Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie4
 • studenci29
 • absolwenci39
 • doktoranci35
 • naukowcy34
 • inni22
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • języki obce4
 • ekonomia/biznes6
 • literatura5
 • nauki humanistyczne/społeczne16
 • prawo3
 • różne43
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne13
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe11
 • sztuka/muzyka7
 • medycyna4
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Szwajcaria3
 • Stany Zjednoczone13
 • Islandia1
 • Szwecja1
 • Łotwa1
 • Austria2
 • Chorwacja1
 • Europa7
 • Polska2
 • Turcja1
 • Japonia3
 • Chiny1
 • Holandia1
 • Czechy2
 • Rumunia1
 • Słowacja2
 • Hongkong1
 • Niemcy12
 • Izrael1
 • Węgry3
 • Tajwan1
 • Norwegia1
 • Ukraina1
 • Białoruś1
 • Australia2
 • online7
 • Kanada3
 • Włochy4
 • Finlandia1
 • Litwa1
 • Mołdawia1
 • Irlandia2
 • cały świat6
 • Wielka Brytania1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa4
 • fundacje i stowarzyszenia25
 • szkoła wyższa28
 • firma5
 • instytucja rządowa17
 • samorząd1
 • inny2
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia Towarzystwa Szkół Zjednoczonego Świata do szkół UWC 2022

organizator:

Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata

Rodzaj:
różne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
cały świat
termin składania wniosków: 17.12.2021

Stypendia Towarzystwa Szkół Zjednoczonego Świata do szkół UWC 2022

Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata im. prof. Pawła Czartoryskiego ogłosiło konkurs o miejsca dla uczniów w szkołach UWC na lata szkolne 2022–2024.

Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata zaprasza kandydatów, którzy chcieliby zmienić świat – bez względu na sytuację materialną, płeć, orientację seksualną, wyznanie lub przynależność kulturową – do wzięcia udziału w naszym konkursie i ubieganie się o miejsce w jednej ze szkół UWC na lata szkolne 2022-2024. Konkurs skierowany jest do osób urodzonych pomiędzy 1 sierpnia 2004 r., a 31 lipca 2006 r. Nauka w szkołach UWC obejmuje ostatnie dwa lata liceum, bez względu na to do jakiej klasy obecnie uczęszcza kandydat, i kończy się maturą międzynarodową International Baccalaureate (IB).

Organizatorzy szukają osób ciekawych świata, którym bliskie są wartości UWC opierające się na poszanowaniu drugiego człowieka, wrażliwości międzykulturowej i troski o środowisko. Szukają oni osób dojrzałych i niezależnych, które gotowe są sprostać wyzwaniom życia w szkole z internatem wśród przedstawicieli z ponad 100 państw. Kandydaci oceniani są w oparciu o pięć głównych kryteriów:

 • Ciekawość świata i motywacja do zdobywania wiedzy;
 • Zainteresowanie rozwojem osobistym;
 • Wrażliwość społeczna i zdolność do pracy w grupie;
 • Uczciwość, odporność i poczucie odpowiedzialności;
 • Motywacja do nauki w szkole UWC.

W ramach tegorocznego konkursu Organizatorzy planują przyznać miejsca w ok. 10 z 18 szkół UWC, których pełna lista dostępna jest tutaj. Szczegóły dotyczące miejsc w szkołach na lata 2022–2024 Organizatorzy poznają dopiero za parę tygodni i opublikują ją na stronie internetowej Towarzystwa. Szkoły, w których obecnie uczą się podopieczni Towarzystwa, można znaleźć tutaj.

Decyzje o ostatecznym przyjęciu nominacji podejmowane są indywidualnie przez każdą ze szkół. Miejscom w szkołach UWC towarzyszą stypendia, których wysokość uzależniona jest od indywidualnych potrzeb finansowych kandydata. Większość kandydatów może liczyć na 100% stypendium obejmującego koszty nauki, zakwaterowania oraz wyżywienia. W zależności od wysokości łącznego dochodu rodziny, może ona zostać poproszona o współfinansowanie nauki kandydata, proporcjonalnie do wysokości tego dochodu.

Warunki formalne

Aby wziąć udział w konkursie, kandydaci muszą spełniać następujące warunki formalne:

 • data urodzenia pomiędzy 1 sierpnia 2004 r. a 31 lipca 2006 r.,
 • średni wynik egzaminu ósmoklasisty dla części z języka polskiego – minimum 75%, matematyki – minimum 75%, języka obcego – minimum 75%
 • wypełnienie i przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza aplikacyjnego.

Formularz aplikacyjny

Uczestnicy konkursu muszą wypełnić i wysłać formularz aplikacyjny . Zgłoszenia będą przyjmowane do 6 grudnia 2021 r., do godziny 23:59. Zgłoszenia nadesłane po czasie nie będą brane pod uwagę. Organizatorzy zachęcają do nadsyłania zgłoszeń z co najmniej kilkugodzinnym wyprzedzeniem, aby uniknąć problemów technicznych.

Aby rozpocząć uzupełnianie aplikacji, należy wykonać następujące kroki:

 • Krok 1: Wejdź na stronę: https://apply.uwc.org/prog/konkurs_uwc_na_lata_2022-2024 .
 • Krok 2: Zarejestruj się, wybierając w górnym prawym rogu zielony przycisk „Register”.
 • Krok 3: Uzupełnij formularz rejestracyjny.
 • Krok 4: Na wskazany adres e-mail przyjdzie email zawierający link, za pomocą którego należy potwierdzić rejestrację konta. W przypadku braku takiej wiadomości prosimy kandydatów o sprawdzenie w pierwszej kolejności automatycznych filtrów w koncie e-mail oraz folderu spam.
 • Krok 5: Po rejestracji konta zaloguj się ponownie i wybierz zielony przycisk „Fill out eligibility profile”, w którym podaj proszę datę urodzenia, narodowość i kraj zamieszkania. Kandydaci zainteresowani wzięciem udziału w naszym konkursie proszeni są o wybranie opcji „UWC National Committee”. Opcja „UWC Global Selection Programme” jest dla kandydatów, którzy ubiegają się o miejsca bez towarzyszących im stypendiów.
 • Krok 6: Jeśli spełniasz warunki formalne naszego konkursu, powinieneś zobaczyć opcję złożenia aplikacji w programie „Konkurs UWC na lata 2022–2024”.
 • Krok 7: Uzupełnij proszę dwie części formularza: „Personal Information” oraz „Application Form”.
 • Krok 8: Sprawdź swoje odpowiedzi, wybierając po lewej stronie szary przycisk „Review”. Tutaj możesz również pobrać kopię swoich odpowiedzi, wybierając w górnym prawym rogu przycisk „Download”.
 • Krok 9: Po uzupełnieniu formularza aplikacyjnego i sprawdzeniu swoich odpowiedzi prześlij swoje zgłoszenie, wybierając zielony przycisk „Submit” przed 17 grudnia 2021 r., godz. 23:59.

Organizatorzy zapraszają do zapoznania się z regulaminem konkursu.

Informacje pochodzą ze strony: www.uwc.org.pl.

W bazie naszego portalu znajdziecie też inne oferty stypendiów zagranicznych!

Kontakt

Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata
ul. Nowy Świat 72 pok. 9
00-330 Warszawa

kontakt@uwc.org.pl
www.uwc.org.pl