Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie3
 • studenci8
 • absolwenci16
 • doktoranci14
 • naukowcy19
 • inni10
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • literatura2
 • ekonomia/biznes3
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne14
 • nauki humanistyczne/społeczne13
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe12
 • prawo2
 • projektowanie/architektura1
 • sztuka/muzyka6
 • medycyna1
 • różne18
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Kanada1
 • Finlandia1
 • Wielka Brytania1
 • online2
 • cały świat7
 • Tajwan1
 • Holandia1
 • Szwecja1
 • Ukraina1
 • Niemcy7
 • Włochy5
 • Portugalia1
 • Europa5
 • Irlandia1
 • Czechy1
 • Stany Zjednoczone9
 • Norwegia1
 • Francja1
 • Hiszpania3
 • Węgry1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa2
 • fundacje i stowarzyszenia19
 • szkoła wyższa12
 • firma1
 • instytucja rządowa7
 • samorząd2
 • inny1
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia na wakacyjny kurs języka niemieckiego dla zaawansowanych studentów

organizator:

Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD)

Rodzaj:
nauki humanistyczne/społeczne, języki obce
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
Niemcy
termin składania wniosków: 17.12.2012

Stypendia na wakacyjny kurs języka niemieckiego dla zaawansowanych studentów

Uczestnictwo w letnich kursach językowych (także literatury i kultury niemieckiej oraz w kursach języka technicznego, prawniczego lub ekonomicznego) oferowanych przez niemieckie uniwersytety. Lista wszystkich letnich kursów językowych organizowanych przez niemieckie uczelnie dostępna jest na stronie www.daad.de/sommerkurse. Na podstawie tej listy ubiegający się o stypendium powinni dokonać wstępnego wyboru miejsca kursu (kursy objęte stypendium DAAD oznaczone są niebieskim punktem). Życzenia kandydatów będą w miarę możliwości brane pod uwagę, jednak ostateczną decyzję co do miejsca kursu podejmuje DAAD.

Czas trwania stypendium:
Od 3 do 4 tygodni w miesiącach wakacyjnych.

Wysokość stypendium:
850 euro + ryczałt na podróż / Organizatorzy zapewniają zazwyczaj zakwaterowanie.

Warunki ubiegania się o stypendium:

 • O stypendium mogą ubiegać się wybitni studenci wszystkich kierunków, którzy w momencie składania wniosku ukończyli przynajmniej pierwszy rok studiów, a także studenci drugiego i trzeciego roku Nauczycielskich Kolegiów Języków Obcych.
 • O stypendium nie mogą ubiegać się osoby, które odbyły dłuższy (kilkumiesięczny) pobyt na jednej z uczelni niemieckiego obszaru językowego (Niemcy, Austria, Szwajcaria), w tym byli stypendyści programu Erasmus.
 • O stypendium nie mogą ubiegać się studenci studiów doktoranckich oraz osoby, które w przeszłości otrzymały już stypendium DAAD (w tym stypendium na letni kurs języka niemieckiego) lub dłuższe stypendium innej organizacji na pobyt w Niemczech.
 • Dobra znajomość języka niemieckiego, co najmniej na poziomie B1, wystarczająca do zrozumienia wykładów w języku niemieckim oraz do pracy grupowej podczas kursu.
 • Limit wieku: nie ma.

Wniosek zgłoszeniowy powinien zawierać:
(DAAD prosi złożyć dokumenty w jednym egzemplarzu w następującej kolejności)
1. Formularz DAAD dostępny w internecie na stronie: www.daad.de/deutschland/download/03118.de.html#headline_0_7
2. Uzupełnienie formularza – wybrane kursy:
www.daad.pl/imperia/md/content/warschau/wuensche_sprachkurs.doc
3. Szczegółowy życiorys (CV).
4. Wyczerpujące uzasadnienie chęci wzięcia udziału w kursie letnim.
5. Opinia od nauczyciela akademickiego z macierzystej polskiej uczelni ze stopniem naukowym co najmniej doktora, sporządzona w języku niemieckim lub angielskim na formularzu „Gutachten” dostępnym na stronie: www.daad.de/imperia/md/content/de/foerderung/recommendation.doc
6. Potwierdzony w dziekanacie wykaz wszystkich ocen ze studiów w dowolnej formie w rozbiciu na poszczególne semestry i lata studiów z (samodzielnym) tłumaczeniem na język niemiecki lub wykaz wszystkich ocen ze studiów wystawiony przez uczelnię w języku angielskim. Uwaga: Nie należy kopiować indeksu!
7. Zaświadczenie o znajomości języka niemieckiego: test onDaF lub zaświadczenie o znajomości języka niemieckiego na formularzu DAAD (DAAD Sprachzeugnis), w przypadku gdy na uczelni nie ma możliwości przeprowadzenia testu onDaF. Kandydaci, którzy posiadają certyfikat ZMP lub Goethe-Zertifikat B2 lub C1 dołączają do wniosku tylko jego kserokopię.

Uwaga:

 • Cały wniosek powinien być sporządzony w języku niemieckim.
 • Osoby, które otrzymały już stypendium na wakacyjny kurs języka niemieckiego nie mogą ubiegać się o to stypendium ponownie.
 • Organizatorzy proszą o zapoznanie się z informacjami!

Dokumenty do pobrania na stronie www.daad.pl
Termin złożenia dokumentów upływa z dniem: 17 grudnia 2012 (decyduje data wpłynięcia wniosku).

Wnioski należy kierować pod adres: Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD), ul. Czeska 24/2, 03-902 Warszawa.

Informacje pochodzą ze strony www.daad.pl

Kontakt

Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD)
ul. Czeska 24/2
03-902 Warszawa


www.daad.pl