Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • studenci33
 • absolwenci32
 • doktoranci30
 • naukowcy25
 • inni10
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • chemia/biologia2
 • kierunki techniczne7
 • języki obce3
 • inne4
 • sztuka/muzyka1
 • nauki humanistyczne9
 • RÓŻNE24
 • finanse/zarządzanie4
 • nauki polityczne/dziennikarstwo6
 • archeologia1
 • fizyka2
 • informatyka3
 • ochrona środowiska/ekologia/rolnictwo3
 • inżynieria8
 • kulturoznawstwo1
 • biznes3
 • stosunki międzynarodowe3
 • prawo3
 • medycyna4
 • DOWOLNA20
 • nauki społeczne9
 • nauki ścisłe6
 • nauki przyrodnicze3
 • historia4
 • edukacja2
 • marketing/reklama/PR/media1
 • ekonomia1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Stany Zjednoczone10
 • Kanada2
 • Węgry2
 • Francja2
 • Tajlandia1
 • Irlandia1
 • Austria2
 • Japonia3
 • Niemcy13
 • Ukraina1
 • Polska1
 • Belgia1
 • Szwajcaria1
 • Czechy1
 • Unia Europejska1
 • Włochy2
 • Wielka Brytania1
 • Europa3
 • Hiszpania1
 • Słowacja1
 • Luksemburg1
 • cały świat7
 • Nowa Zelandia2
 • Australia2
 • Egipt1
 • Indie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa16
 • firma3
 • instytucja rządowa19
 • inny5
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia Rządu Francuskiego – Master 2-gi rok

organizator:

Rząd Francuski

Rodzaj:
RÓŻNE
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
Francja
termin składania wniosków: 06.03.2015

Stypendia Rządu Francuskiego – Master 2-gi rok

Dla kogo?
Stypendia skierowane są do polskich studentów, którzy chcieliby kontynuować naukę we Francji na ostatnim roku studiów magisterskich (2-gi rok Master) na uniwersytecie, w szkole ekonomicznej, na politechnice, etc. Uwaga! Stypendium Master 2 nie dotyczy studiów MBA.
Dotyczy natomiast prawie wszystkich kierunków studiów, oprócz artystycznych (muzyka, sztuki plastyczne, teatr, cyrk, kino…), objętych inna procedurą (patrz- BGF Studia artystyczne). Kandydaci na architekturę (więcej https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_11962.do)
Kandydat musi spełniać następująca warunki:
 • posiadać obywatelstwo polskie
 • dobrze znać język francuski i/lub angielski (jeżeli program studiów będzie realizowany po angielsku)
 • mieć ukończone minimum 4 lata studiów i posiadać przynajmniej dyplom licencjata
 • starać się o przyjęcie na rok studiów kończący się dyplomem typu Bac +5 (odpowiednik polskiego magisterium)
 • przedstawić komplet wymaganych dokumentów
N.B : W przypadku porównywalnych kandydatur, stypendia przyznawane są w pierwszej kolejności studentom, którzy w momencie złożenia wniosku przebywają w Polsce i którzy nigdy nie mieli okazji wyjazdu do Francji.
Czas trwania
Od 1 do 10 miesięcy w trakcie trwania roku akademickiego. Jeżeli w ramach studiów przewidziany jest staż, Ambasada zastrzega sobie prawo do decyzji o czasie trwania stypendium.
Wysokość stypendium
Stypendysta otrzymuje ok. 767 € (netto) za każdy miesiąc spędzony we Francji (stypendium jest wpłacane na konto założone w banku we Francji)
Inne świadczenia
 • Stypendium pokrywa koszty wpisowego (do kwoty 6 100€ rocznie)
 • Stypendium pokrywa koszty ubezpieczenia, z możliwością wykupienia dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego (mutuelle santé complémentaire)
 • Stypendyści mają pierwszeństwo przy przyznawaniu miejsc w akademiku. Mogą jednak znaleźć inną formę zakwaterowania. W obu przypadkach istnieje możliwość ubiegania się o dodatek mieszkaniowy (patrz FAQ).
 • Stypendysta ma możliwość otrzymania wsparcia finansowego na zakup laptopa oraz
 • możliwość otrzymania dofinansowania druku pracy magisterskiej.
Uwaga: Strona francuska nie pokrywa kosztów podróży między Polską a Francją. Campus France (to jest agencja zarzadzająca stypendiami rządu francuskiego) finansuje natomiast przejazd z Paryża do miejsca zamieszkania.
Wymagane dokumenty
Formularz aplikacyjny dostepny Tu
Składanie dokumentów:

Kandydat na studia wyższe we Francji musi najpierw złożyć wymagane dokumenty do wybranej przez siebie francuskiej uczelni. Następnie, za pośrednictwem uczelni macierzystej (która dokonuje weryfikacji dokumentów), musi złożyć wniosek z załącznikami  w dwóch jednakowych egzemplarzach w wersji papierowej, przed 6 marca 2015r., w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Ambasadzie Francji.
Jeżeli kandydat nie jest studentem żadnej uczelni w Polsce, dokumenty powinien złożyć bezpośrednio, z pominięciem uczelni.
Yoann ARTHAUD
Ambassade de France
Service de Coopération et d’Action culturelle
ul. Piękna 1
00-477 Warszawa
Elżbieta DYBCIO-WOJCIECHOWSKA
Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej (BUWiWM)
ul. Ogrodowa 28/30
00-896 Warszawa
O dacie zgłoszenia decyduje data stempla pocztowego. Zgłoszenia mogą dotrzeć po 06.03.2015 r., pod warunkiem, że zostały wysłane przed tą datą. Wnioski można również składać bezpośrednio w recepcji Ambasady Francji.
Selekcja kandydatów
Etap 1: Selekcja na podstawie złożonych dokumentów
Wstępna selekcja na podstawie dossier dokonywana jest przez zespół ekspertów reprezentujących każdą dyscyplinę. Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni do Ambasady Francji na rozmowę kwalifikacyjną.

Etap 2: Rozmowy kwalifikacyjne
W skład polsko-francuskiej komisji rekrutacyjnej wchodzą przedstawiciele Ambasady Francji, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, polskich uniwersytetów oraz Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej (BUWiWM). Podczas rozmowy jury oceni zdolność kandydata do obrony projektu studiów oraz zasadność projektu zawodowego. Rozmowy przeprowadzane będą w języku, w którym prowadzone będą studia/staż  (francuskim lub angielskim). Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się na przełomie marca i kwietnia (dokładne daty zostaną podane do wiadomości w późniejszym terminie).
Etap 3: Ogłoszenie wyników
Kandydaci zostaną poinformowani o wynikach kilka tygodni później. Z osobami, którym zostanie przyznane stypendium przed ich wyjazdem do Francji skontaktuje sie agencja Campus France, by przekazać im niezbędne dokumenty, w tym CampusPass’.

Informacje nadesłane przez organizatora.

Kontakt

Rząd Francuski
ul. Piękna 1
00-477 Warszawa


http://institutfrancais.pl