Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • studenci35
 • absolwenci35
 • doktoranci31
 • naukowcy26
 • inni12
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • historia4
 • inne5
 • języki obce3
 • ekonomia1
 • nauki ścisłe6
 • nauki przyrodnicze3
 • finanse/zarządzanie5
 • sztuka/muzyka2
 • fizyka2
 • chemia/biologia2
 • kierunki techniczne7
 • RÓŻNE25
 • biznes3
 • literatura1
 • marketing/reklama/PR/media2
 • archeologia1
 • informatyka3
 • nauki humanistyczne10
 • nauki polityczne/dziennikarstwo9
 • kulturoznawstwo1
 • edukacja2
 • medycyna4
 • prawo3
 • DOWOLNA20
 • nauki społeczne10
 • ochrona środowiska/ekologia/rolnictwo3
 • inżynieria8
 • stosunki międzynarodowe4
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Europa3
 • Hiszpania1
 • Węgry2
 • Luksemburg1
 • cały świat8
 • Australia2
 • Irlandia1
 • Indie1
 • Stany Zjednoczone12
 • Kanada2
 • Ukraina1
 • Polska1
 • Francja2
 • Tajlandia1
 • Szwajcaria1
 • Austria2
 • Chiny1
 • Czechy1
 • Belgia1
 • Włochy2
 • Wielka Brytania1
 • Japonia3
 • Niemcy13
 • Słowacja1
 • Unia Europejska1
 • Nowa Zelandia2
 • Egipt1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa18
 • firma3
 • instytucja rządowa19
 • samorząd1
 • inny6
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetów Brytyjskich

organizator:

British Alumni Society

Rodzaj:
DOWOLNA
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
Wielka Brytania
termin składania wniosków: 28.02.2017

Stypendia Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetów Brytyjskich

Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetów Brytyjskich (British Alumni Society) ogłosiło kolejną turę kwalifikacji stypendialnej dla licealistów we współpracy z Podyplomową Szkołą Nauk Społecznych przy IFiS PAN, pod podwójnym patronatem Oxford and Cambridge Society of Poland oraz Oxford University Press.

Można ubiegać się o miejsca w następujących szkołach:

 • Bedstone College – 1 miejsce mogą kandydować tylko dziewczęta (szkoła koedukacyjna)
 • Berkhamsted School 1 miejsce, 1 miejsce, mogą kandydować tylko chłopcy (szkoła koedukacyjna)
 • Bruton School for Girls – 1 miejsce, mogą kandydować tylko dziewczęta (szkoła żeńska)
 • Cranleigh School – 1 miejsce, mogą kandydować chłopcy i dziewczęta (szkoła koedukacyjna)
 • Ellesmere College – 1 miejsce, mogą kandydować tylko chłopcy (szkoła koedukacyjna)
 • Hurst College – 1 miejsce, mogą kandydować chłopcy i dziewczęta (szkoła koedukacyjna)
 • Langley School – 1 miejsce, mogą kandydować tylko dziewczęta (szkoła koedukacyjna)
 • Mayfield School – 1 miejsce, mogą kandydować tylko dziewczęta (szkoła żeńska)
 • Wrekin College – 1 miejsce, mogą kandydować tylko dziewczęta (szkoła koedukacyjna)
 • Windermere School – 1 miejsce, mogą kandydować chłopcy i dziewczęta

Liczba dostępnych miejsc może ulec zmianie.

Stypendium obejmuje czesne, zakwaterowanie i wyżywienie podczas dwóch ostatnich lat nauki Uczniowie pokrywają jedynie koszty dojazdów, mundurków, kieszonkowego oraz tak zwane extras (opłaty egzaminacyjne, drobne wydatki związane z wspólnymi wyjściami całej klasy lub szkoły do kina, teatru, itp). W zależności od profilu szkoły nauka kończy się egzaminami maturalnymi w systemie angielskim A-level lub IB (matury międzynarodowej).

Kandydaci muszą spełniać następujące warunki:

 • wiek: 1 klasa LO;
 • stałe zamieszkanie w Polsce i nauka w polskim liceum ogólnokształcącym;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym podjęcie nauki w środowisku anglojęzycznym;
 • wyniki egzaminu gimnazjalnego min 80%; (średnia z egzaminów z polskiego, matematyki, historii i nauk społecznych, nauk przyrodniczych. Wynik egzaminu z języka nie jest brany pod uwagę.)
 • średnia ocen na świadectwie ukończenia gimnazjum min 4.80;
 • udokumentowane osiągnięcia pozaszkolne, jak np.: sukcesy sportowe, artystyczne, olimpiady, itd.;
 • dochód rodziców nieprzekraczający łącznie 130 000 PLN netto w roku 2015 (w ostatnim rozliczonym roku podatkowym).

Wymagane dokumenty:

 • osobiście przygotowane CV w języku angielskim;
 • kserokopia świadectwa ukończenia gimnazjum;
 • kserokopia wyników egzaminu gimnazjalnego;
 • wypełniony, podpisany formularz aplikacji z poświadczeniem ocen z ostatniego semestru i dwiema opiniami nauczycieli z obecnej szkoły (w jęz. angielskim lub z dołączonym tłumaczeniem ); – osobiście przygotowane dossier zawierające kopie dokumentów ilustrujących aktywność pozaszkolną i szczególne osiągnięcia kandydata;
 • poświadczenie wniesienia opłaty manipulacyjnej w wysokości 50 zł;
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów kwalifikacji stypendialnej; – deklaracja podpisana przez rodziców, stwierdzająca, że ich łączny dochód roczny netto w roku 2015 nie przekraczał 130 000 PLN.

Zgłoszenia, z dopiskiem na kopercie: BAS Scholarships, należy przesyłać pod adresem:

British Alumni Society

(Fundacja British Council)

Ul. Koszykowa 54,

00-675 Warszawa

do dnia 28 lutego 2017 (decyduje data stempla pocztowego.).

Szczegółowe informacje, regulamin konkursu, formularz aplikacji, dane do przelewu i wzory deklaracji znajdują się na stronie www.bas.org.pl oraz w załącznikach poniżej.

Informacje pochodzą ze strony: bas.org.pl

Kontakt

British Alumni Society
ul. Koszykowa 54
00-675 Warszawa

scholarships@bas.org.pl
www.bas.org.pl

Dokumenty

do pobrania