Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • studenci35
 • absolwenci35
 • doktoranci31
 • naukowcy26
 • inni12
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • nauki ścisłe6
 • nauki przyrodnicze3
 • finanse/zarządzanie5
 • historia4
 • inne5
 • języki obce3
 • ekonomia1
 • fizyka2
 • chemia/biologia2
 • kierunki techniczne7
 • sztuka/muzyka2
 • informatyka3
 • nauki humanistyczne10
 • nauki polityczne/dziennikarstwo9
 • RÓŻNE25
 • biznes3
 • literatura1
 • marketing/reklama/PR/media2
 • archeologia1
 • nauki społeczne10
 • ochrona środowiska/ekologia/rolnictwo3
 • inżynieria8
 • stosunki międzynarodowe4
 • kulturoznawstwo1
 • edukacja2
 • medycyna4
 • prawo3
 • DOWOLNA20
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Irlandia1
 • Indie1
 • Europa3
 • Hiszpania1
 • Węgry2
 • Luksemburg1
 • cały świat8
 • Australia2
 • Chiny1
 • Stany Zjednoczone12
 • Kanada2
 • Ukraina1
 • Polska1
 • Francja2
 • Tajlandia1
 • Szwajcaria1
 • Austria2
 • Wielka Brytania1
 • Japonia3
 • Niemcy13
 • Czechy1
 • Belgia1
 • Włochy2
 • Nowa Zelandia2
 • Egipt1
 • Słowacja1
 • Unia Europejska1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa18
 • firma3
 • instytucja rządowa19
 • samorząd1
 • inny6
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia na wakacyjny kurs jęz. niemieckiego dla studentów i absolwentów studiów I stopnia

organizator:

Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej DAAD

Rodzaj:
języki obce
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
Niemcy
termin składania wniosków: 17.12.2013

Stypendia na wakacyjny kurs jęz. niemieckiego dla studentów i absolwentów studiów I stopnia

Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej DAAD informuje o możliwości uczestnictwa w letnich kursach językowych oferowanych przez niemieckie uniwersytety. Lista wszystkich letnich kursów językowych dostępna jest na stronie www.daad.de/sommerkurse.

Na podstawie tej listy ubiegający się o stypendium powinni dokonać wstępnego wyboru miejsca kursu (kursy objęte stypendium DAAD oznaczone są niebieskim punktem). Życzenia kandydatów będą w miarę możliwości brane pod uwagę, jednak ostateczną decyzję co do miejsca kursu podejmuje DAAD.

Czas trwania stypendium:
Od 3 do 4 tygodni w miesiącach wakacyjnych.

Wysokość stypendium:
850 euro + ryczałt na podróż / Organizatorzy zazwyczaj zapewniają zakwaterowanie.
Uwaga! W zależności od wybranego kursu przez kandydata stypendium może nie pokryć całości pobytu w Niemczech!

Warunki ubiegania się o stypendium:

 1. O stypendium mogą ubiegać się wybitni studenci wszystkich kierunków, którzy w momencie składania wniosku ukończyli przynajmniej pierwszy rok studiów, a także studenci drugiego i trzeciego roku Nauczycielskich Kolegiów Języków Obcych. O stypendium nie mogą ubiegać się studenci studiów doktoranckich!
 2. Wymagana dobra znajomość języka niemieckiego, co najmniej na poziomie B1, wystarczająca do zrozumienia wykładów w języku niemieckim oraz do pracy grupowej podczas kursu.

Wniosek zgłoszeniowy powinien zawierać (należy złożyć dokumenty w jednym egzemplarzu w poniższej kolejności):

 1. Formularz DAAD dostępny w internecie na stronie: hsk.daad.pl.
 2. Uzupełnienie formularza – wybrane kursy: hskkurse.daad.pl.
 3. Szczegółowy życiorys (CV).
 4. Wyczerpujące uzasadnienie chęci wzięcia udziału w kursie letnim.
 5. Opinia od nauczyciela akademickiego z macierzystej polskiej uczelni ze stopniem naukowym co najmniej doktora, sporządzona w języku niemieckim lub angielskim na formularzu „Gutachten” dostępnym na stronie: gutachten.daad.pl.
 6. Potwierdzony w dziekanacie wykaz wszystkich ocen ze studiów w dowolnej formie w rozbiciu na poszczególne semestry i lata studiów z (samodzielnym) tłumaczeniem na język niemiecki lub wykaz wszystkich ocen ze studiów wystawiony przez uczelnię w języku angielskim. Nie należy kopiować indeksu!
 7. Zaświadczenie o znajomości języka niemieckiego.

Uwaga:
Wniosek (formularz, życiorys, uzasadnienie) powinien być sporządzony w języku niemieckim.
Stypendium można otrzymać raz na trzy lata.

Termin złożenia dokumentów upływa z dniem: 17 grudnia 2013 (decyduje data wpłynięcia wniosku).

Wnioski należy kierować pod adres:
Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD),
ul. Czeska 24/2, 03
902 Warszawa.

INFORMACJE OGÓLNE

Infomacja pochodzi ze strony:
www.daad.pl.

Kontakt

Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej DAAD
ul. Czeska 24/2
03-902 Warszawa
tel. +48/ 22/ 617 48 47
daad@daad.pl
www.daad.pl