Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • studenci34
 • absolwenci34
 • doktoranci31
 • naukowcy26
 • inni12
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • chemia/biologia2
 • kierunki techniczne7
 • inne5
 • edukacja2
 • archeologia1
 • prawo3
 • informatyka3
 • nauki humanistyczne10
 • RÓŻNE25
 • finanse/zarządzanie4
 • nauki polityczne/dziennikarstwo8
 • języki obce3
 • ekonomia1
 • DOWOLNA20
 • nauki społeczne10
 • ochrona środowiska/ekologia/rolnictwo3
 • inżynieria8
 • kulturoznawstwo1
 • biznes3
 • sztuka/muzyka2
 • stosunki międzynarodowe3
 • medycyna4
 • fizyka2
 • nauki ścisłe6
 • nauki przyrodnicze3
 • historia4
 • literatura1
 • marketing/reklama/PR/media2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Włochy2
 • Austria2
 • Wielka Brytania1
 • Stany Zjednoczone12
 • Kanada2
 • Słowacja1
 • Belgia1
 • Nowa Zelandia2
 • Egipt1
 • Japonia3
 • Niemcy13
 • Hiszpania1
 • Węgry2
 • Unia Europejska1
 • Irlandia1
 • Ukraina1
 • Polska1
 • Luksemburg1
 • Szwajcaria1
 • Australia2
 • Indie1
 • Europa3
 • Czechy1
 • Francja2
 • Tajlandia1
 • cały świat8
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa17
 • firma3
 • instytucja rządowa19
 • samorząd1
 • inny6
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia na studia magisterskie uzupełniające i doktoranckie na Tajwanie

organizator:

Biuro Gospodarcze i Kulturalne Taipei

Rodzaj:
języki obce
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
Tajwan
termin składania wniosków: 28.02.2010

Stypendia na studia magisterskie uzupełniające i doktoranckie na Tajwanie

Stypendia na studia magisterskie uzupełniające i doktoranckie na Tajwanie dla polskich studentów

Zainteresowani powinni przesłać za pośrednictwem uczelni przesłać do BUWiWM do dnia 28 lutego 2010 r. następujące dokumenty:
– kwestionariusz Application Form for a Taiwan Scholarship
– kwestionariusz kandydata na wyjazd za granicę (zał. nr 1)
– wypełniony i podpisany załącznik do pisma BWM-I-1362/EK/2006 z 9 sierpnia 2006 r. (zał. 3)
– list motywacyjny z uzasadniający wybór określonego programu studiów (po polsku i angielsku); w przypadku studiów doktoranckich wstępny plan badawczy z podaniem tematu
– opinię pracownika naukowego uczelni (po polsku i angielsku)
– poświadczenie znajomości języka chińskiego lub angielskiego
– informację z uczelni o średniej ocen po polsku oraz wykaz ocen (transcript of records) po angielsku
– kopię dyplomu lub świadectwa potwierdzającego najwyższe uzyskane wykształcenie
– kopię paszportu

Studia mogą być poprzedzone rocznym kursem języka chińskiego.
Kandydaci muszą indywidualnie ubiegać się o przyjęcie na wybrane studia.

Informacje pochodzą ze strony www.buwiwm.edu.pl

Kontakt

Biuro Gospodarcze i Kulturalne Taipei
ul. Ogrodowa 28/30
00-896 Warszawa