Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie2
 • studenci18
 • absolwenci20
 • doktoranci13
 • naukowcy8
 • inni7
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • różne16
 • sztuka/muzyka6
 • projektowanie/architektura3
 • nauki humanistyczne/społeczne8
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne10
 • medycyna1
 • prawo2
 • ekonomia/biznes3
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe3
 • literatura4
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Kosowo1
 • Gruzja1
 • Kanada1
 • Belgia1
 • Szwecja1
 • Wielka Brytania3
 • Bułgaria2
 • Szwajcaria2
 • Stany Zjednoczone5
 • Czechy1
 • Ukraina1
 • Serbia1
 • Czarnogóra1
 • Łotwa1
 • cały świat4
 • Hiszpania1
 • Finlandia2
 • Słowacja2
 • Białoruś1
 • Albania1
 • Mołdawia1
 • Francja3
 • Austria2
 • Holandia1
 • Portugalia1
 • Europa2
 • Węgry1
 • Azerbejdżan1
 • Macedonia1
 • online2
 • Singapur1
 • Norwegia1
 • Włochy4
 • Niemcy4
 • Armenia1
 • Bośnia i Hercegowina1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa2
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa9
 • instytucja rządowa9
 • samorząd1
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia na studia na słoweńskich uczelniach

organizator:

Republika Słowenii

Rodzaj:
różne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
Słowenia
termin składania wniosków: 30.04.2012

Stypendia na studia na słoweńskich uczelniach

STYPENDIA REPUBLIKI SŁOWENII część studiów (licencjackich, magisterskich lub doktoranckich) w trybie indywidualnym w roku akademickim 2012/2013

Rząd Republiki Słoweńskiej niniejszym powiadamia o ofercie ograniczonej liczby stypendiów na rok akademicki 2012/13 (od 1.10.2012 do 30.9.2013), powstałej na podstawie obustronnej umowy i zasadzie wzajemności, dla następujących krajów:

Belgia – Flandria, Bułgaria, Republika Czeska, Chorwacja, Grecja, Węgry, Włochy, Izrael, Japonia, Macedonia, Meksyk, Czarnogóra, Polska, Chińska Republika Ludowa, Federacja Rosyjska, Słowacja, Szwajcaria i Turcja.

Stypendia przeznaczone są dla studentów z zagranicy, którzy chcą przyjechać do Słowenii w ramach wymiany studenckiej. Głównym celem programu stypendialnego jest wspieranie studentów zagranicznych, którzy chcieliby odbyć część swoich studiów (licencjackich, magisterskich lub doktoranckich) w trybie indywidualnym pod superwizją słoweńskiego wykładowcy.

Warunki:

 • czas trwania stypendium

Okres trwania stypendium to maksymalnie 10 miesięcy. Okres minimalny wynosi 3 miesiące.

 • kierunki studiów

Stypendium może zostać przyznane w ramach wszystkich kierunków studiów oferowanych przez Słoweńskie uczelnie.

 • status studenta

Osoba ubiegająca się o stypendium musi być studentem uczelni wyższej. Po przyjeździe do Słowenii otrzymuje status studenta z wymiany.
Stypendiów nie można łączyć- student może otrzymywać tylko jedno stypendium, niezależnie od jego źródła.

 • spis uczelni

Warunkiem przyznania stypendium jest załączenie w podaniu listu potwierdzającego przyjęcie, zaadresowanego do kandydata przez słoweńską uczelnię wyższą oraz listu zatwierdzającego, zaadresowanego do kandydata przez jego macierzystą uczelnię.

Lista wszystkich uczelni wyższych w Słowenii objętych programem stypendialnym:
http://www.mvzt.gov.si/en/areas_of_work/science_and_higher_education/higher_education/dejavnost_visokega_solstva/register_of_higher_education_institutions_in_the_republic_of_slovenia/#c16877

*chyba że w obustronnej umowie zostały zdefiniowane inne warunki

 • zakres studiów

Stypendium nie może zostać przyznane na pełen okres studiów aż do uzyskania dyplomu. Nie może być również przyznane na odbycie kursu języka słoweńskiego.
Opłaty stypendialne nie podlegają zwrotowi przez to stypendiumˡ. Ewentualne wyjątki muszą zostać ustalone w umowie obustronnej pomiędzy Republiką Słowenii a danym krajem.

 • znajomość języka

Kandydaci powinni znać język słoweński lub język roboczy ustalony w porozumieniu z mentorem/promotorem.

Stypendium pokrywa:
– zakwaterowanie na kampusie studenckim uniwersytetu, jeżeli sytuacja studenta tego wymaga (opłacane bezpośrednio przez Ministerstwo);
– podstawowe ubezpieczenie zdrowotne na czas pobytu w Słowenii dla wszystkich studentów z wymiany, również dla studentów pochodzących z krajów spoza Unii Europejskiej, pod warunkiem że nie ma obustronnej umowy dotyczącej ubezpieczenia zdrowotnego między Republiką Słowenii a ich krajem ojczystym (opłacane bezpośrednio przez Ministerstwo);
– koszty miesięcznego utrzymania kwotą w wysokości 253 EUR.

Składanie wniosków
Kandydaci powinni zwrócić się do odpowiednich instytucji w swoich krajach, które upoważnione są do przyjmowania wniosków oraz do wybierania i rekomendowania kandydatur. Indywidualne wnioski przesłane do CMEPIUS nie są brane pod uwagę. W celu otrzymania bardziej szczegółowych informacji dotyczących odpowiedniej instytucji w swoim kraju, kandydaci powinni skontaktować się z Ambasadą Republiki Słowenii.

Lista nominowanych kandydatów stworzona przez upoważnioną instytucję każdego kraju oraz wypełniony formularz wniosku w trzech (3) kopiach (jeden oryginał i 2 kopie) z załącznikami, muszą zostać wysłane do Państwowej Agencji Słoweńskiej- CMEPIUS.

Termin składania wniosków:
30.04.2012 (decyduje data nadania według stempla pocztowego)

CMEPIUS
~Stypendia~
Ob zeleznici 16
SI-1000 Ljubljana
SLOVENIA

Dalsze informacje: www.cmepius.si/en/ oraz www.cmepius.si/en/higher-education/bilaterals/call.aspx, e-mail: scholarships@cmepius.si

Kandydaci oraz odpowiednie instytucje zostaną powiadomieni o wynikach przez CMEPIUS w czerwcu 2012.

Tłumaczenie KP

Informacje pochodzą ze strony www.cmepius.si/en

Kontakt