Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie3
 • studenci14
 • absolwenci12
 • doktoranci24
 • naukowcy18
 • inni3
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • projektowanie/architektura2
 • prawo2
 • medycyna2
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe3
 • różne24
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne11
 • sztuka/muzyka3
 • ekonomia/biznes4
 • nauki humanistyczne/społeczne5
 • języki obce2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • online3
 • Norwegia1
 • Ukraina1
 • Szwajcaria1
 • Singapur2
 • Japonia3
 • Holandia1
 • Belgia2
 • Litwa1
 • Europa2
 • Australia3
 • Czechy1
 • Niemcy4
 • Stany Zjednoczone8
 • Łotwa1
 • Turcja2
 • Nowa Zelandia1
 • Słowacja1
 • Włochy1
 • Austria2
 • Szwecja1
 • Estonia1
 • cały świat4
 • Indie1
 • Węgry1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa4
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa11
 • instytucja rządowa10
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia MSZ na studia w College of Europe 2021/22

organizator:

College of Europe

Rodzaj:
różne
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci
Zasięg:
Belgia
termin składania wniosków: 13.01.2021

Stypendia MSZ na studia w College of Europe 2021/22

Kolegium Europejskie (College of Europe) rozpoczęło nabór na kolejną edycję studiów podyplomowych w roku akademickim 2021/22. Kandydaci z Polski mogą ubiegać się o stypendia finansowane ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP i Komisji Europejskiej.

Kolegium Europejskie zostało założone w 1949 roku w Brugii (Belgia). W roku 1993 do Kolegium dołączyło Kolegium Europejskie w Natolinie (Warszawa). Kolegium jest najstarszą i jedną z najbardziej prestiżowych instytucji edukacyjnych specjalizujących się w studiach podyplomowych z szeroko pojętej europeistyki.

Studia w Kolegium Europejskim

Nauka w Kolegium trwa 10 miesięcy: od września 2021 r. do czerwca 2022 r. Kandydaci mogą ubiegać się o miejsca na kierunkach:

 • Advanced Master of Arts in European Interdisciplinary Studies – studia na kampusie w Natolinie
 • Advanced Master of Science in European Economic Studies, advanced Master of European Law, advanced Master of Arts in EU, International Relations and Diplomacy oraz Advanced Master of Arts in European Political and Governance Studies– studia na kampusie w Brugii

Szczegółowe informacje na temat programów akademickich oraz wymagań na każdy z kierunków znajdują się na stronie www.coleurope.eu.

Język studiów

Studia w Kolegium Europejskim są dwujęzyczne (angielsko-francuskie) i zajęcia prowadzone są w obu językach. Wymagania dot. znajomości języków różnią się w zależności od kierunku. Szczegółowe informacje na temat wymagań językowych znajdują się na stronie Kolegium.

Studenci przyjęci do Kolegium Europejskiego w Natolinie, którzy decyzją Komisji Selekcyjnej muszą podwyższyć znajomość jednego z języków urzędowych Kolegium przed rozpoczęciem roku akademickiego, biorą udział w Letniej Akademii Językowej, czyli intensywnych kursach z języka francuskiego lub angielskiego organizowanych w sierpniu 2021 r.

Harmonogram rekrutacji na studia

Rekrutacja na studia w ramach Polskiej Komisji Selekcyjnej składa się z trzech etapów:

 1. Aplikacja na studia on-line – termin 13 stycznia 2021 r.
  Każdy kandydat na studia musi założyć konto oraz wypełnić formularz aplikacji on-line w języku angielskim lub francuskim na stronie admissions.coleurope.eu.
  Formularz musi zostać złożony najpóźniej 13 stycznia 2021 r. W ramach jednej aplikacji kandydaci mogą ubiegać się na dwa kierunki studiów jednocześnie.
  Kandydaci z Polski, którzy chcą ubiegać się o stypendia Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, muszą wybrać w formularzu aplikacji on-line komisję selekcyjną „Poland – Ministerstwo Spraw Zagranicznych”.
 2. Wniosek o przyznanie stypendium MSZ RP – termin 31 stycznia 2021 r.
  Każdy kandydat ubiegający się o stypendium Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP powinien wysłać wypełniony wniosek o przyznanie stypendium MSZ RP na adres poczty elektronicznej Akademii Dyplomatycznej MSZ: ad.sekretariat@msz.gov.pl najpóźniej do 31 stycznia 2021 r. W tytule wiadomości należy wpisać „wniosek o przyznanie stypendium na studia w Kolegium Europejskim”.
  Wzór wniosku można pobrać tutaj.
 3. Rozmowa kwalifikacyjna – marzec-kwiecień 2021 r.
  Na podstawie aplikacji on-line, Kolegium Europejskie wyselekcjonuje najlepszych kandydatów, którzy będą musieli odbyć obowiązkową rozmowę kwalifikacyjną z Polską Komisją Selekcyjną składającą się z przedstawicieli Kolegium Europejskiego oraz MSZ RP.
  Podczas rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzana jest motywacja kandydata/kandydatki, kompetencje językowe, wiedza z zakresu jego/jej specjalizacji oraz aktualności i spraw europejskich.
  Wybrani kandydaci zostaną poinformowani o dokładnym terminie rozmowy w pierwszym kwartale roku 2021 r.

Zobowiązania stypendystów MSZ RP

Kandydaci z Polski, którzy otrzymają stypendia, podpisują umowę stypendialną, w której zobowiązują się w okresie 12 miesięcy od ukończenia nauki i otrzymania dyplomu, do odbycia trzymiesięcznej, bezpłatnej praktyki w zaaprobowanej przez MSZ instytucji sektora finansów publicznych RP oraz do sporządzenia pisemnego raportu o przebiegu studiów w ciągu miesiąca od ich ukończenia i otrzymania dyplomu.

Więcej informacji

Szczegółowe informacje i odpowiedzi na pytania związane z ofertą Kolegium Europejskiego oraz procesem rekrutacji można uzyskać:

Informacje pochodzą ze strony: www.gov.pl.

W naszej bazie czeka na Was wiele innych ciekawych stypendiów zagranicznych!

Kontakt

College of Europe
Dijver 11
BE-8000 Bruges, Belgia
tel. 0032 50 47 71 11
info@coleurope.eu
www.coleurope.eu