Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie2
 • studenci12
 • absolwenci13
 • doktoranci14
 • naukowcy9
 • inni3
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • ekonomia/biznes1
 • literatura1
 • nauki humanistyczne/społeczne6
 • różne13
 • sztuka/muzyka4
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne8
 • prawo1
 • projektowanie/architektura1
 • medycyna3
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Białoruś1
 • Serbia1
 • Czarnogóra1
 • Kanada1
 • Włochy2
 • Finlandia1
 • Francja1
 • Słowacja2
 • Węgry1
 • Albania1
 • Mołdawia1
 • Niemcy3
 • Łotwa1
 • Szwecja1
 • Wielka Brytania1
 • Bośnia i Hercegowina1
 • Azerbejdżan1
 • Macedonia1
 • online3
 • Singapur1
 • Holandia2
 • Hiszpania1
 • cały świat2
 • Armenia1
 • Ukraina1
 • Kosowo1
 • Gruzja1
 • Belgia1
 • Norwegia1
 • Portugalia1
 • Europa3
 • Stany Zjednoczone7
 • Szwajcaria1
 • Czechy1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia11
 • szkoła wyższa8
 • firma1
 • instytucja rządowa7
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia Rządu Francuskiego – Master 2-gi rok

organizator:

Rząd Francuski

Rodzaj:
różne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
Francja
termin składania wniosków: 08.03.2013

Stypendia Rządu Francuskiego – Master 2-gi rok

Stypendia Rządu Francuskiego – Master 2-gi rok

Dla kogo?

Stypendia te przeznaczone są dla polskich studentów którzy chcieliby odbyć studia uzupełniające na poziomie Master 2, na ostatnim roku Politechniki lub Master specjalistyczny (Mastère spécialisé)… we Francji.

Dotyczy wszystkich dziedzin oprócz studiów artystycznych (muzyka, sztuki plastyczne, teatr, cyrk, kino…) gdzie procedura jest inna: BGF Studia artystyczne.

Kandydaci muszą mieć odpowiedni profil wymagany na studia lub posiadać dyplom magistra i znać język wykładowy studiów (francuski, angielski …).

Stypendia te są skierowane przede wszystkim do polskich studentów mieszkających w Polsce w momencie złożenia wniosku o stypendium.

Warunek, kandydat nie może być na studiach we Francji powyżej 12 miesięcy , przez 5 ostatnich lat poprzedzających kandydowanie.
Stypendium Rządu Francuskiego

Czas trwania
Od 1 do 10 miesięcy między wrześniem 2012 r. i maksimum czerwcem 2013 r. Jeżeli w ramach pobytu przewidziany jest staż, jury zastrzega sobie prawo do decyzji co do czasu trwania stypendium.

Wysokość stypendium
Stypendysta otrzymuje ok. 770€ za każdy miesiąc spędzony we Francji.

Inne świadczenia
– Stypendium pokrywa koszty zapisu (do kwoty 6 100€ rocznie).
– Stypendium pokrywa również koszty ubezpieczenia zdrowotnego.
– Stypendyści mają pierwszeństwo przy przyznawaniu miejsc w akademiku. Jeżeli stypendysta wybierze akademik, część jego stypendium (maksymalnie 34%) zostanie odliczona od całości stypendium. W sytuacji kiedy stypendysta zdecyduje się na znalezienie samemu mieszkania, otrzyma miesięcznie około 160€ w regionie Ile-de-France a poza około 140€ (w roku 2010)
– Możliwość otrzymania wsparcia finansowego, przy zakupie laptopa.
– Strona francuska nie pokrywa kosztów podróży.

Złożenie dokumentów:
Komplet dokumentacji należy złożyć za pośrednictwem uczelni macierzystej do 8 marca 2013r. w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego i w Ambasadzie Francji:

* Elżbieta Dybcio-Wojciechowska
Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej
ul. Ogrodowa 28/30
00-896 Warszawa

* Vincent GALAND
Ambassade de France
Service de Coopération et d’Action culturelle
ul. Piękna 1
00-477 Warszawa

Datę zgłoszenia określa data stempla pocztowego. Zgłoszenia mogą dotrzeć po 10.03.2012 r., pod warunkiem, że zostały wysłane przed tą datą.
Wnioski można również składać bezpośrednio w recepcji Ambasady Francji.

Selekcja kandydatów

Rozmowy kwalifikacyjne
Po wstępnej selekcji, dokonanej na podstawie złożonych podań, wybrani kandydaci zostaną zaproszeni do Ambasady Francji na rozmowę kwalifikacyjną. W skład komisji rekrutacyjnej wchodzą przedstawiciele Ambasady Francji, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i polskich uniwersytetów.

Rozmowy będą w języku francuskim lub angielskim w zależności od języka wybranych studiów.
Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się między marcem a kwietniem 2012 r. (dokładne daty zostaną ogłoszone później przez ambasadę).

Ostateczne wyniki selekcji kandydatów
Ostateczne wyniki zostaną podane kilka tygodni później. Stypendia mogą rozpocząć się z dniem 1 września 2012, na czas określony przez jury.

Informacje pochodzą ze strony http://institutfrancais.pl

Kontakt

Rząd Francuski
ul. Piękna 1
00-477 Warszawa

vincent.galand@diplomatie.gouv.fr
www.ambafrance-pl.org