Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie4
 • studenci9
 • absolwenci10
 • doktoranci11
 • naukowcy12
 • inni7
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • języki obce1
 • różne13
 • sztuka/muzyka1
 • ekonomia/biznes2
 • projektowanie/architektura2
 • medycyna2
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne5
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe1
 • literatura1
 • nauki humanistyczne/społeczne3
 • prawo1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Singapur1
 • Japonia1
 • cały świat5
 • online4
 • Włochy3
 • Hiszpania1
 • Europa4
 • Stany Zjednoczone2
 • Wielka Brytania2
 • Francja1
 • Egipt1
 • Australia1
 • Polska1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa3
 • fundacje i stowarzyszenia5
 • szkoła wyższa7
 • firma3
 • instytucja rządowa9
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia NEC “Spiru Haret” 2020/2021

organizator:

New Europe College

Rodzaj:
nauki humanistyczne/społeczne, różne
Grupa docelowa:
naukowcy
Zasięg:
Rumunia
termin składania wniosków: 06.12.2019

Stypendia NEC “Spiru Haret” 2020/2021

New Europe College – Institute for Advanced Study z siedzibą w Bukareszcie, w Rumunii ogłasza konkurs stypendium “Spiru Haret”, które odbędzie się roku akademickim 2020/2021.

Program skierowany jest do młodych rumuńskich oraz międzynarodowych naukowców zajmujących się dziedzinami humanistycznymi oraz naukami społecznymi, których projekty naukowe dotyczą następujących zagadnień: migracja, wysiedlenia i/lub diaspory. Od kandydatów wymaga się, by ich prace skupiły się na analizie konkretnych przypadków lub badaniach porównawczych widzianych w szerszym kontekście historycznym, socjo-gospodarczym i politycznym. Pod rozwagę mogą być brane następujące kwestie: mobilność międzynarodowa, szlaki i siatki migrantów, wpływ technologii komunikacyjnych i cyfryzacji, polityki migracyjne, systemy graniczne, rozwój społeczności międzynarodowych, przekazy pieniężne i kapitału oraz ich wpływ na rodziny i społeczności. Mile widziane są również projekty, które rozważają fenomena kulturalne (w literaturze, w sztukach wizualnych, muzyce) związane z tematem migracji.

Stypendyści zintegrują się ze społecznością uczelni NEC i będą pracować z innymi naukowcami, których prace dotyczą podobnych kwestii jako grupa fokusowa badająca temat diaspory i badań nad migracją zgodnie z celem programu stypendium “Spiru Haret”.

Warunki

Kandydaci muszą posiadać tytuł doktora. Pierwszeństwo mają kandydaci, którzy są na początku kariery naukowej lub Ci, którzy nie korzystali wcześniej ze stypendium NEC (New Europe College).

Języki robocze: angielski, francuski, niemiecki. Dobra znajomość języka angielskiego jest wymagana.

Czas trwania stypendium: październik 2020 rok – wrzesień 2021 rok

Miejsce:  New Europe College – Institute for Advanced Study, Bukareszt, Rumunia

Na stypendium składa się:

Stypendium w wysokości 675 euro miesięcznie (nie podlegające opodatkowaniu), pokrycie kosztów zamieszkania i podróży dla stypendystów nie mieszkających w Bukareszcie, miejsce pracy, miesięczne wsparcie finansowe na zagraniczną podróż w celu badań naukowych do wybranej przez kandydata instytucji naukowej. Stypendyści będą mieli bezpłatny dostęp do biblioteki NEC oraz elektronicznych baz danych. Od stypendystów wymaga się pracy nad projektem naukowym oraz udziału w wydarzeniach naukowych organizowanych przez uczelnię. Na koniec stypendium każdy ze stypendystów musi złożyć swoją pracę naukową, w której zawarte będą wyniki badań prowadzonych podczas trwania stypendium. Prace zostaną włączone do publikacji NEC.

Jak złożyć wniosek?

Wnioski złożone mogą być tylko drogą elektroniczną na adres applications@nec.ro.
Kandydaci proszeni są o wpisanie ”NEC Spiru Haret Fellowship” w temacie e-maila.

Termin składania wniosków: 6 grudnia 2019 roku

Niekompletne wnioski lub wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Wniosek zostanie rozpatrzony a kandydaci zostaną poinformowani czy warunki przyznania stypendium zostały spełnione w ciągu 14 dni od daty terminu składania wniosków. Kandydaci zostaną poinformowani o wynikach wstępnej selekcji w pierwszej połowie marca 2020 roku drogą mailową. Kandydaci dopuszczeni do następnego etapu będą zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się w dniach 1-3 kwietnia 2020 roku.

Informacje pochodzą ze strony: nec.ro.

Tłumaczenie AR

Przejrzyj też inne stypendia zagraniczne dla naukowców!

Kontakt

New Europe College, Institute for Advanced Study
str. Plantelor 21
023971 Bucharest, Romania
tel. (+4) 021 307 9910
imihai@nec.ro
nec.ro