Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie2
 • studenci4
 • absolwenci12
 • doktoranci11
 • naukowcy17
 • inni7
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe7
 • ekonomia/biznes2
 • prawo1
 • sztuka/muzyka4
 • różne16
 • literatura2
 • medycyna1
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne9
 • nauki humanistyczne/społeczne9
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Kanada1
 • Finlandia1
 • Ukraina1
 • Niemcy6
 • Tajwan1
 • Holandia1
 • Szwecja1
 • Irlandia1
 • Stany Zjednoczone6
 • Wielka Brytania2
 • Włochy4
 • Portugalia1
 • Europa3
 • Hiszpania3
 • Węgry1
 • Norwegia1
 • cały świat4
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa2
 • fundacje i stowarzyszenia9
 • szkoła wyższa10
 • firma1
 • instytucja rządowa7
 • samorząd2
 • inny1
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia na wakacyjny kurs języka niemieckiego

organizator:

Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD)

Rodzaj:
różne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
Niemcy
termin składania wniosków: 17.12.2013

Stypendia na wakacyjny kurs języka niemieckiego

Stypendia na wakacyjny kurs języka niemieckiego dla zaawansowanych studentów i absolwentów studiów I stopnia przynależących do niemieckiej mniejszości narodowej Stipendien zum Besuch von Hochschulsommerkursen für fortgeschrittene Studierende und Graduierte – Deutsche Minderheit

Cel:
Stypendia skierowane są do studentów po pierwszym roku studiów I stopnia, którzy przynależą do
niemieckiej mniejszości w Polsce. Celem stypendiów jest doskonalenie znajomości języka niemieckiego poprzez uczestnictwo w letnich kursach językowych oferowanych przez niemieckie
uniwersytety, a tym samym wspieranie nauczania języka niemieckiego w Polsce. Lista wszystkich
letnich kursów językowych organizowanych przez niemieckie uczelnie dostępna jest na stronie
www.daad.de/sommerkurse. Na podstawie tej listy ubiegający się o stypendium powinni
dokonać wstępnego wyboru miejsca kursu. Życzenia kandydatów będą w miarę możliwości brane pod uwagę, jednak ostateczną decyzję co do miejsca kursu podejmuje DAAD.

Czas trwania stypendium:
Od 3 do 4 tygodni w miesiącach wakacyjnych.

Wysokość stypendium:
850 euro + ryczałt na podróż / Organizatorzy zapewniają zazwyczaj zakwaterowanie.
W zależności od wybranego kursu przez kandydata stypendium może nie pokryć całości pobytu w
Niemczech!

Warunki ubiegania się o stypendium:

 • O stypendium mogą ubiegać się wybitni studenci wszystkich kierunków, którzy w momencie składania wniosku ukończyli przynajmniej pierwszy rok studiów, a także studenci drugiego i trzeciego roku Nauczycielskich Kolegiów Języków Obcych.
 • O stypendium nie mogą ubiegać się studenci studiów doktoranckich.
 • Dobra znajomość języka niemieckiego, co najmniej na poziomie B1, wystarczająca do zrozumienia wykładów w języku niemieckim oraz do pracy grupowej podczas kursu.

Wniosek zgłoszeniowy powinien zawierać:
(Prosimy złożyć dokumenty w jednym egzemplarzu w następującej kolejności)
1.Formularz DAAD dostępny w internecie na stronie: hsk.daad.pl.
2.Uzupełnienie formularza – wybrane kursy: hskkurse.daad.pl.
3.Szczegółowy życiorys (CV).
4.Wyczerpujące uzasadnienie chęci wzięcia udziału w kursie letnim.
5.Opinia od nauczyciela akademickiego z macierzystej polskiej uczelni ze stopniem naukowym co
najmniej doktora, sporządzona w języku niemieckim lub angielskim na formularzu „Gutachten”
dostępnym na stronie: gutachten.daad.pl.
6.Potwierdzony w dziekanacie wykaz wszystkich ocen ze studiów w dowolnej formie w rozbiciu na
poszczególne semestry i lata studiów z (samodzielnym) tłumaczeniem na język niemiecki lub wykaz wszystkich ocen ze studiów wystawiony przez uczelnię w języku angielskim.
Uwaga: Prosimy nie kopiować indeksu!
7.Zaświadczenie o znajomości języka niemieckiego (p. Informacje ogólne – Egzaminy / zaświadczenia o znajomości języka niemieckiego oraz angielskiego).

Uwaga:
O stypendium mogą ubiegać się tylko osoby, które przynależą do niemieckiej mniejszości narodowej w Polsce.
Prosimy kandydatów o wpisanie na stronie tytułowej wniosku (w prawym górnym rogu) „Deutsche
Minderheit”.
Wniosek (formularz, życiorys, uzasadnienie) powinien być sporządzony w języku niemieckim.
Stypendium można otrzymać raz na trzy lata.

Termin złożenia dokumentów upływa z dniem:
17 grudnia 2013 (decyduje data wpłynięcia wniosku).

Wnioski należy kierować pod adres:

Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD),
ul. Czeska 24/2,
03-902 Warszawa

Ocena kandydatów zostanie dokonana tylko na podstawie złożonych wniosków. Po wstępnej
kwalifikacji wszyscy kandydaci otrzymają list informujący o jej wynikach. Wszystkie wnioski pozytywnie ocenione przez komisję będą przesłane do Bonn. Tam zostanie podjęta ostateczna decyzja o przyznaniu stypendium. Pisemna informacja o ostatecznych wynikach rekrutacji dotrze do kandydatów z Bonn.

Informacje pochodzą ze strony:http://www.daad.pl

Kontakt

Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD)
Czeska 24/2
03-902 Warszawa


http://www.daad.pl