021/2022 do Programu Stypendialnego Uniwersytetu Chulalongkorn dla krajów z i spoza Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN). Uniwersytet Chulalongkorn odegrał wiodącą rolę we wdrażaniu interaktywnej współpracy ze społecznością międzynarodową. W celu dalszego rozwoju współpracy akademickiej między Tajlandią a innymi krajami, Uniwersytet ustanowił „Program stypendialny dla absolwentów z krajów ASEAN lub spoza ASEAN”, aby zapewnić pomoc finansową studentom zagranicznym, którzy chcą kontynuować studia podyplomowe na Uniwersytecie Chulalongkom.

Czas trwania stypendiów:

 • Dwuletnie stypendium magisterskie; pierwszy semestr rozpoczyna się w sierpniu 2021 roku
 • Trzyletnie stypendium doktoranckie; pierwszy semestr rozpoczyna się w sierpniu 2021 roku

Kwalifikowalność:

 • Kandydaci muszą być międzynarodowymi absolwentami z krajów z i spoza ASEAN. Preferowani są członkowie wydziału, badacze i pracownicy akademiccy, którzy po ukończeniu studiów na Uniwersytecie Chulalongkorn powrócą do nauczania/pracy na swoich macierzystych uczelniach. Należy zaznaczyć, że studenci z krajów z lub spoza ASEAN, którzy studiowali w ramach jakiegokolwiek programu na Uniwersytecie Chulalongkorn dłużej niż jeden semestr, nie mogą ubiegać się o to stypendium.
 • Aplikanci muszą mieć ukończone studia licencjackie lub magisterskie w dziedzinie związanej z kierunkiem studiów, który chcą podjąć na Uniwersytecie Chulalongkorn. Świadectwo ukończenia studiów i oficjalny wykaz zaliczeń należy złożyć wraz z wnioskiem.
 • Kandydaci muszą uzyskać średnią ocen nie niższą niż 2,75 na studiach licencjackich i nie niższą niż 3,25 na studiach magisterskich.
 • Aplikanci nie mogą mieć więcej niż 40 lat.
 • Kandydaci muszą posiadać dobrą znajomość języka angielskiego. Wymagany jest minimalny wynik egzaminu TOEFL 500 lub 173 w trybie komputerowym lub ocena IEL TS na poziomie 5. 0
 • Aplikanci muszą być zdrowi.

Korzyści:

Stypendium pokryje:

 • Opłacony bilet w obie strony w klasie ekonomicznej. Należy zwrócić uwagę, że:

1.1 W przypadku studentów z krajów należących do ASEAN, opłata za przelot na każdym odcinku podróży nie może przekraczać 8500 batów;

1.2 W przypadku studentów z krajów azjatyckich, opłata za przelot na każdym etapie podróży nie może przekraczać 12 000 batów;

1.3 W przypadku studentów z Europy, Australii i Nowej Zelandii, a także Afryki opłata za przelot na każdym odcinku nie może przekraczać 20000 batów;

1.4 W przypadku studentów z Ameryki Północnej i Południowej, opłata za przelot na każdym odcinku nie może przekraczać 30000 batów.

Studenci są zobowiązani do zapłacenia za swoje bilety, a kwota ta zostanie im zwrócona po przybyciu na Uniwersytet Chulalongkorn.

 • Czesne (nie dotyczy czesnego za wydział/opłat specjalnych pobieranych przez wydział lub wybranego przez studenta programu. Konieczne jest wcześniejsze uzgodnienie między studentami a Wydziałem/Programem).
 • Miesięczne stypendium i zakwaterowanie o wartości 16 000 batów.

Końcowy termin składania aplikacji: 15 czerwca 2021 roku.

Informacje pochodzą ze stron: www.mladiinfo.eu oraz www.academic.chula.ac.th

Tłumaczenie AZ

Sięgnij po więcej stypendiów zagranicznych!

Kontakt

Uniwersytet Chulalongkorn
254 Phayathai Rd, Pathum Wan, Pathum Wan District
Bangkok 10330, Tajlandia
tel. 0-2218-0217
Pornarin.T@Chula.ac.th
www.academic.chula.ac.th