Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie3
 • studenci4
 • absolwenci13
 • doktoranci11
 • naukowcy18
 • inni8
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe8
 • ekonomia/biznes2
 • sztuka/muzyka4
 • prawo1
 • różne18
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne10
 • nauki humanistyczne/społeczne9
 • literatura2
 • medycyna1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Niemcy6
 • Tajwan1
 • Kanada1
 • Finlandia1
 • Ukraina1
 • Holandia1
 • Szwecja1
 • Irlandia1
 • Hiszpania3
 • Węgry1
 • Stany Zjednoczone6
 • Wielka Brytania2
 • Włochy4
 • Portugalia1
 • Europa4
 • Norwegia1
 • online1
 • cały świat7
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa2
 • fundacje i stowarzyszenia12
 • szkoła wyższa11
 • firma1
 • instytucja rządowa7
 • samorząd2
 • inny1
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia Rządu Francuskiego – Doktorat Cotutelle

organizator:

Rząd Francuski

Rodzaj:
różne
Grupa docelowa:
naukowcy
Zasięg:
Francja
termin składania wniosków: 10.03.2012

Stypendia Rządu Francuskiego – Doktorat Cotutelle

Stypendia Rządu Francuskiego – Doktorat Cotutelle

Dla kogo?
Stypendia te są przeznaczone dla młodych pracowników naukowych, którzy zdecydowali się podjąć studia doktoranckie pod opieką dwóch promotorów – polskiego i francuskiego. Dotyczy wszystkich dziedzin.

Stypendia te są skierowane przede wszystkim do polskich studentów mieszkających w Polsce w momencie złożenia wniosku o stypendium.
Stypendium Rządu Francuskiego

Czas trwania
15 mięsiecy rozłożone na 3 lata akademickie, począwszy od 1 października roku rozpoczynającego stypendium (pomiędzy październikiem, a lutym w ciągu 3 lat).

Wysokość stypendium
Stypendysta otrzymuje ok. 770€ za każdy miesiąc spędzony we Francji..

Inne świadczenia
– Stypendium pokrywa koszty zapisu (do kwoty 6 100€ rocznie).
– Stypendium pokrywa również koszty ubezpieczenia zdrowotnego.
– Stypendyści mają pierwszeństwo przy przyznawaniu miejsc w akademiku. Jeśli stypendysta znajdzie sam mieszkanie, może ubiegać się o dodatek mieszkaniowy.
– Możliwość otrzymania wsparcia finansowego, przy zakupie laptopa.
– Strona francuska nie pokrywa kosztów podróży.
Wymagane dokumenty

Formularz: należy pobrać formularz ze strony www.ambafrance-pl.org oraz poniżej.

Umowa między uczelniami francuską i polską, zawierająca zobowiązanie stron do realizacji doktoratu typu «cotutelle» (może być dostarczona później). Umowa dotyczy przyznania podwójnego dyplomu (przez stronę francuską i polską) i winna być podpisana przez rektorów polskiej i francuskiej uczelni oraz przez obu promotorów przewodu doktorskiego (do pobrania poniżej)

Złożenie dokumentów:
Komplet dokumentacji należy złożyć za pośrednictwem uczelni macierzystej do 10 marca 2012r. w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego i w Ambasadzie Francji:

*Elżbieta Dybcio-Wojciechowska
Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej
ul. Ogrodowa 28/30
00-896 Warszawa

*Cyrielle DUFRENNE
Ambassade de France
Service de Coopération et d’Action culturelle
ul. Piękna 1
00-477 Warszawa

Datę zgłoszenia określa data stempla pocztowego. Zgłoszenia mogą dotrzeć po 10.03.2012 r., pod warunkiem, że zostały wysłane przed tą datą.
Umowa dotycząca cotutelle może być złożona później, idealnie podczas rozmowy kwalifikacyjnej.
Wnioski można również składać bezpośrednio w recepcji Ambasady Francji.

Selekcja kandydatów

Rozmowy kwalifikacyjne
Po wstępnej selekcji, dokonanej na podstawie złożonych podań, wybrani kandydaci zostaną zaproszeni do Ambasady Francji na rozmowę kwalifikacyjną. W skład komisji rekrutacyjnej wchodzą przedstawiciele Ambasady Francji, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i polskich uniwersytetów.

Rozmowy prowadzone mogą być w języku francuskim lub angielskim, w zależności od decyzji kandydata.

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się między marcem a kwietniem a majem 2012 r. (dokładne daty zostaną ogłoszone później przez ambasadę).

Ostateczne wyniki selekcji kandydatów

Ostateczne wyniki zostaną podane kilka tygodni później. Stypendium może rozpocząć się 1 października 2012.

Mają Państwo dodatkowe pytania? Przed wysłaniem e-maila organizatorzy proszą o przejrzenie rubryki « Często zadawane pytania – FAQ »!

Jeśli nie ma tam odpowiedzi na Państwa pytanie, lub jeśli mają Państwo problem z pobraniem formularza, organizatorzy proszą o kontakt z Cyrielle DUFRENNE

Informacje pochodzą ze strony www.ambafrance-pl.org

Kontakt

Rząd Francuski
ul. Piękna 1
00-477 Warszawa


www.ambafrance-pl.org