Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • studenci32
 • absolwenci29
 • doktoranci28
 • naukowcy24
 • inni8
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • nauki humanistyczne9
 • chemia/biologia2
 • kierunki techniczne7
 • kulturoznawstwo1
 • biznes3
 • nauki polityczne/dziennikarstwo6
 • ekonomia1
 • DOWOLNA19
 • nauki społeczne9
 • ochrona środowiska/ekologia/rolnictwo3
 • historia4
 • stosunki międzynarodowe3
 • sztuka/muzyka1
 • fizyka2
 • nauki ścisłe6
 • inżynieria8
 • RÓŻNE23
 • marketing/reklama/PR/media1
 • archeologia1
 • edukacja1
 • medycyna3
 • nauki przyrodnicze3
 • finanse/zarządzanie4
 • inne4
 • języki obce2
 • prawo3
 • informatyka3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Wielka Brytania1
 • Europa3
 • Polska1
 • Francja2
 • Tajlandia1
 • Nowa Zelandia2
 • Irlandia1
 • Egipt1
 • Japonia3
 • Stany Zjednoczone10
 • Czechy1
 • Belgia1
 • cały świat6
 • Australia1
 • Indie1
 • Niemcy13
 • Kanada2
 • Hiszpania1
 • Słowacja1
 • Unia Europejska1
 • Szwajcaria1
 • Austria2
 • Węgry2
 • Luksemburg1
 • Włochy2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia16
 • szkoła wyższa15
 • firma3
 • instytucja rządowa19
 • inny4
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia Rządu Francuskiego – BGF Studia artystyczne

organizator:

Rząd Francuski

Rodzaj:
RÓŻNE
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
Francja
termin składania wniosków: 20.02.2015

Stypendia Rządu Francuskiego – BGF Studia artystyczne

Dla kogo?
Polscy studenci którzy ukończyli studia na swojej uczelni i chcieliby kontynuować naukę w specjalistycznych wyższych szkołach francuskich (muzyka, sztuki plastyczne, teatr, cyrk, kino…).
Kandydaci muszą mieć odpowiedni profil wymagany na studia lub posiadać dyplom magistra i znać język wykładowy studiów (francuski, angielski …).
Stypendia te są skierowane przede wszystkim do polskich studentów mieszkających w Polsce w momencie złożenia wniosku o stypendium.
Czas trwania
Od 1 do 10 miesięcy między wrześniem 2013r. i maksimum czerwcem 2014 r. Jeżeli w ramach pobytu przewidziany jest staż, jury zastrzega sobie prawo do decyzji co do czasu trwania stypendium.
Wysokość stypendium
Stypendysta otrzymuje ok. 767€ za każdy miesiąc spędzony we Francji.
Inne świadczenia
 • Stypendium pokrywa koszty zapisu (do kwoty 6 100€ rocznie).
 • Stypendium pokrywa również koszty ubezpieczenia zdrowotnego.
 • Stypendyści mają pierwszeństwo przy przyznawaniu miejsc w akademiku. Jeśli stypendyste znajdzie sam mieszkanie, może ubiegać się o dadatek mieszkaniowy.
 • Możliwość otrzymania wsparcia finansowego, przy zakupie laptopa.
Strona francuska nie pokrywa kosztów podróży.
Wymagane dokumenty
 • wniosek polskiego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o przyznanie stypendium
 • zaświadczenie o przyjęciu na studia w publicznej uczelni francuskiej
 • przynajmniej dwa listy polecające od profesorów lub przedstawicieli polskich lub zagranicznych instytucji
 • certyfikat znajomości języka francuskiego (DELF, DALF, etc…) lub języka angielskiego
 • fotokopia ostatniego otrzymanego dyplomu lub, jeśli kandydat jest w trakcie studiów, poświadczona przez uczelnię kopia indeksu
 • kopie innych dyplomów (nagrody, konkursy…),
 • życiorys
 • list motywacyjny
 • inne dokumenty, które kandydat uzna za potrzebne
Na tym etapie selekcji nie są wymagane tłumaczenia przysięgłe dokumentów, dokumenty w językach obcych mogą być przetłumaczone przez kandydata.
Złożenie dokumentów
Kandydaci na stypendium artystyczne powinni złożyć dossier przed 20/02/2015. Dossier powinno zostać wysłane do Pani :
Aleksandra Ozga
aozga@mkidn.gov.pl
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Departament Współpracy z Zagranicą
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa
Tel : (00 48)(22) 42 10 138
Selekcja kandydatów
Po wstępnej selekcji dossier w ministerstwie, wybrani kandydaci otrzymają pisemne zaproszenie do Ambasady Francji, gdzie francusko-polska komisja zbierająca się w kwietniu dokona ostatecznego wyboru stypendystów.
Informacje nadesłane przez organizatota.

Kontakt

Rząd Francuski
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa
tel. 22 42 10 138

http://institutfrancais.pl