Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie2
 • studenci4
 • absolwenci12
 • doktoranci11
 • naukowcy17
 • inni7
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • nauki humanistyczne/społeczne9
 • literatura2
 • medycyna1
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne9
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe7
 • ekonomia/biznes2
 • prawo1
 • sztuka/muzyka4
 • różne16
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Norwegia1
 • cały świat4
 • Tajwan1
 • Kanada1
 • Finlandia1
 • Ukraina1
 • Niemcy6
 • Holandia1
 • Szwecja1
 • Irlandia1
 • Stany Zjednoczone6
 • Wielka Brytania2
 • Włochy4
 • Portugalia1
 • Europa3
 • Hiszpania3
 • Węgry1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa2
 • fundacje i stowarzyszenia9
 • szkoła wyższa10
 • firma1
 • instytucja rządowa7
 • samorząd2
 • inny1
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia Rządu Francuskiego – BGF Studia artystyczne

organizator:

Rząd Francuski

Rodzaj:
różne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
Francja
termin składania wniosków: 20.02.2015

Stypendia Rządu Francuskiego – BGF Studia artystyczne

Dla kogo?
Polscy studenci którzy ukończyli studia na swojej uczelni i chcieliby kontynuować naukę w specjalistycznych wyższych szkołach francuskich (muzyka, sztuki plastyczne, teatr, cyrk, kino…).
Kandydaci muszą mieć odpowiedni profil wymagany na studia lub posiadać dyplom magistra i znać język wykładowy studiów (francuski, angielski …).
Stypendia te są skierowane przede wszystkim do polskich studentów mieszkających w Polsce w momencie złożenia wniosku o stypendium.
Czas trwania
Od 1 do 10 miesięcy między wrześniem 2013r. i maksimum czerwcem 2014 r. Jeżeli w ramach pobytu przewidziany jest staż, jury zastrzega sobie prawo do decyzji co do czasu trwania stypendium.
Wysokość stypendium
Stypendysta otrzymuje ok. 767€ za każdy miesiąc spędzony we Francji.
Inne świadczenia
 • Stypendium pokrywa koszty zapisu (do kwoty 6 100€ rocznie).
 • Stypendium pokrywa również koszty ubezpieczenia zdrowotnego.
 • Stypendyści mają pierwszeństwo przy przyznawaniu miejsc w akademiku. Jeśli stypendyste znajdzie sam mieszkanie, może ubiegać się o dadatek mieszkaniowy.
 • Możliwość otrzymania wsparcia finansowego, przy zakupie laptopa.
Strona francuska nie pokrywa kosztów podróży.
Wymagane dokumenty
 • wniosek polskiego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o przyznanie stypendium
 • zaświadczenie o przyjęciu na studia w publicznej uczelni francuskiej
 • przynajmniej dwa listy polecające od profesorów lub przedstawicieli polskich lub zagranicznych instytucji
 • certyfikat znajomości języka francuskiego (DELF, DALF, etc…) lub języka angielskiego
 • fotokopia ostatniego otrzymanego dyplomu lub, jeśli kandydat jest w trakcie studiów, poświadczona przez uczelnię kopia indeksu
 • kopie innych dyplomów (nagrody, konkursy…),
 • życiorys
 • list motywacyjny
 • inne dokumenty, które kandydat uzna za potrzebne
Na tym etapie selekcji nie są wymagane tłumaczenia przysięgłe dokumentów, dokumenty w językach obcych mogą być przetłumaczone przez kandydata.
Złożenie dokumentów
Kandydaci na stypendium artystyczne powinni złożyć dossier przed 20/02/2015. Dossier powinno zostać wysłane do Pani :
Aleksandra Ozga
aozga@mkidn.gov.pl
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Departament Współpracy z Zagranicą
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa
Tel : (00 48)(22) 42 10 138
Selekcja kandydatów
Po wstępnej selekcji dossier w ministerstwie, wybrani kandydaci otrzymają pisemne zaproszenie do Ambasady Francji, gdzie francusko-polska komisja zbierająca się w kwietniu dokona ostatecznego wyboru stypendystów.
Informacje nadesłane przez organizatota.

Kontakt

Rząd Francuski
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa
tel. 22 42 10 138

http://institutfrancais.pl