Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie1
 • studenci11
 • absolwenci5
 • doktoranci14
 • naukowcy6
 • inni4
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • nauki humanistyczne/społeczne10
 • sztuka/muzyka3
 • prawo1
 • literatura1
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne8
 • projektowanie/architektura1
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe3
 • różne11
 • ekonomia/biznes3
 • języki obce2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Europa2
 • Francja1
 • Singapur1
 • Wielka Brytania1
 • online2
 • Australia1
 • Austria2
 • Turcja1
 • Nowa Zelandia1
 • Kanada1
 • Republika Południowej Afryki1
 • Włochy1
 • Stany Zjednoczone4
 • Indie1
 • Holandia1
 • Szwajcaria1
 • cały świat5
 • Niemcy4
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa2
 • fundacje i stowarzyszenia12
 • szkoła wyższa12
 • firma1
 • instytucja rządowa5
 • inny1
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia Rządu Szwajcarskiego dla polskich obywateli 2023

organizator:

Konfederacja Szwajcarska

Rodzaj:
różne
Grupa docelowa:
absolwenci, doktoranci, naukowcy
Zasięg:
Szwajcaria
termin składania wniosków: 15.11.2023

Stypendia Rządu Szwajcarskiego dla polskich obywateli 2023

Rząd szwajcarski przeznaczył cztery stypendia dla obywateli polskich na rok akademicki 2024/2025. Program stypendialny obejmuje pobyty badawcze, studia doktoranckie i stypendia postdoc – każde w dowolnej dziedzinie.

Ze stypendium można skorzystać w formie:

 • Pobytu badawczego – warunkiem jest uzyskanie stopnia magistra przed 31 lipca 2024 r – dla kandydatów na ETH Zurych – 30 czerwca 2024
 • Studiów doktoranckich dla młodych (urodzonych po 31 grudnia 1988) absolwentów studiów magisterskich – warunkiem jest uzyskanie stopnia magistra przed 31 lipca 2024 r (dla kandydatów na ETH Zurych – 30 czerwca 2024)
 • Postdoc – warunkiem jest uzyskanie stopnia doktora po 31 grudnia 2020 i przed 31 lipca 2024, dla ETH Zurych – 30 czerwca 2024)

Podstawowe informacje na temat stypendiów:

 • okres: 12 miesięcy (lub 3 lata w przypadku studiów doktoranckich)
 • wymagana znajomość języka francuskiego, niemieckiego, włoskiego lub angielskiego
 • wymagane potwierdzenie przyjęcia przez wybrany ośrodek zagraniczny

Zasady rekrutacji:

Aby ubiegać się o stypendium rządu szwajcarskiego konieczna jest rejestracja w systemie NAWA (dostępna od października br.). Osoby, które spełniają kryteria formalne otrzymają drogą mailową do wypełnienia formularze szwajcarskie wraz z objaśnieniami.

Szczegółowych informacji udziela Ambasada Szwajcarii w Warszawie. Osobą kontaktową jest p. Agnieszka Arzt, agnieszka.arzt@eda.admin.ch

Zainteresowani otrzymaniem formularza proszeni są o kontakt z p. Elżbietą Dybcio-Wojciechowską, e.dybcio@nawa.gov.pl. Całą dokumentację (podpisane oryginały + 1 kopia) należy złożyć do 15 listopada 2023 r. (decyduje data wpływu dokumentów do NAWA) na adres Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ul. Polna 40 00-635 Warszawa.

Dokumenty zostaną przekazane do Ambasady Szwajcarii w Warszawie, która po dokonaniu weryfikacji formalnej przekaże je stronie szwajcarskiej. Wyniki zostaną ogłoszone w maju 2024 r. Stypendia wypłaca strona szwajcarska.

Dodatkowe uwagi dotyczące wypełniania wniosków:

 • dokumenty muszą być ułożone według kolejności, określonej w instrukcji;
 • w przypadku dokumentów z tłumaczeniami, najpierw należy umieścić tłumaczenie potem dokument tłumaczony;
 • dyplomy należy układać od najmłodszego do najstarszego tzn. najpierw dyplom ukończenia studiów doktoranckich potem magisterskich a następnie licencjackich/inżynierskich;
 • konieczne jest dołączenie wykazów ocen z przebiegu studiów (suplementów do dyplomów)- dotyczy to również studiów doktoranckich. Jeżeli ocen nie było, należy dołączyć stosowne oświadczenie by uniknąć dodatkowych wyjaśnień lub zakwalifikowania wniosku jako niekompletny;
 • nie należy zszywać ani spinać dokumentów (spięte/zszyte mogą pozostać tylko tłumaczenia przysięgłe, resztę dokumentów należy w miarę potrzeby rozdzielić);
 • nie należy wkładać dokumentów do koszulek, teczek ani segregatorów;
 • listy polecające powinny znaleźć się w zamkniętych kopertach – wystarczy jeden egzemplarz każdego z dwóch wymaganych listów;
 • należy podpisać formularz aplikacyjny i research plan;
 • nie należy używać wzoru Europass cv

Więcej informacji oraz można znaleźć na stronie: www.sbfi.admin.ch

Informacje pochodzą ze strony: nawa.gov.pl

Poszukaj także innych zagranicznych stypendiów

Zainteresowało Cię to stypendium? Wesprzyj nas na Patronite, żebyśmy mogli dodawać ich jeszcze więcej!

Kontakt

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
ul. Polna 40
00-635 Warszawa

agnieszka.arzt@eda.admin.ch
nawa.gov.pl