Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie2
 • studenci4
 • absolwenci12
 • doktoranci11
 • naukowcy17
 • inni7
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • ekonomia/biznes2
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe7
 • prawo1
 • sztuka/muzyka4
 • różne16
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne9
 • nauki humanistyczne/społeczne9
 • literatura2
 • medycyna1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Ukraina1
 • Niemcy6
 • Tajwan1
 • Kanada1
 • Finlandia1
 • Irlandia1
 • Holandia1
 • Szwecja1
 • Portugalia1
 • Europa3
 • Hiszpania3
 • Węgry1
 • Stany Zjednoczone6
 • Wielka Brytania2
 • Włochy4
 • cały świat4
 • Norwegia1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa2
 • fundacje i stowarzyszenia9
 • szkoła wyższa10
 • firma1
 • instytucja rządowa7
 • samorząd2
 • inny1
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia PROGRAMU CEEPUS

organizator:

Polskie Biuro CEEPUS - National CEEPUS Office Poland

Rodzaj:
różne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
Unia Europejska
termin składania wniosków: 30.11.2014

Stypendia PROGRAMU CEEPUS

Polskie Biuro CEEPUS uprzejmie informuje, iż istnieje możliwość ubiegania się o stypendium w kraju członkowskim Programu CEEPUS. Możliwość taka istnieje w ramach tzw. puli „free-movers” czyli osób nie związanych z Programem CEEPUS będących studentami bądź pracownikami naukowymi na akredytowanej uczelni w kraju zamieszkania.
Złożenie aplikacji z wyżej wymienionej puli obwarowane jest jednak kilkoma warunkami.
Aplikacje wypełnia się i rejestruje elektronicznie w systemie CEEPUS II na stronie internetowej Programu CEEPUS.


Do aplikacji dołączyć należy:

– zgodę z instytucji przyjmującej
– dwa listy polecające od pracowników naukowych (profesorów) z uczelni delegującej
– zaświadczenie z uczelni delegującej, iż okres studiów oraz wykształcenie zdobyte
– na uczelni zagranicznej będą uznane (studenci)
– krótki opis (plan) pracy badawczej, która ma być zrealizowana podczas stypendium.

Minimalny okres pobytu:
– studenci 3 osobomiesiące;
– nauczyciele akademiccy 1 osobomiesiąc.

Stypendia free-mover przyznawane są jedynie w okresie semestru letniego roku akademickiego studentom i pracownikom naukowym uczelni krajów członkowskich Porozumienia CEEPUS II.

Kopie wypełnionych elektronicznie aplikacji (wydruk z systemu CEEPUS II) wraz z załącznikami (komplet oryginalnych dokumentów zawiera aplikację plus załączniki- w języku angielskim) składać należy do 30 listopada roku akademickiego, którego dotyczy planowany okres pobytu, na adres Polskiego Biura CEEPUS.
Złożenie aplikacji nie jest jednoznaczne zotrzymaniem stypendium, w przypadku nadania stypendium aplikant zostanie powiadomiony o tym fakcie przez odpowiednie krajowe Biuro CEEPUS.

Informacje pochodzą ze strony: www.ceepus.info

Kontakt

Polskie Biuro CEEPUS - National CEEPUS Office Poland
ul. Ogrodowa 28/30
00-896 Warszawa
(+48 22) 393 38 02

www.ceepus.info