Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie2
 • studenci16
 • absolwenci18
 • doktoranci11
 • naukowcy6
 • inni7
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • projektowanie/architektura3
 • nauki humanistyczne/społeczne7
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne8
 • medycyna1
 • prawo2
 • ekonomia/biznes3
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe3
 • literatura4
 • sztuka/muzyka6
 • różne15
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Finlandia1
 • Słowacja1
 • Białoruś1
 • Serbia1
 • Czarnogóra1
 • Łotwa1
 • cały świat4
 • Europa2
 • Węgry1
 • Albania1
 • Mołdawia1
 • Francja2
 • Austria2
 • Włochy3
 • Niemcy3
 • Armenia1
 • Bośnia i Hercegowina1
 • Azerbejdżan1
 • Macedonia1
 • online2
 • Singapur1
 • Bułgaria2
 • Szwajcaria2
 • Stany Zjednoczone5
 • Czechy1
 • Ukraina1
 • Kosowo1
 • Gruzja1
 • Kanada1
 • Belgia1
 • Wielka Brytania3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa2
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa7
 • instytucja rządowa8
 • samorząd1
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia Rządu Francuskiego – BGF Studia artystyczne

organizator:

Rząd Francuski

Rodzaj:
sztuka/muzyka
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
Francja
termin składania wniosków: 22.02.2014

Stypendia Rządu Francuskiego – BGF Studia artystyczne

Polscy studenci którzy ukończyli studia na swojej uczelni i chcieliby kontynuować naukę w specjalistycznych wyższych szkołach francuskich (muzyka, sztuki plastyczne, teatr, cyrk, kino…).

Kandydaci muszą mieć odpowiedni profil wymagany na studia lub posiadać dyplom magistra i znać język wykładowy studiów (francuski, angielski …).

Stypendia te są skierowane przede wszystkim do polskich studentów mieszkających w Polsce w momencie złożenia wniosku o stypendium.

Warunek, kandydat nie może być na studiach we Francji powyżej 12 miesięcy , przez 5 ostatnich lat poprzedzających kandydatowanie.
Stypendium Rządu Francuskiego

Czas trwania
Od 1 do 10 miesięcy między wrześniem 2013r. i maksimum czerwcem 2014 r. Jeżeli w ramach pobytu przewidziany jest staż, jury zastrzega sobie prawo do decyzji co do czasu trwania stypendium.

Wysokość stypendium

Stypendysta otrzymuje ok. 770€ za każdy miesiąc spędzony we Francji.

Inne świadczenia
– Stypendium pokrywa koszty zapisu (do kwoty 6 100€ rocznie).
– Stypendium pokrywa również koszty ubezpieczenia zdrowotnego.
– Stypendyści mają pierwszeństwo przy przyznawaniu miejsc w akademiku. Jeśli stypendyste znajdzie sam mieszkanie, może ubiegać się o dadatek mieszkaniowy.
– Możliwość otrzymania wsparcia finansowego, przy zakupie laptopa.
– Strona francuska nie pokrywa kosztów podróży.

Wymagane dokumenty
– wniosek polskiego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o przyznanie stypendium
– zaświadczenie o przyjęciu na studia w publicznej uczelni francuskiej
– przynajmniej dwa listy polecające od profesorów lub przedstawicieli polskich lub zagranicznych instytucji
– certyfikat znajomości języka francuskiego (DELF, DALF, etc…) lub języka angielskiego
– fotokopia ostatniego otrzymanego dyplomu lub, jeśli kandydat jest w trakcie studiów, poświadczona przez uczelnię kopia indeksu
– kopie innych dyplomów (nagrody, konkursy…),
– życiorys
– list motywacyjny
– inne dokumenty, które kandydat uzna za potrzebne

Na tym etapie selekcji nie są wymagane tłumaczenia przysięgłe dokumentów, dokumenty w językach obcych mogą być przetłumaczone przez kandydata.
Złożenie dokumentów

Kandydaci na stypendium artystyczne powinni złożyć dossier przed 22/02/2014. Dossier powinno zostać wysłane do Pani :

Agata Kurdziel
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Departament wspόłpracy z Zagranica
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa
Tel : (00 48)(22) 42 10 267
Fax : (00 48)(22) 826.19.22

Selekcja kandydatów

Po wstępnej selekcji dossier w ministerstwie, wybrani kandydaci otrzymają pisemne zaproszenie do Ambasady Francji, gdzie francusko-polska komisja zbierająca się w kwietniu dokona ostatecznego wyboru stypendystów.

Informacje pochodzą ze strony http://institutfrancais.pl

Kontakt

Rząd Francuski
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa


http://institutfrancais.pl