Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie1
 • studenci23
 • absolwenci19
 • doktoranci19
 • naukowcy21
 • inni7
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • nauki humanistyczne/społeczne11
 • języki obce1
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne15
 • medycyna5
 • projektowanie/architektura4
 • ekonomia/biznes9
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe6
 • prawo2
 • sztuka/muzyka1
 • różne25
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Europa2
 • Niemcy9
 • online8
 • Szwecja1
 • Tajlandia1
 • Węgry1
 • cały świat8
 • Stany Zjednoczone8
 • Wielka Brytania1
 • Kanada1
 • Belgia1
 • Włochy2
 • Izrael1
 • Unia Europejska2
 • Francja2
 • Szwajcaria2
 • Japonia4
 • Turcja2
 • Chiny1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa4
 • fundacje i stowarzyszenia21
 • szkoła wyższa11
 • firma7
 • instytucja rządowa11
 • samorząd1
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia rezydenckie NATO Defense College 2022

organizator:

NATO Defense College

Rodzaj:
nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe
Grupa docelowa:
doktoranci, naukowcy
Zasięg:
Włochy
termin składania wniosków: 15.06.2022

Stypendia rezydenckie NATO Defense College 2022

Program stypendialny NDC, istniejący od 1993 r. i liczący ponad 130 absolwentów, składa się obecnie z czterech podprogramów, obejmujących łącznie osiem stypendiów rocznie. Jest on przeznaczony dla naukowców, badaczy i naukowczyń zajmujących się bezpieczeństwem międzynarodowym w państwach sojuszniczych i partnerskich NATO.

Eisenhower Defense (EISD) Fellowships jest przeznaczony dla naukowców/badaczy z krajów sojuszniczych NATO. Składają się na niego 3 różne stypendia:

 • Doktoranci: Kandydaci do Stypendium dla Doktorantów Eisenhowera muszą być doktorantami uczestniczącymi w programie uniwersyteckim na poziomie doktoranckim, z tematem pracy, który ma bezpośrednie odniesienie do polityki NATO. Kandydaci ubiegający się o to stypendium muszą być w końcowej fazie swoich badań i przedstawić dowody potwierdzające ich zaawansowaną pracę. NDC oferuje jedno 3-miesięczne stypendium rocznie w tej kategorii.
 • Młodsi stypendyści: Kandydaci ubiegający się o stypendium Eisenhower Defense Fellowship muszą mieć tytuł doktora w odpowiedniej dyscyplinie naukowej, a także udokumentowany dorobek publikacyjny w zakresie zagadnień związanych z bezpieczeństwem międzynarodowym. NDC oferuje w tej kategorii jedno 3-miesięczne stypendium rocznie.
 • Starsi Stypendyści: Kandydaci ubiegający się o stypendium Senior Eisenhower Defense Fellowship muszą posiadać tytuł doktora w odpowiedniej dyscyplinie oraz co najmniej dziesięcioletnie odpowiednie doświadczenie zawodowe od momentu uzyskania stopnia doktora, a także udokumentowany dorobek publikacyjny w zakresie zagadnień związanych z bezpieczeństwem międzynarodowym. NDC oferuje w tej kategorii jedno 5-miesięczne stypendium rocznie.

Nadrzędnym celem Programu Stypendiów Rezydentów jest promowanie badań i analiz polityki w obszarach będących przedmiotem szczególnego zainteresowania państw członkowskich NATO, a także jego partnerów.

W trakcie trwania stypendium stypendyści zobowiązani są do:

 • prowadzić badania nad swoim projektem badawczym i napisać esej badawczy;
 • zaprezentować swój projekt badawczy przed zakończeniem stypendium;
 • w razie potrzeby pełnić rolę mentora projektu badawczego komisji w ramach kursu dla seniorów NDC
 • udział w działaniach badawczych NDC.

Stypendyści przebywają w Rzymie podczas trwania stypendium.

Zgłoszenie i procedura selekcji

Kandydaci muszą wypełnić formularz zgłoszeniowy on-line i przesłać osobno w jednym pliku pdf CV, dokument tożsamości (paszport lub dowód osobisty) oraz krótką biografię na następujący adres e-mail: fellowships@ndc.nato.int

Termin nadsyłania zgłoszeń: 15 czerwca 2022 r.

Propozycja badań musi mieć związek z bieżącą agendą i przyszłością NATO (propozycje badań niezwiązanych z NATO lub niekompletne wnioski nie będą brane pod uwagę).

Wybrani kandydaci są powiadamiani na piśmie.

W procesie selekcji bierze się pod uwagę CV kandydata (publikacje i wcześniejsze doświadczenie badawcze), a także jego propozycję badawczą i to, na ile jest ona istotna dla NATO.

Warunki stypendium 2023 są dostępne do pobrania w formacie pdf na stronie internetowej NATO.

Informacje pochodzą ze strony: www.ndc.nato.int

Ogłoszenie przetłumaczyła: Martyna Dziura

Przejrzyj też inne oferty stypendiów zagranicznych w naszej bazie!

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

NATO Defense College
Via Giorgio Pelosi 1
00143, Rome - Italy

pao@ndc.nato.int
www.ndc.nato.int