Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie3
 • studenci19
 • absolwenci21
 • doktoranci16
 • naukowcy13
 • inni7
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • prawo3
 • ekonomia/biznes3
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne10
 • literatura4
 • różne19
 • sztuka/muzyka6
 • nauki humanistyczne/społeczne11
 • medycyna3
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe4
 • projektowanie/architektura3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Szwajcaria1
 • Słowacja2
 • Białoruś1
 • Serbia1
 • Czarnogóra1
 • Kanada1
 • Holandia2
 • Portugalia1
 • Europa3
 • Włochy4
 • Węgry1
 • Albania1
 • Mołdawia1
 • Francja3
 • Singapur1
 • Norwegia1
 • Bułgaria2
 • Stany Zjednoczone7
 • Armenia1
 • Bośnia i Hercegowina1
 • Azerbejdżan1
 • Macedonia1
 • Niemcy3
 • Austria2
 • Belgia1
 • Szwecja1
 • Wielka Brytania4
 • Finlandia2
 • Czechy1
 • Ukraina1
 • Kosowo1
 • Gruzja1
 • online4
 • Łotwa1
 • cały świat4
 • Hiszpania1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa13
 • firma1
 • instytucja rządowa9
 • samorząd1
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia PROGRAMU CEEPUS

organizator:

Polskie Biuro CEEPUS - National CEEPUS Office Poland

Rodzaj:
różne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
Unia Europejska
termin składania wniosków: 30.11.2014

Stypendia PROGRAMU CEEPUS

Polskie Biuro CEEPUS uprzejmie informuje, iż istnieje możliwość ubiegania się o stypendium w kraju członkowskim Programu CEEPUS. Możliwość taka istnieje w ramach tzw. puli „free-movers” czyli osób nie związanych z Programem CEEPUS będących studentami bądź pracownikami naukowymi na akredytowanej uczelni w kraju zamieszkania.
Złożenie aplikacji z wyżej wymienionej puli obwarowane jest jednak kilkoma warunkami.
Aplikacje wypełnia się i rejestruje elektronicznie w systemie CEEPUS II na stronie internetowej Programu CEEPUS.


Do aplikacji dołączyć należy:

– zgodę z instytucji przyjmującej
– dwa listy polecające od pracowników naukowych (profesorów) z uczelni delegującej
– zaświadczenie z uczelni delegującej, iż okres studiów oraz wykształcenie zdobyte
– na uczelni zagranicznej będą uznane (studenci)
– krótki opis (plan) pracy badawczej, która ma być zrealizowana podczas stypendium.

Minimalny okres pobytu:
– studenci 3 osobomiesiące;
– nauczyciele akademiccy 1 osobomiesiąc.

Stypendia free-mover przyznawane są jedynie w okresie semestru letniego roku akademickiego studentom i pracownikom naukowym uczelni krajów członkowskich Porozumienia CEEPUS II.

Kopie wypełnionych elektronicznie aplikacji (wydruk z systemu CEEPUS II) wraz z załącznikami (komplet oryginalnych dokumentów zawiera aplikację plus załączniki- w języku angielskim) składać należy do 30 listopada roku akademickiego, którego dotyczy planowany okres pobytu, na adres Polskiego Biura CEEPUS.
Złożenie aplikacji nie jest jednoznaczne zotrzymaniem stypendium, w przypadku nadania stypendium aplikant zostanie powiadomiony o tym fakcie przez odpowiednie krajowe Biuro CEEPUS.

Informacje pochodzą ze strony: www.ceepus.info

Kontakt

Polskie Biuro CEEPUS - National CEEPUS Office Poland
ul. Ogrodowa 28/30
00-896 Warszawa
(+48 22) 393 38 02

www.ceepus.info