Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie2
 • studenci18
 • absolwenci20
 • doktoranci13
 • naukowcy8
 • inni7
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • sztuka/muzyka6
 • różne16
 • projektowanie/architektura3
 • nauki humanistyczne/społeczne8
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne10
 • medycyna1
 • prawo2
 • ekonomia/biznes3
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe3
 • literatura4
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Szwecja1
 • Wielka Brytania3
 • Bułgaria2
 • Szwajcaria2
 • Stany Zjednoczone5
 • Czechy1
 • Ukraina1
 • Kosowo1
 • Gruzja1
 • Kanada1
 • Belgia1
 • cały świat4
 • Hiszpania1
 • Finlandia2
 • Słowacja2
 • Białoruś1
 • Serbia1
 • Czarnogóra1
 • Łotwa1
 • Holandia1
 • Portugalia1
 • Europa2
 • Węgry1
 • Albania1
 • Mołdawia1
 • Francja3
 • Austria2
 • Norwegia1
 • Włochy4
 • Niemcy4
 • Armenia1
 • Bośnia i Hercegowina1
 • Azerbejdżan1
 • Macedonia1
 • online2
 • Singapur1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa2
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa9
 • instytucja rządowa9
 • samorząd1
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia Rządu Francuskiego – BGF Pobyt badawczy

organizator:

Rząd Francuski

Rodzaj:
różne
Grupa docelowa:
naukowcy
Zasięg:
Francja
termin składania wniosków: 01.05.2014

Stypendia Rządu Francuskiego – BGF Pobyt badawczy

Stypendia naukowe przeznaczone są dla polskich naukowców (przynajmniej ze stopniem doktora) planujących przeprowadzić część badań we Francji. Dotyczą wszystkich dziedzin nauki, z wyjątkiem medycyny (młodzi lekarze z zagranicy mogą odbyć staż doskonalący w szpitalu – Les Hôpitaux de Paris). Podania osób będących w trakcie przewodu doktorskiego nie będą rozpatrywane. W przypadku kandydatur o podobnych kwalifikacjach, stypendium zostanie przyznane osobie mieszkającej w Polsce w momencie składania podania.


Wysokość i czas trwania stypendium (BGF):

Czas trwania: od jednego do półtora miesiąca, w okresie od września do grudnia 2014 roku.

Wysokość stypendium:

Stypendysta naukowiec otrzymuje 1375€ na miesiąc pobytu we Francji. Ponadto stypendium pokrywa:

–  koszty ubezpieczenia
– koszty przejazdu z francuskiego lotniska do miejsca pobytu we Francji.


Składanie dokumentów:

Jeden egzemplarz podania należy przesłać pocztą najpóźniej 1 maja 2014 roku na adres:

Yoann Arthaud
Ambassade de France
Service de Coopération et d’Action Culturelle
ul. Piękna 1, 00-477 Warszawa

O przyjęciu podania decyduje data stempla pocztowego. Podanie może dotrzeć do Ambasady po dniu 1 maja, ale musi zostać wysłane najpóźniej 1 maja. Podania można również składać osobiście w Ambasadzie, na recepcji.

Informacje pochodzą ze strony:institutfrancais.pl/pl/

Kontakt

Rząd Francuski
ul. Piękna 1
00-477 Warszawa


www.institutfrancais.pl/pl/