Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • studenci35
 • absolwenci35
 • doktoranci31
 • naukowcy26
 • inni12
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • RÓŻNE25
 • biznes3
 • literatura1
 • marketing/reklama/PR/media2
 • archeologia1
 • informatyka3
 • nauki humanistyczne10
 • nauki polityczne/dziennikarstwo9
 • kulturoznawstwo1
 • edukacja2
 • medycyna4
 • prawo3
 • DOWOLNA20
 • nauki społeczne10
 • ochrona środowiska/ekologia/rolnictwo3
 • inżynieria8
 • stosunki międzynarodowe4
 • historia4
 • inne5
 • języki obce3
 • ekonomia1
 • nauki ścisłe6
 • nauki przyrodnicze3
 • finanse/zarządzanie5
 • sztuka/muzyka2
 • fizyka2
 • chemia/biologia2
 • kierunki techniczne7
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Czechy1
 • Belgia1
 • Włochy2
 • Wielka Brytania1
 • Japonia3
 • Niemcy13
 • Słowacja1
 • Unia Europejska1
 • Nowa Zelandia2
 • Egipt1
 • Hiszpania1
 • Węgry2
 • Luksemburg1
 • cały świat8
 • Australia2
 • Irlandia1
 • Indie1
 • Europa3
 • Stany Zjednoczone12
 • Kanada2
 • Ukraina1
 • Polska1
 • Francja2
 • Tajlandia1
 • Szwajcaria1
 • Austria2
 • Chiny1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa18
 • firma3
 • instytucja rządowa19
 • samorząd1
 • inny6
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia Rządu Francuskiego – BGF Pobyt badawczy

organizator:

Rząd Francuski

Rodzaj:
RÓŻNE
Grupa docelowa:
naukowcy
Zasięg:
Francja
termin składania wniosków: 01.05.2014

Stypendia Rządu Francuskiego – BGF Pobyt badawczy

Stypendia naukowe przeznaczone są dla polskich naukowców (przynajmniej ze stopniem doktora) planujących przeprowadzić część badań we Francji. Dotyczą wszystkich dziedzin nauki, z wyjątkiem medycyny (młodzi lekarze z zagranicy mogą odbyć staż doskonalący w szpitalu – Les Hôpitaux de Paris). Podania osób będących w trakcie przewodu doktorskiego nie będą rozpatrywane. W przypadku kandydatur o podobnych kwalifikacjach, stypendium zostanie przyznane osobie mieszkającej w Polsce w momencie składania podania.


Wysokość i czas trwania stypendium (BGF):

Czas trwania: od jednego do półtora miesiąca, w okresie od września do grudnia 2014 roku.

Wysokość stypendium:

Stypendysta naukowiec otrzymuje 1375€ na miesiąc pobytu we Francji. Ponadto stypendium pokrywa:

–  koszty ubezpieczenia
– koszty przejazdu z francuskiego lotniska do miejsca pobytu we Francji.


Składanie dokumentów:

Jeden egzemplarz podania należy przesłać pocztą najpóźniej 1 maja 2014 roku na adres:

Yoann Arthaud
Ambassade de France
Service de Coopération et d’Action Culturelle
ul. Piękna 1, 00-477 Warszawa

O przyjęciu podania decyduje data stempla pocztowego. Podanie może dotrzeć do Ambasady po dniu 1 maja, ale musi zostać wysłane najpóźniej 1 maja. Podania można również składać osobiście w Ambasadzie, na recepcji.

Informacje pochodzą ze strony:institutfrancais.pl/pl/

Kontakt

Rząd Francuski
ul. Piękna 1
00-477 Warszawa


www.institutfrancais.pl/pl/