Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie3
 • studenci20
 • absolwenci21
 • doktoranci17
 • naukowcy13
 • inni7
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • sztuka/muzyka6
 • medycyna3
 • różne19
 • projektowanie/architektura3
 • nauki humanistyczne/społeczne11
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne11
 • prawo3
 • ekonomia/biznes4
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe4
 • literatura4
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Szwecja1
 • Wielka Brytania4
 • Bułgaria2
 • Szwajcaria2
 • Węgry1
 • Albania1
 • Mołdawia1
 • Francja3
 • Belgia1
 • cały świat4
 • Hiszpania1
 • Finlandia2
 • Armenia1
 • Bośnia i Hercegowina1
 • Azerbejdżan1
 • Macedonia1
 • Niemcy3
 • Austria2
 • Łotwa1
 • Holandia2
 • Portugalia1
 • Europa3
 • Czechy1
 • Ukraina1
 • Kosowo1
 • Gruzja1
 • online4
 • Norwegia1
 • Włochy4
 • Stany Zjednoczone7
 • Słowacja2
 • Białoruś1
 • Serbia1
 • Czarnogóra1
 • Kanada1
 • Singapur1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa2
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa13
 • firma1
 • instytucja rządowa9
 • samorząd1
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia na studia na Uniwersytecie w Padwie 2021

organizator:

Uniwersytet w Padwie

Rodzaj:
różne
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci
Zasięg:
Włochy
termin składania wniosków: 02.06.2021

Stypendia na studia na Uniwersytecie w Padwie 2021

Uniwersytet w Padwie oferuje stypendia Padua International Excellence wysoce utalentowanym przyszłym studentom, którzy chcą odbyć studia licencjackie lub magisterskie w całości w języku angielskim.

Charakter programu stypendialnego jest niezwykle selektywny. Stypendium mogą otrzymać tylko kandydaci z najlepszymi osiągnięciami i wynikami szkolnymi / akademickimi. Oczekuje się, że studenci, którzy pomyślnie przejdą proces rekrutacyjny, będą pełnić rolę ambasadorów i reprezentować Uniwersytet podczas  wielu wydarzeń.

Kwota stypendium: zwolnienie z opłaty czesnego + stypendium w wysokości 8 000 EUR (kwota brutto) rocznie. Jedyna kwota, jaką muszą zapłacić stypendyści za każdy rok, to opłata za przyjęcie odpowiadająca podatkowi regionalnemu i opłata skarbowa (marca da bollo).

Czas trwania: maksymalny czas trwania stypendium Padua International Excellence to :

 •  2 nieprzerwane lata dla kandydatów na studia magisterskie;
 • 3 nieprzerwane lata dla kandydatów na studia licencjackie i jednolite.

Po upływie wskazanego powyżej okresu stypendyści będą zobowiązani do pokrycia własnych wydatków oraz czesnego do ukończenia studiów.

Kto może złożyć wniosek: wysoce utalentowani przyszli studenci zagraniczni z całego świata, którzy chcą zapisać się na jeden ze stopni licencjackich lub magisterskich na Uniwersytecie w Padwie, w całości prowadzony w języku angielskim.

Jak złożyć wniosek: zakwalifikowani do udziału w procesie rekrutacyjnym będą ci kandydaci, którzy  spełniają  poniższe wymagania:

 1. Nie posiadają obywatelstwa włoskiego (z wyjątkiem podwójnego obywatelstwa, w tym włoskiego);
 2. Posiadają dyplom ukończenia szkoły średniej w innym kraju niż Włochy (dla kandydatów na studia licencjackie lub jednolite studia) lub stopień licencjata uzyskany na zagranicznej uczelni (dla kandydatów na studia magisterskie), umożliwiający przyjęcie do włoskiego systemu uniwersyteckiego;
 3. Nie mieszkają we Włoszech;
 4. Ubiegają się o co najmniej jeden z wyżej wymienionych programów studiów prowadzonych w całości w języku angielskim na Uniwersytecie w Padwie. Należy pamietać, iż można ubiegać się o przyjęcie na 3 kierunki studiów.

Kandydaci, którzy spełniają powyższe wymagania, zostaną automatycznie uwzględnieni w procesie rekrutacji .Nie istnieje osobny wniosek ani żadne dodatkowe dokumenty szczegółowe poza tymi, które są wymagane do ubiegania się o wybrany kierunek studiów.

Kryteria wyboru: komitet akademicki każdego programu studiów umieszcza na krótkich listach kwalifikujących się kandydatów i przyznaje stypendia najbardziej zasłużonym kandydatom, na podstawie doskonałości akademickiej w ich dziedzinie studiów, jakości i wyników z wcześniejszych etapów nauki.

Stypendia są zarezerwowane dla kandydatów ubiegających się o pierwszy okres aplikacyjny każdego programu studiów. O stypendium będą mogli ubiegać się tylko ci kandydaci, których wnioski wpłyną do 2 czerwca 2021 r .

Informacje dodatkowe: Global Engagement Office –  Admissions and Welcome Unit: international.admission@unipd.it

Informacje pochodzą ze strony: www.unipd.it

Tłumaczenie AR

W naszej bazie znajdziesz inne stypendia we Włoszech!

Kontakt

Università di Padova
Via 8 Febbraio
2 - 35122 Padova
tel. +39 049 827 4382
urp@unipd.it
www.unipd.it