Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie3
 • studenci7
 • absolwenci13
 • doktoranci14
 • naukowcy12
 • inni9
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • nauki humanistyczne/społeczne9
 • medycyna1
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe8
 • projektowanie/architektura1
 • różne17
 • sztuka/muzyka5
 • literatura1
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne10
 • prawo2
 • ekonomia/biznes2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Turcja1
 • Australia1
 • Włochy3
 • Indie1
 • Niemcy5
 • Stany Zjednoczone7
 • Ukraina1
 • online2
 • Singapur1
 • Kanada1
 • Europa5
 • Irlandia1
 • Francja1
 • Nowa Zelandia1
 • cały świat7
 • Węgry1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa2
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa10
 • instytucja rządowa5
 • samorząd1
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia rządu francuskiego BGF Doktorat Cotutelle/Codirection 2021

organizator:

Rząd francuski

Rodzaj:
różne
Grupa docelowa:
doktoranci
Zasięg:
Francja
termin składania wniosków: 18.05.2021

Stypendia rządu francuskiego BGF Doktorat Cotutelle/Codirection 2021

Dla kogo?
Stypendia skierowane są do polskich studentów, którzy chcieliby uzyskać stopień naukowy doktora jednocześnie we Francji i w Polsce.

Dziedzina
Wszystkie dziedziny

Czas trwania
Pobyty trwają od 1 do 4 miesięcy rocznie przez okres 3 lat. W szczególnych przypadkach stypendium może zostać przyznane na czwarty rok.

Wysokość stypendium
1 415 € (netto) na każdy miesiąc pobytu we Francji

Ważne
Strona francuska nie pokrywa kosztów podróży między Polską i Francją i stypendium nie może być łączone ze stypendium ERASMUS +

Cotuelle czy codirection?
W poniższej tabeli podsumowano główne różnice między doktoratem cotutelle i codirection.

Doktorat cotutelle Doktorat codirection
Czy wymagana jest umowa? tak (wzór) Skontaktuj się ze 'école doctorale’ we Francji
Miejsce i język obrony uzgodnione w umowie w Polsce i w języku polskim
Ilu promotorów? jeden w Polsce i jeden we Francji jeden w Polsce i jeden we Francji
Jakie dyplomy otrzymujemy?   dwa dyplomy: polski i francuski jeden dyplom – polski
Data rozpoczęcia najpóźniej z początkiem drugiego roku doktoratu do ustalenia z promotorem we Francji

Procedura

Procedura składania wniosków o stypendium przebiega w 3 etapach:

 1. Wybierz promotora i temat pracy. Jeżeli nie masz jeszcze wybranej szkoły doktoranckiej oraz tematu skorzystaj z wyszukiwarki-katalogu. W przypadku doktoratu en cotutelle, umowa może zostać przesłana w późniejszym terminie.
 2. Zapoznaj się z regulaminem i wypełnij formularz (formularz jeszcze nieaktualny).
 3. Wyślij dokumenty wymienione poniżej na adres elisa.pospieszny@diplomatie.gouv.fr podając w tytule maila „PhD_Nazwisko” i przestrzegając nomenklatury wskazanej w nawiasach dla każdego dokumentu

→ CV (CV_nazwisko): maksymalnie 2 strony w języku francuskim lub angielskim

→ Opis projektu badawczego (Description_nazwisko): maksymalnie 2 strony w tym:

 • Opis projektu
 • Główne etapy pracy badawczej
 • Przewidywane daty pobytu we Francji
 • Motywacje i perspektywy długoterminowe dot. realizacji doktoratu oraz oczekiwania dot. projektu (kariera, podjęcie współpracy z partnerami francuskimi)

→ List polecający lub umowa między uczelnią polską i francuską (Letters_nazwisko): napisane przez promotorów pracy, w języku francuskim lub angielskim. W przypadku doktoratu en cotutelle, umowa może zostać przesłana w późniejszym terminie.

→ Suplement (Grades_nazwisko): wyciąg ocen z ostatnich dwóch lat nauki

Selekcja kandydatów

Etap 1: Selekcja na podstawie złożonych dokumentów
Wstępna selekcja na podstawie dossier dokonywana jest przez zespół ekspertów reprezentujących każdą dyscyplinę. Następnie, wybrani kandydaci zostaną zaproszeni do Ambasady Francji na rozmowę kwalifikacyjną.

Etap 2: Rozmowy kwalifikacyjne
W skład polsko-francuskiej komisji rekrutacyjnej wchodzą przedstawiciele Ambasady Francji, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, polskich uniwersytetów oraz Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA).

 • Podczas rozmowy jury oceni zdolność kandydata do obrony projektu studiów oraz zasadność projektu zawodowego
 • Rozmowy przeprowadzane będą w języku, w którym odbywać się będą studia/staż (francuski lub angielski)
 • Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w czerwcu (zakwalifikowani kandydaci o terminie rozmowy poinformowani zostaną bezpośrednio)

Etap 3: Ostateczne wyniki selekcji kandydatów
Kandydaci zostaną poinformowani o wynikach do kilku tygodni po zakończeniu rozmów kwalifikacyjnych. Z laureatami programów stypendialnych (przed ich wyjazdem do Francji i rozpoczęciem studiów) skontaktuje siedziba agencja Campus France PARIS przekazując drogą mailową dokumenty i informacje niezbędne do wyjazdu i realizacji stypendium (w tym CampusPass’).

Dodatkowe informacje można uzyskać w rubryce Najważniejsze pytania FAQ & Kontakt

Informacje pochodzą ze strony: www.pologne.campusfrance.org

Przejrzyj też inne oferty stypendiów zagranicznych dla doktorantów!

Kontakt

Ambasada Francji w Polsce
ul. Piękna 1
00-477 Warszawa
tel. 22 529 30 95
science.varsovie-amba@diplomatie.gouv.fr
pl.ambafrance.org