Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie3
 • studenci19
 • absolwenci21
 • doktoranci15
 • naukowcy12
 • inni7
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • ekonomia/biznes3
 • prawo3
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne10
 • literatura4
 • różne18
 • sztuka/muzyka6
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe4
 • projektowanie/architektura3
 • nauki humanistyczne/społeczne11
 • medycyna3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Słowacja2
 • Białoruś1
 • Serbia1
 • Czarnogóra1
 • Kanada1
 • Holandia2
 • Portugalia1
 • Europa3
 • Szwajcaria1
 • Węgry1
 • Albania1
 • Mołdawia1
 • Francja3
 • Singapur1
 • Norwegia1
 • Włochy4
 • Armenia1
 • Bośnia i Hercegowina1
 • Azerbejdżan1
 • Macedonia1
 • Niemcy3
 • Austria2
 • Belgia1
 • Szwecja1
 • Wielka Brytania3
 • Bułgaria2
 • Stany Zjednoczone7
 • Czechy1
 • Ukraina1
 • Kosowo1
 • Gruzja1
 • online4
 • Łotwa1
 • cały świat4
 • Hiszpania1
 • Finlandia2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa12
 • firma1
 • instytucja rządowa9
 • samorząd1
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia Rządu Francuskiego – Master 2-gi rok

organizator:

Rząd Francuski

Rodzaj:
różne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
Francja
termin składania wniosków: 06.03.2015

Stypendia Rządu Francuskiego – Master 2-gi rok

Dla kogo?
Stypendia skierowane są do polskich studentów, którzy chcieliby kontynuować naukę we Francji na ostatnim roku studiów magisterskich (2-gi rok Master) na uniwersytecie, w szkole ekonomicznej, na politechnice, etc. Uwaga! Stypendium Master 2 nie dotyczy studiów MBA.
Dotyczy natomiast prawie wszystkich kierunków studiów, oprócz artystycznych (muzyka, sztuki plastyczne, teatr, cyrk, kino…), objętych inna procedurą (patrz- BGF Studia artystyczne). Kandydaci na architekturę (więcej https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_11962.do)
Kandydat musi spełniać następująca warunki:
 • posiadać obywatelstwo polskie
 • dobrze znać język francuski i/lub angielski (jeżeli program studiów będzie realizowany po angielsku)
 • mieć ukończone minimum 4 lata studiów i posiadać przynajmniej dyplom licencjata
 • starać się o przyjęcie na rok studiów kończący się dyplomem typu Bac +5 (odpowiednik polskiego magisterium)
 • przedstawić komplet wymaganych dokumentów
N.B : W przypadku porównywalnych kandydatur, stypendia przyznawane są w pierwszej kolejności studentom, którzy w momencie złożenia wniosku przebywają w Polsce i którzy nigdy nie mieli okazji wyjazdu do Francji.
Czas trwania
Od 1 do 10 miesięcy w trakcie trwania roku akademickiego. Jeżeli w ramach studiów przewidziany jest staż, Ambasada zastrzega sobie prawo do decyzji o czasie trwania stypendium.
Wysokość stypendium
Stypendysta otrzymuje ok. 767 € (netto) za każdy miesiąc spędzony we Francji (stypendium jest wpłacane na konto założone w banku we Francji)
Inne świadczenia
 • Stypendium pokrywa koszty wpisowego (do kwoty 6 100€ rocznie)
 • Stypendium pokrywa koszty ubezpieczenia, z możliwością wykupienia dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego (mutuelle santé complémentaire)
 • Stypendyści mają pierwszeństwo przy przyznawaniu miejsc w akademiku. Mogą jednak znaleźć inną formę zakwaterowania. W obu przypadkach istnieje możliwość ubiegania się o dodatek mieszkaniowy (patrz FAQ).
 • Stypendysta ma możliwość otrzymania wsparcia finansowego na zakup laptopa oraz
 • możliwość otrzymania dofinansowania druku pracy magisterskiej.
Uwaga: Strona francuska nie pokrywa kosztów podróży między Polską a Francją. Campus France (to jest agencja zarzadzająca stypendiami rządu francuskiego) finansuje natomiast przejazd z Paryża do miejsca zamieszkania.
Wymagane dokumenty
Formularz aplikacyjny dostepny Tu
Składanie dokumentów:

Kandydat na studia wyższe we Francji musi najpierw złożyć wymagane dokumenty do wybranej przez siebie francuskiej uczelni. Następnie, za pośrednictwem uczelni macierzystej (która dokonuje weryfikacji dokumentów), musi złożyć wniosek z załącznikami  w dwóch jednakowych egzemplarzach w wersji papierowej, przed 6 marca 2015r., w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Ambasadzie Francji.
Jeżeli kandydat nie jest studentem żadnej uczelni w Polsce, dokumenty powinien złożyć bezpośrednio, z pominięciem uczelni.
Yoann ARTHAUD
Ambassade de France
Service de Coopération et d’Action culturelle
ul. Piękna 1
00-477 Warszawa
Elżbieta DYBCIO-WOJCIECHOWSKA
Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej (BUWiWM)
ul. Ogrodowa 28/30
00-896 Warszawa
O dacie zgłoszenia decyduje data stempla pocztowego. Zgłoszenia mogą dotrzeć po 06.03.2015 r., pod warunkiem, że zostały wysłane przed tą datą. Wnioski można również składać bezpośrednio w recepcji Ambasady Francji.
Selekcja kandydatów
Etap 1: Selekcja na podstawie złożonych dokumentów
Wstępna selekcja na podstawie dossier dokonywana jest przez zespół ekspertów reprezentujących każdą dyscyplinę. Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni do Ambasady Francji na rozmowę kwalifikacyjną.

Etap 2: Rozmowy kwalifikacyjne
W skład polsko-francuskiej komisji rekrutacyjnej wchodzą przedstawiciele Ambasady Francji, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, polskich uniwersytetów oraz Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej (BUWiWM). Podczas rozmowy jury oceni zdolność kandydata do obrony projektu studiów oraz zasadność projektu zawodowego. Rozmowy przeprowadzane będą w języku, w którym prowadzone będą studia/staż  (francuskim lub angielskim). Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się na przełomie marca i kwietnia (dokładne daty zostaną podane do wiadomości w późniejszym terminie).
Etap 3: Ogłoszenie wyników
Kandydaci zostaną poinformowani o wynikach kilka tygodni później. Z osobami, którym zostanie przyznane stypendium przed ich wyjazdem do Francji skontaktuje sie agencja Campus France, by przekazać im niezbędne dokumenty, w tym CampusPass’.

Informacje nadesłane przez organizatora.

Kontakt

Rząd Francuski
ul. Piękna 1
00-477 Warszawa


http://institutfrancais.pl