Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie2
 • studenci10
 • absolwenci6
 • doktoranci13
 • naukowcy9
 • inni5
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • nauki humanistyczne/społeczne11
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne7
 • sztuka/muzyka4
 • prawo3
 • literatura1
 • ekonomia/biznes5
 • projektowanie/architektura2
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe5
 • języki obce1
 • różne13
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • online2
 • Europa2
 • Australia1
 • Rumunia1
 • Wielka Brytania1
 • Turcja1
 • Nowa Zelandia1
 • Austria3
 • Indie1
 • Stany Zjednoczone5
 • Republika Południowej Afryki1
 • Niemcy3
 • Włochy2
 • Francja1
 • Singapur1
 • Holandia1
 • Szwajcaria1
 • Japonia1
 • cały świat4
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa3
 • fundacje i stowarzyszenia12
 • szkoła wyższa12
 • firma1
 • instytucja rządowa4
 • inny1
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia Rządu Francuskiego – BGF Doktorat Cotutelle

organizator:

Rząd Francuski

Rodzaj:
różne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
Francja
termin składania wniosków: 06.03.2015

Stypendia Rządu Francuskiego – BGF Doktorat Cotutelle

Dla kogo?
Stypendia skierowane są do polskich studentów, którzy chcieliby uzyskać stopień naukowy doktora jednocześnie we Francji i w Polsce pod opieką dwóch promotorów, polskiego i francuskiego.
Dotyczy wszystkich kierunków studiów, oprócz medycyny, gdzie procedura jest inna (patrz-http://institutfrancais.pl/sciences-universites/presentation-des-programmes-de-bourses/bourses-pour-medecins-etrangers/)
Kandydat musi spełniać następujące warunki:
 • posiadać obywatelstwo polskie
 • dobrze znać język francuski (i/lub angielski, jeżeli program studiów będzie realizowany w tym języku)
 • posiadać dyplom ukończenia studiów pozwalający na kontynuację studiów wyższych we Francji
 • złożyć komplet wymaganych dokumentów

N.B : W przypadku porównywalnych kandydatur, stypendia przyznawane są w pierwszej kolejności studentom, którzy w momencie złożenia wniosku przebywają w Polsce oraz którzy nigdy nie mieli okazji wyjazdu do Francji.

Czas trwania
Stypendium pokrywa koszt trzech pobytów we Francji w ciągu trzech lat, maksymalnie po pięć miesięcy w każdym roku akademickim, w okresie od 1 października do końca lutego następnego roku (zobacz poniższy schemat).
Wysokość stypendium
Stypendysta otrzymuje ok. 767 € (netto) na każdy miesiąc spędzony we Francji (wpłata dokonywana jest na konto założone w banku we Francji)
Inne świadczenia
 • Stypendium pokrywa koszty wpisowego(do kwoty 6100 € rocznie)
 • Stypendium pokrywa koszty ubezpieczenia, z możliwością wykupienia dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego (mutuelle santé complémentaire)
 • Stypendyści mają pierwszeństwo przy przyznawaniu miejsc w akademiku. Mogą jednak znaleźć inną formę zakwaterowania. W obu przypadkach istnieje możliwość ubiegania się o dodatek mieszkaniowy (patrz FAQ).
 • Student może otrzymać wsparcie finansowego przy zakupie laptopa oraz
 • dofinansowanie druku pracy doktoranckiej,
Uwaga: Strona francuska nie pokrywa kosztów podróży między Polską a Francją. Campus France (agencja zarządzająca stypendiami) finansuje natomiast przejazd z Paryża do miejsca zamieszkania.
Wymagane dokumenty
Prosimy o pobranie formularza  tu oraz dokładne wypełnienie dokumentów zgodnie z podanymi informacjami.
Umowa cotutelle
Umowa (convention de thèse en cotutelle) między uczelniami francuską i polską jest niezbędnym dokumentem przy ubieganiu się o stypendium. Umowa ta określa zobowiązania stron do realizacji doktoratu typu “cotutelle” i określa m.in. warunki przyznania stopnia naukowego doktora zarówno przez stronę francuską jak polską. Umowa powinna być podpisana przez rektorów polskiej i francuskiej uczelni, obu promotorów oraz przez studenta starającego się o stypendium. Konkretne terminy studiów we Francji muszą być zawarte w formularzu, a promotorzy muszą zaakceptować wszystkie uzgodnienia zawarte w umowie. Ostateczna wersja umowy musi być dostarczona do Ambasady Francji (pocztą i mailem) przed wyjazdem na studia do Francji.
Do pobrania Tu
Składanie dokumentów
Komplet wymaganych dokumentów, w dwóch jednakowych egzemplarzach w wersji papierowej, należy złożyć za pośrednictwem uczelni macierzystej przed 6 marca 2015r. w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego i w Ambasadzie Francji:
Yoann ARTHAUD
Ambassade de France
Service de Coopération et d’Action culturelle
ul. Piękna 1
00-477 Warszawa
Elżbieta DYBCIO-WOJCIECHOWSKA
Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej (BUWiWM)
ul. Ogrodowa 28/30
00-896 Warszawa
O dacie zgłoszenia decyduje data stempla pocztowego. Zgłoszenia mogą dotrzeć po 06/03/15 r., pod warunkiem, że zostały wysłane przed tą datą. Wnioski można również składać bezpośrednio w recepcji Ambasady Francji.
Selekcja kandydatów
Etap 1: Selekcja na podstawie złożonych dokumentów
Wstępna selekcja na podstawie dossier dokonywana jest przez zespół ekspertów reprezentujących każdą dyscyplinę. Następnie, wybrani kandydaci zostaną zaproszeni do Ambasady Francji na rozmowę kwalifikacyjną.
Etap 2: Rozmowy kwalifikacyjne
W skład polsko-francuskiej komisji rekrutacyjnej wchodzą przedstawiciele Ambasady Francji, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, polskich uniwersytetów oraz Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej (BUWiWM). Podczas rozmowy jury oceni zdolność kandydata do obrony projektu studiów oraz zasadność projektu zawodowego. Rozmowy przeprowadzane będą w języku, w którym prowadzone będą studa  (francuskim lub angielskim). Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się na przełomie marca i kwietnia (dokładne daty zostaną podane do wiadomości w późniejszym terminie).
Etap 3: Ostateczne wyniki selekcji kandydatów
Kandydaci zostaną poinformowani o wynikach kilka tygodni później. Z osobami, którym zostanie przyznane stypendium przed ich wyjazdem do Francji skontaktuje sie agencja Campus France, by przekazać im niezbędne dokumenty, w tym CampusPass’.
Jeśli macie Państwo jeszcze jakieś pytania lub problem z pobraniem formularza, prosimy o kontakt z odpowiedzialnym za program francuskich stypendiow rzadowych.
Informacje nadesłane przez organizatora.

Kontakt

Rząd Francuski
ul. Piękna 1
00-477 Warszawa