Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie3
 • studenci10
 • absolwenci16
 • doktoranci14
 • naukowcy13
 • inni12
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe9
 • medycyna1
 • literatura2
 • projektowanie/architektura1
 • różne18
 • sztuka/muzyka7
 • prawo2
 • ekonomia/biznes2
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne10
 • nauki humanistyczne/społeczne9
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Stany Zjednoczone7
 • online2
 • Indie1
 • Korea Południowa1
 • Niemcy5
 • Europa5
 • Irlandia1
 • Singapur1
 • Czechy4
 • Kanada1
 • Francja1
 • Nowa Zelandia1
 • Słowacja4
 • cały świat7
 • Węgry5
 • Włochy2
 • Ukraina1
 • Turcja1
 • Australia1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa6
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa9
 • instytucja rządowa6
 • samorząd1
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia rządu francuskiego BGF Master 2

organizator:

Rząd francuski

Rodzaj:
różne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
Francja
termin składania wniosków: 04.03.2016

Stypendia rządu francuskiego BGF Master 2

Stypendia skierowane są do polskich studentów, którzy chcieliby kontynuować naukę we Francji na ostatnim roku studiów magisterskich (2-gi rok Master) na uniwersytecie, uczelni technicznej, ekonomicznej lub specjalistycznej albo kierunkach Master of Science / of Art. Uwaga! Stypendium Master 2 nie dotyczy studiów MBA.
Dotyczy natomiast prawie wszystkich kierunków studiów oprócz artystycznych (muzyka, sztuki plastyczne, teatr, sztuka cyrkowa, kino…) objętych inna procedurą (patrz- BGF Studia artystyczne). Kandydaci pragnący studiować architekturę aplikacje na studia do szkół architektury składają do Ambasady Francji (Więcej informacji).
 • Kandydat musi spełniać następująca warunki:
 • posiadać obywatelstwo polskie,
 • dobrze znać język francuski i/lub angielski (jeżeli program studiów będzie realizowany po angielsku),
 • mieć ukończone minimum cztery lata studiów i posiadać przynajmniej dyplom umożliwiający zapisanie sięna studia we Francji,
 • starać się o przyjęcie na rok studiów kończący się dyplomem typu Bac +5 (odpowiednik polskiego magisterium),
 • przedstawić komplet wymaganych dokumentów.
N.B : W przypadku porównywalnych kandydatur, stypendia przyznawane są w pierwszej kolejności studentom, którzy w momencie złożenia wniosku przebywają w Polsce i którzy nigdy nie mieli okazji wyjazdu do Francji.
Stypendium rządu francuskiego
Czas trwania
Od 1 do 10 miesięcy w trakcie trwania roku akademickiego. Jeżeli w ramach studiów przewidziany jest staż, Ambasada zastrzega sobie prawo do decyzji o czasie trwania stypendium.
Wysokość stypendium
Stypendysta otrzymuje ok. 767 € (netto) za każdy miesiąc spędzony we Francji (stypendium jest wpłacane na konto założone w banku we Francji).

Inne świadczenia
 • Stypendium pokrywa koszty wpisowego (do kwoty 6 100 euro rocznie),
 • Stypendium pokrywa koszty ubezpieczenia, z możliwością wykupienia dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego (mutuelle santé complémentaire),
 • Stypendyści mają pierwszeństwo przy przyznawaniu miejsc w akademiku. Mogą jednak znaleźć inną formę zakwaterowania. W obu przypadkach istnieje możliwość ubiegania się o dodatek mieszkaniowy (patrz FAQ),
 • Stypendysta ma możliwość otrzymania wsparcia finansowego na zakup laptopa,
 • Stypendysta ma możliwość otrzymania dofinansowania na druk pracy magisterskiej.
 • Uwaga : Strona francuska nie pokrywa kosztów podróży między Polską a Francją i finansuje jedynie przejazd z Paryża do miejsca zamieszkania we Francji.
Wymagane dokumenty
Organizatorzy proszą o pobranie formularza oraz dokładne wypełnienie dokumentów zgodnie z podanymi informacjami.
Organizatorzy proszą  również o wypełnienie dokumentu zat.: „Kwestionariusz kandydata na wyjazd za granicę”
Składanie dokumentów:
Kandydat na studia wyższe we Francji musi najpierw złożyć wymagane dokumenty do wybranej przez siebie francuskiej uczelni. Następnie wypełnia komputerowo wniosek „Form Master 2016”.
Wniosek o przyznanie stypendium musi być wysłany najpóźniej do 04 marca 2016 roku:
Wersja elektroniczna: drogą mailową do Ambasady Francji w Polsce na adres: science.varsovie-amba@diplomatie.gouv.fr
Wydrukowana wersja papierowa: do Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej (BUWiWM) na adres:
Elżbieta DYBCIO-WOJCIECHOWSKA
Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej (BUWiWM)
ul. Ogrodowa 28/30
00-896 Warszawa
O dacie zgłoszenia decyduje data stempla pocztowego. Zgłoszenia mogą dotrzeć po 04 marca 2016 r. pod warunkiem, że zostały wysłane przed tą datą. Wnioski wysyłane drogą mailową do Ambasady Francji muszą zostać wysłane do 04 marca 2016 roku do północy.
Selekcja kandydató
Etap 1: Selekcja na podstawie złożonych dokumentów
Wstępna selekcja na podstawie dossier dokonywana jest przez zespół ekspertów reprezentujących każdą dyscyplinę. Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni do Ambasady Francji na rozmowę kwalifikacyjną.
Etap 2: Rozmowy kwalifikacyjne
W skład polsko-francuskiej komisji rekrutacyjnej wchodzą przedstawiciele Ambasady Francji, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, polskich uniwersytetów oraz Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej (BUWiWM). Podczas rozmowy jury oceni zdolność kandydata do obrony projektu studiów oraz zasadność projektu zawodowego. Rozmowy przeprowadzane będą w języku w którym prowadzone będą studia/staż  (francuskim lub angielskim). Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się na przełomie marca i kwietnia (dokładne daty zostaną podane do wiadomości w późniejszym terminie).
Etap 3: Ogłoszenie wyników
Kandydaci zostaną poinformowani o wynikach do kilku tygodni po zakończeniu rozmów kwalifikacyjnych. Z laureatami programów stypendialnych (przed ich wyjazdem do Francji i rozpoczęciem studiów), skontaktuje się agencja Campus France Paris przekazując niezbędne dokumenty, w tym CampusPass’.
Informacje pochodzą ze strony institutfrancais.pl

Kontakt

Rząd francuski
ul. Ogrodowa 28/30
00-896 Warszawa

amba@diplomatie.gouv.fr
institutfrancais.pl