Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie3
 • studenci4
 • absolwenci13
 • doktoranci11
 • naukowcy18
 • inni8
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • ekonomia/biznes2
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe8
 • prawo1
 • sztuka/muzyka4
 • różne18
 • medycyna1
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne10
 • nauki humanistyczne/społeczne9
 • literatura2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Kanada1
 • Finlandia1
 • Ukraina1
 • Niemcy6
 • Tajwan1
 • Holandia1
 • Szwecja1
 • Irlandia1
 • Wielka Brytania2
 • Włochy4
 • Portugalia1
 • Europa4
 • Hiszpania3
 • Węgry1
 • Stany Zjednoczone6
 • Norwegia1
 • online1
 • cały świat7
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa2
 • fundacje i stowarzyszenia12
 • szkoła wyższa11
 • firma1
 • instytucja rządowa7
 • samorząd2
 • inny1
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia Rządu Francuskiego – Master 2-gi rok

organizator:

Rząd Francuski

Rodzaj:
nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
Francja
termin składania wniosków: 10.03.2012

Stypendia Rządu Francuskiego – Master 2-gi rok

Stypendia Rządu Francuskiego – Master 2-gi rok

Dla kogo?
Stypendia te przeznaczone są dla polskich studentów, którzy chcieliby odbyć studia uzupełniające na poziomie Master 2, na ostatnim roku Politechniki lub Master specjalistyczny (Mastère spécialisé) we Francji.

Dotyczy wszystkich dziedzin oprócz studiow artystycznych (muzyka, sztuki plastyczne, teatr, cyrk, kino…), gdzie procedura jest inna: BGF Studia artystyczne, termin 11 marca 2011.

Kandydaci muszą mieć odpowiedni profil wymagany na studia lub posiadać dyplom magistra i znać język wykładowy studiów (francuski, angielski).

Stypendia te są skierowane przede wszystkim do polskich studentów mieszkających w Polsce w momencie złożenia wniosku o stypendium.

Warunek, kandydat nie może być na studiach we Francji powyżej 12 miesięcy, przez 5 ostatnich lat poprzedzających kandydowanie.

Stypendium Rządu Francuskiego

Czas trwania
Od 1 do 10 miesięcy między wrześniem 2012 r. i maksimum czerwcem 2013 r. Jeżeli w ramach pobytu przewidziany jest staż, jury zastrzega sobie prawo do decyzji co do czasu trwania stypendium.

Wysokość stypendium

Stypendysta otrzymuje ok. 770€ za każdy miesiąc spędzony we Francji.

Inne świadczenia
– Stypendium pokrywa koszty zapisu (do kwoty 6100€ rocznie).
– Stypendium pokrywa również koszty ubezpieczenia zdrowotnego.
– Stypendyści mają pierwszeństwo przy przyznawaniu miejsc w akademiku. Jeżeli stypendysta wybierze akademik, część jego stypendium (maksymalnie 34%) zostanie odliczona od całości stypendium. W sytuacji kiedy stypendysta zdecyduje się na znalezienie samemu mieszkania, otrzyma miesięcznie około 160€ w regionie Ile-de-France a poza około 140€ (w roku 2010)
– Możliwość otrzymania wsparcia finansowego, przy zakupie laptopa.
– Strona francuska nie pokrywa kosztów podróży.

Wymagane dokumenty

Formularz: należy pobrać formularz ze strony www.ambafrance-pl.org lub poniżej.

Złożenie dokumentów:
Komplet dokumentacji należy złożyć za pośrednictwem uczelni macierzystej do 10 marca 2012r. w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego i w Ambasadzie Francji:

*Elzbieta Dybcio-Wojciechowska
Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej
ul. Ogrodowa 28/30
00-896 Warszawa

*Cyrielle DUFRENNE
Ambassade de France
Service de Coopération et d’Action culturelle
ul. Piękna 1
00-477 Warszawa

Datę zgłoszenia określa data stempla pocztowego. Zgłoszenia mogą dotrzeć po 10.03.2012 r., pod warunkiem, że zostały wysłane przed tą datą.
Wnioski można również składać bezpośrednio w recepcji Ambasady Francji.

Selekcja kandydatów

Rozmowy kwalifikacyjne
Po wstępnej selekcji, dokonanej na podstawie złożonych podań, wybrani kandydaci zostaną zaproszeni do Ambasady Francji na rozmowę kwalifikacyjną. W skład komisji rekrutacyjnej wchodzą przedstawiciele Ambasady Francji, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i polskich uniwersytetów.

Rozmowy będą w języku francuskim lub angielskim w zależności od języka wybranych studiów.
Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się między marcem a kwietniem 2012 r. (dokładne daty zostaną ogłoszone później przez ambasadę).

Ostateczne wyniki selekcji kandydatów

Ostateczne wyniki zostaną podane kilka tygodni później. Stypendia mogą rozpocząć się z dniem 1 września 2012, na czas określony przez jury.

Mają Państwo dodatkowe pytania? Przed wysłaniem e-maila organizatorzy proszą o przejrzenie rubryki « Często zadawane pytania – FAQ »!
Jeśli nie ma tam odpowiedzi na Państwa pytanie, lub jeśli mają Państwo problem z pobraniem formularza, organizatorzy proszą o kontakt z Cyrielle DUFRENNE

Informacje pochodzą ze strony www.ambafrance-pl.org

Kontakt

Rząd Francuski
ul. Piękna 1
00-477 Warszawa