Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • studenci35
 • absolwenci35
 • doktoranci31
 • naukowcy26
 • inni12
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • archeologia1
 • informatyka3
 • nauki humanistyczne10
 • nauki polityczne/dziennikarstwo9
 • RÓŻNE25
 • biznes3
 • literatura1
 • marketing/reklama/PR/media2
 • medycyna4
 • prawo3
 • DOWOLNA20
 • nauki społeczne10
 • ochrona środowiska/ekologia/rolnictwo3
 • inżynieria8
 • stosunki międzynarodowe4
 • kulturoznawstwo1
 • edukacja2
 • ekonomia1
 • nauki ścisłe6
 • nauki przyrodnicze3
 • finanse/zarządzanie5
 • historia4
 • inne5
 • języki obce3
 • fizyka2
 • chemia/biologia2
 • kierunki techniczne7
 • sztuka/muzyka2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Belgia1
 • Włochy2
 • Wielka Brytania1
 • Japonia3
 • Niemcy13
 • Czechy1
 • Unia Europejska1
 • Nowa Zelandia2
 • Egipt1
 • Słowacja1
 • Luksemburg1
 • cały świat8
 • Australia2
 • Irlandia1
 • Indie1
 • Europa3
 • Hiszpania1
 • Węgry2
 • Francja2
 • Tajlandia1
 • Szwajcaria1
 • Austria2
 • Chiny1
 • Stany Zjednoczone12
 • Kanada2
 • Ukraina1
 • Polska1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa18
 • firma3
 • instytucja rządowa19
 • samorząd1
 • inny6
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia PROGRAMU CEEPUS

organizator:

Polskie Biuro CEEPUS - National CEEPUS Office Poland

Rodzaj:
RÓŻNE
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
Unia Europejska
termin składania wniosków: 30.11.2014

Stypendia PROGRAMU CEEPUS

Polskie Biuro CEEPUS uprzejmie informuje, iż istnieje możliwość ubiegania się o stypendium w kraju członkowskim Programu CEEPUS. Możliwość taka istnieje w ramach tzw. puli „free-movers” czyli osób nie związanych z Programem CEEPUS będących studentami bądź pracownikami naukowymi na akredytowanej uczelni w kraju zamieszkania.
Złożenie aplikacji z wyżej wymienionej puli obwarowane jest jednak kilkoma warunkami.
Aplikacje wypełnia się i rejestruje elektronicznie w systemie CEEPUS II na stronie internetowej Programu CEEPUS.


Do aplikacji dołączyć należy:

– zgodę z instytucji przyjmującej
– dwa listy polecające od pracowników naukowych (profesorów) z uczelni delegującej
– zaświadczenie z uczelni delegującej, iż okres studiów oraz wykształcenie zdobyte
– na uczelni zagranicznej będą uznane (studenci)
– krótki opis (plan) pracy badawczej, która ma być zrealizowana podczas stypendium.

Minimalny okres pobytu:
– studenci 3 osobomiesiące;
– nauczyciele akademiccy 1 osobomiesiąc.

Stypendia free-mover przyznawane są jedynie w okresie semestru letniego roku akademickiego studentom i pracownikom naukowym uczelni krajów członkowskich Porozumienia CEEPUS II.

Kopie wypełnionych elektronicznie aplikacji (wydruk z systemu CEEPUS II) wraz z załącznikami (komplet oryginalnych dokumentów zawiera aplikację plus załączniki- w języku angielskim) składać należy do 30 listopada roku akademickiego, którego dotyczy planowany okres pobytu, na adres Polskiego Biura CEEPUS.
Złożenie aplikacji nie jest jednoznaczne zotrzymaniem stypendium, w przypadku nadania stypendium aplikant zostanie powiadomiony o tym fakcie przez odpowiednie krajowe Biuro CEEPUS.

Informacje pochodzą ze strony: www.ceepus.info

Kontakt

Polskie Biuro CEEPUS - National CEEPUS Office Poland
ul. Ogrodowa 28/30
00-896 Warszawa
(+48 22) 393 38 02

www.ceepus.info