Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie1
 • studenci28
 • absolwenci31
 • doktoranci23
 • naukowcy19
 • inni13
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • nauki humanistyczne/społeczne5
 • literatura1
 • różne30
 • medycyna5
 • języki obce2
 • ekonomia/biznes8
 • projektowanie/architektura5
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe10
 • prawo1
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne15
 • sztuka/muzyka1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Japonia3
 • Austria2
 • Kanada1
 • Europa3
 • Włochy4
 • Niemcy9
 • Hiszpania1
 • Francja3
 • Wielka Brytania2
 • Chiny2
 • Unia Europejska1
 • Węgry1
 • Belgia2
 • Stany Zjednoczone8
 • cały świat17
 • Australia1
 • Indie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia20
 • szkoła wyższa18
 • firma8
 • instytucja rządowa12
 • inny2
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia PROGRAMU CEEPUS

organizator:

Polskie Biuro CEEPUS - National CEEPUS Office Poland

Rodzaj:
różne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
Unia Europejska
termin składania wniosków: 30.11.2014

Stypendia PROGRAMU CEEPUS

Polskie Biuro CEEPUS uprzejmie informuje, iż istnieje możliwość ubiegania się o stypendium w kraju członkowskim Programu CEEPUS. Możliwość taka istnieje w ramach tzw. puli „free-movers” czyli osób nie związanych z Programem CEEPUS będących studentami bądź pracownikami naukowymi na akredytowanej uczelni w kraju zamieszkania.
Złożenie aplikacji z wyżej wymienionej puli obwarowane jest jednak kilkoma warunkami.
Aplikacje wypełnia się i rejestruje elektronicznie w systemie CEEPUS II na stronie internetowej Programu CEEPUS.


Do aplikacji dołączyć należy:

– zgodę z instytucji przyjmującej
– dwa listy polecające od pracowników naukowych (profesorów) z uczelni delegującej
– zaświadczenie z uczelni delegującej, iż okres studiów oraz wykształcenie zdobyte
– na uczelni zagranicznej będą uznane (studenci)
– krótki opis (plan) pracy badawczej, która ma być zrealizowana podczas stypendium.

Minimalny okres pobytu:
– studenci 3 osobomiesiące;
– nauczyciele akademiccy 1 osobomiesiąc.

Stypendia free-mover przyznawane są jedynie w okresie semestru letniego roku akademickiego studentom i pracownikom naukowym uczelni krajów członkowskich Porozumienia CEEPUS II.

Kopie wypełnionych elektronicznie aplikacji (wydruk z systemu CEEPUS II) wraz z załącznikami (komplet oryginalnych dokumentów zawiera aplikację plus załączniki- w języku angielskim) składać należy do 30 listopada roku akademickiego, którego dotyczy planowany okres pobytu, na adres Polskiego Biura CEEPUS.
Złożenie aplikacji nie jest jednoznaczne zotrzymaniem stypendium, w przypadku nadania stypendium aplikant zostanie powiadomiony o tym fakcie przez odpowiednie krajowe Biuro CEEPUS.

Informacje pochodzą ze strony: www.ceepus.info

Kontakt

Polskie Biuro CEEPUS - National CEEPUS Office Poland
ul. Ogrodowa 28/30
00-896 Warszawa
(+48 22) 393 38 02

www.ceepus.info